Design & Build aanbesteding nieuwbouw Zwembad gemeente Helmond – Aanbestedingsnieuws

Design & Build aanbesteding nieuwbouw Zwembad gemeente Helmond

Foto: pexels.com

Je zou bij deze aanbesteding bijna zeggen dat de kogel door de kerk was, maar de kerken zijn theater of supermarkt geworden, bovendien is er nog veel onder voorbehoud. Twee van onze redactieleden hebben kortere tijd in Helmond gewoond en kennen het zwembad de Wissen heel goed. Een binnenbad, meerdere buitenbaden en een enorme zonneweide.

De buitenbaden en de zonneweide zijn er al enig tijd niet meer; er is woningbouw gekomen en het binnenbad wordt geëxploiteerd door Laco. Tijdelijk, want zodra er een nieuw zwembad komt wordt het voormalige zwembad de Wissen definitief gesloten. Dat nieuwe zwembad zou moeten komen op sportterrein de Braak waar ook voetbalclub Helmond Sport wanhopig probeert eens periodekampioen te worden. De kosten voor het nieuwe zwembad moeten worden gedekt door woningbouw op dat zelfde sportterrein. De locatie van het zwembad veranderde nog al eens. Dan weer moest de korfbalclub wijken dan weer een andere vereniging. De laatste stand van zaken is dat het zwembad zou moeten verrijzen op de plaats van het Con Brio gebouw. Een gebouw waar zeven maatschappelijke instellingen in zitten die helemaal niet weg willen. Het gebouw en de omgeving voldoen prima. Maar het zwembad moet er komen en daarvoor heeft de gemeente nu een Design & Build aanbesteding geplaatst op het CTM platform. Uit de aldaar geplaatste leidraad valt op te maken dat de sloop van het Con Brio gebouw mogelijk in de aanbesteding wordt geschoven, maar ook de locatie is nog onder voorbehoud.

Met het realiseren van een multifunctioneel zwembad voldoet het zwembad in Helmond weer aan de kwaliteitseisen en maatschappelijke behoeften van deze tijd, aldus de aanbesteder. Het nieuwe zwembad vervangt het huidige zwembad in Helmond welke nu wordt geëxploiteerd door een private onderneming.
De opdracht betreft op hoofdlijnen :

  • Het uitvoeren van de voor de realisatie van het project benodigde ontwerp- en advieswerkzaamheden;
  • Het realiseren van de nieuwbouw;
  • Actieve nazorg van 24 maanden.

Mogelijk wordt de sloop van het bestaande Con Brio gebouw aan de scope toegevoegd. Voor start inschrijvingsfase wordt het besluit hierover genomen. De terreininrichting is geen onderdeel van de realisatie. De gemeente is voornemens de exploitatie van het zwembad parallel aan deze procedure aan te besteden.

Het gaat in ieder geval om een wedstrijdbad van 25 x 15,4m  diep netto 2,5m  en 6 banen met beweegbare bodem over de helft van het bassin en een doelgroepenbad 25 x 15,4m diep  netto 2,0m en  6 banen met beweegbare (duo) bodem over het gehele bassin. Met klep in twee hoogten instelbaar en als kers op de slagroom een Peuter- / kleuterbad 100 m2 vrij van vorm circa 20 cm diep met recreatieve elementen.

De indicatieve overallplanning van het project is onderdeel van de vraagspecificatie. De in de overallplanning opgenomen opleverdatum is maatgevend. Bij sluiting van het bestaande zwembad dient het nieuwe zwembad gerealiseerd te zijn en in gebruik te zijn genomen.

Vooralsnog wordt uitgegaan van de volgende indicatieve planning:

  • aanbesteding Design & Build: Juli 2020 – Maart 2021
  • opdrachtverlening: April 2021
  • ontwerpfase: Mei 2021 – Januari 2022
  • realisatiefase: Februari 2022 – April 2023
  • ingebruikname exploitant: Mei 2023

Bron: Tenderned 23 juli 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/201147

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *