Drentse aanbesteding nu ook open voor NBBU-uitzendbureaus – Aanbestedingsnieuws

Drentse aanbesteding nu ook open voor NBBU-uitzendbureaus

Op 1 juli 2017 lopen de huidige uitzend- en payrollcontracten af, bij de provincie Drenthe. Drenthe heeft daarom besloten een Europese aanbesteding uit te voeren, teneinde een nieuwe raamovereenkomst voor de inhuur van tijdelijk personeel af te sluiten. De provincie wil voor de duur van 2 jaar een raamovereenkomst sluiten met één onderneming. Drents Museum, het OV-bureau Groningen Drenthe, RUD en Prolander sluiten zich als geliëerde partijen bij de aanbesteding aan en de provincie Drenthe zal als penvoerder en aanbestedende dienst optreden. De totale jaarlijkse omzet van deze aanbesteding is geraamd op €4 miljoen euro.

In de aanbesteding werd in eerste instantie expliciet vermeld dat het niet de verwachting is dat ‘het MKB door deze wijze van aanbesteden uitgesloten wordt’. Door in de eisen echter dwingend te verwijzen naar uitsluitend de ABU-cao werden alle 1100 leden van de NBBU op voorhand uitgesloten van deelname. Dat is in strijd met de wet, omdat uitsluiting van de NBBU-cao de concurrentiekracht in het geding brengt.

Na bezwaar van de NBBU is deze aanbesteding toegankelijk gemaakt voor inleners die gebruik maken van de NBBU-cao of de ABU-cao.

De aanbesteding is 24 maart gepubliceerd en de deadline verloopt op 5 maart 2017. De Tender verloopt via Negometrix

Zie eerder: NBBU:”Aanbesteding flexwerk Groningen discriminerend”;

Bron: NBBU/ TenderNed, 4 april 2017

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *