Drie moties, verbeteren rechtsbescherming aanbesteden – Aanbestedingsnieuws

Drie moties, verbeteren rechtsbescherming aanbesteden

Laatst geupdate op november 23, 2019 door redactie

Bij een plenair debat over aanbesteden zijn 3 moties ingediend. Staatssecretaris Mona Keijzer laat het oordeel over de drie moties over aan de kamer, omdat het er maar van afhangt wat de precieze invulling ervan is.

Een van de moties behelst een Pas op de Plaats die aan inkopers moet worden uitgedeeld, in verband met dat het oordeel van de Commissie van Aanbestedingsexperts niet altijd wordt meegewogen.

©Tweede Kamer, 2019

Een tweede is dat om de rechtsbescherming van ondernemers bij aanbestedingen te verbeteren klachtenmonitoring moet worden “geprofessionaliseerd” en gemonitord. “Wat is dan Professionalisering”, vroeg Keijzer naar aanleiding daarvan zich af .

De derde motie wil inkopers verplichten bij aanbestedingen het gesprek aan te gaan met ondernemers over de PFAS. Pas dit jaar is er een grenswaarde voor de hoeveelheid PFAS in de bodem gesteld en daarmee vallen projecten waarbij grond wordt verzet, stil.

De prijzen van de grondbanken schieten omhoog en indieners Aartsen en Ziengs zijn van mening dat dat geen normaal ondernemingsrisico meer is. De ondernemers zitten halverwege de inschrijving met het probleem in hoeverre PFAS-onzekerheden in de prijs moeten worden doorberekend.

Interessant want onderhandelingen mogen niet, praten mag schijnbaar wel. Aan de schapenherders die moeten reageren op de aanbesteding, zal het niet besteed zijn.

https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/aanbesteden-2

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *