Dijkversterking Nieuw Bergen – Waterschap Limburg – Aanbestedingsnieuws

Dijkversterking Nieuw Bergen – Waterschap Limburg

Dijk Beesel©Waterschap Limburg 2020 (illustratief) 

Het dijktraject Nieuw Bergen is een van de dijktrajecten die versterkt dienen te worden van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) Noordelijke Maasvallei. Het huidige dijktraject betreft een dijk, verholen kering en tijdelijke waterkering (voorheen ophoging) die in 1996 is aangelegd in het kader van het Deltaplan Grote Rivieren. De kering is ca 1800 meter lang en afgekeurd op de vereiste hoogte over het gehele traject. De opdrachtnemer dient een groene dijkversterking te realiseren over in totaal een tracélengte van circa vier kilometer. Onderdeel van de dijkversterking zijn ook een keerwand, een vee tunnel, een aantal waterkerende duikers en piping maatregelen die moeten worden gerealiseerd.

Bij de aanbestedingsdocumenten zit maar één document omdat de leidraad pas 16 februari gepubliceerd wordt. In plaats hiervan is er een uitnodiging voor een startbijeenkomst (digitaal)

Deze startbijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdagmiddag 15 februari van 15.00 tot 16.00 uur. De bijeenkomst zal via het platform Teams plaatsvinden. Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk één dag voor de startbijeenkomst aanmelden via een bericht op TenderNed. Hierbij ontvangt Waterschap Limburg (WL) graag de namen, functies en mailadressen zodat WL de
uitnodiging tijdig kan verzorgen. Bij een latere aanmelding kan helaas deelname praktisch gezien niet meer worden gegarandeerd. Tijdens de startbijeenkomst kunnen vragen worden gesteld. Deze vragen worden zoveel en zo goed mogelijk beantwoord. Van deze antwoorden vindt geen juridisch bindende vastlegging plaats. Van de startbijeenkomst wordt geen verslag gemaakt, anders dan de verstrekking van de tijdens de startbijeenkomst getoonde presentatie. De bijeenkomst wordt ook niet opgenomen. De selectieleidraad is op het moment van schrijven nog niet geheel gereed, vandaar deze aankondiging. 

Bron: Tenderned donderdag 10 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/251956

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *