Demontagehal en innamepunt kringloopgoederen Wijk bij Duurstede – Aanbestedingsnieuws

Demontagehal en innamepunt kringloopgoederen Wijk bij Duurstede

De huidige milieustraat en gemeentewerf van de gemeente zijn verouderd. De gemeente wil op het bedrijventerrein Broekweg Noord een nieuwe milieustraat realiseren. Op dit perceel wordt ook een nieuw gebouw voor de gemeentewerf gebouwd. De wens is om in dit nieuwe gebouw ook het innamepunt voor kringloopgoederen en de demontagehal te realiseren.

De gemeente wenst een opdrachtnemer te selecteren (alleen of in combinatie met andere partijen) die verantwoordelijk is voor het op effectieve en efficiënte wijze exploiteren van een innamepunt voor kringloopgoederen en een demontagehal op de gemeentelijke milieustraat van Wijk bij Duurstede. Op de nieuw te bouwen milieustraat stelt de gemeente hiervoor een gedeelte van de gemeentewerf ter beschikking aan de opdrachtnemer. Er worden geen huur-, beheer- of verbruikskosten in rekening gebracht. Het gaat daarbij om 25 m2 ten behoeve van het innamepunt voor kringloopgoederen en 100 m2 voor de demontagehal. Daarnaast zijn er ‘natte ruimten’ (zoals sanitaire- en keukenvoorzieningen) beschikbaar voor de medewerkers van de demontagehal en het innamepunt kringloop. De opdrachtnemer zorgt zelf voor de inventaris en inrichting. De kosten voor inventaris en inrichting zijn inbegrepen in de jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente.Bij het innamepunt selecteert de opdrachtnemer het grof huishoudelijk materiaal (zoals meubilair, bedden, houten planken, et cetera) dat geschikt is voor verkoop via een kringloop, reparatie of hoogwaardig product- en materiaalhergebruik. De opdrachtnemer bepaalt de routing van de materialen door de mate waarin het hoogwaardig kan worden hergebruikt, conform de 10R strategieën. Praktisch gezien betekent dit het de opdrachtnemer eerst kijkt of het aangebodene geschikt is voor hergebruik (direct of na reparatie). Pas als dit niet mogelijk of wenselijk is dan worden de samengestelde materialen in de demontagewerkplaats gedemonteerd en gescheiden in zuivere grondstoffen. Dit gebeurt met het oog op meer recycling, met als uiteindelijk doel de vermindering van de te storten of te verbranden hoeveelheid afval. De zuivere grondstofstromen en het restafval worden kosteloos afgezet via de milieustraat. Een verkooppunt of de verkoop van goederen op de locatie van de gemeentewerf is nadrukkelijk geen onderdeel van de opdracht en is niet toegestaan. Het ophalen van goederen bij het innamepunt of de demontagehal (bijvoorbeeld
door maakbedrijven) buiten openingstijden gaat in overleg met de opdrachtgever.

De ideale inschrijver heeft aantoonbare kennis van het grondstoffendomein én van het sociale domein en heeft affiniteit en aantoonbare ervaring met leidinggevende en bedrijfskundige vraagstukken. De inschrijver is een echte netwerker: de inschrijver is bij aanvang van de werkzaamheden goed bekend met het huidige netwerk van kringloop-, productie- en maakbedrijven en kent de sociale kaart in de regio van Wijk bij Duurstede.
De gemeente denkt met het innamepunt en de demontagehal ook te bereiken dat anderen worden geïnspireerd en er nieuwe circulaire initiatieven – al dan niet samen met de opdrachtnemer – ontstaan. De opdrachtnemer vervult hiermee een voorbeeldfunctie. Communicatie over de demontagehal is dan ook een taak van de opdrachtnemer. Daarnaast vervult de opdrachtnemer een proactieve rol op het gebied van educatie, bijvoorbeeld door het initiëren van rondleidingen en
(basis)schoolprojecten.

De demontagehal is een goede werk- en activeringplek voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het uitgangspunt is hierbij dat dit mensen zijn uit de gemeente Wijk bij Duurstede. Mocht blijken dat er in de gemeente geen of onvoldoende geschikte mensen zijn dan is het opdrachtnemer toegestaan om na goedkeuring van opdrachtgever gebruik te maken van mensen uit de regio. In dit stuk wordt deze groep omschreven als ‘doelgroep sociaal domein’. De demontagehal is een aanvulling op de bestaande lokale infrastructuur. Door goede samenwerking en doorstroming tussen deze verschillende partijen ontstaat er een ‘gesloten keten’ om mensen uit de doelgroep sociaal domein te begeleiden en te laten leren in hun participatie.

Met de opdrachtnemer wordt een overeenkomst afgesloten voor vijf jaar. Na vijf jaar kan de gemeente de overeenkomst eenzijdig twee keer met drie jaar verlengen (de maximale contractduur is dus elf jaar). De motivatie voor deze langere duur is het feit dat het inrichten van de faciliteit van de opdrachtnemer vraagt dat deze bij aanvang investeert in de faciliteit. Zowel in tijd als in middelen. De terugverdientijd van deze investering is meegewogen bij het vaststellen van de contractduur.

Voor deze aanbesteding volgt Wijk bij Duurstede de procedure “Mededinging met Onderhandeling”. Deze aanbesteding heeft drie fasen: Fase 1: aanmelding & selectie  Fase 2: Eerste inschrijving & dialoog  Fase 3: Definitieve inschrijving.

 

Bron: Tenderned donderdag 28 oktober 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/242414

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *