Defensie zit vast aan cameraleverancier Bosch Building Solutions – Aanbestedingsnieuws

Defensie zit vast aan cameraleverancier Bosch Building Solutions

Defensie heeft, via het Rijksvastgoedbedijf, een tender onderhands gegund aan groothandel Robert Bosch B.V. Bosch Energy and Building Solutions uit Hoevelaken. Het gaat om een contract van €17, 8 miljoen. Daar blijkt Defensie aan vast te zitten, omdat de oude apparatuur nog wel onderhouden moet worden, tot de nieuwe systemen zijn opgeleverd. Defensie spreekt van een vendor lock in, in de tenderdocumentatie.

Een vendor lock in, ook wel bekend als proprietary lock-in of customer lock-in is de situatie waarbij een contract niet kan worden opgezegd door een afhankelijkheid die in een eerder contract is ingebouwd. Een klant zit vast (lock in) aan een leverancier (vendor) doordat de kosten die gemoeid zijn met het wisselen van leverancier (te )groot zijn. De mate waarin het dan echt vast ligt, kan van geval tot geval verschillen, afhankelijk van de marktmacht  van de leverancier en zo is het moeilijk om aan te geven wanneer daar precies sprake van is. De situatie dat de leveraniersafhankelijkheid groot wordt, kan gebeuren bij onderhoudscontracten maar ook bij de levering van onderdelen of besturingssystemen, maar ook met rechten, zoals bijvoorbeeld door een garantiebepaling te laten vervallen wanneer onderdelen van een andere leverancier gebruikt worden.

©Hennie Keeris 2000 Bron: Nimh Beeldbank

In de zomer van 2016 werd bekend dat het Commando Diensten Centrum met Thales en Unica een contract had afgesloten voor een nieuw veiligheidssysteem voor het binnengaan. Daarmee werden meer dan 45 veiligheidssystemen vervangen. De deur was nu te openen met een geactiveerde rijkspas. Volgens een Frans persbericht ging het toen om 170 locaties en zat er ook een service- en onderhoudscontract aan vast van 15 jaar .

Met Thales/Unica is de overeenkomst DBBS getekend om de bestaande beveiligingssystemen van Defensie pluksgewijs te vervangen. Vanwege de gefaseerde overgang naar de nieuwe systemen, moeten ook bestaande beveiligingssystemen worden onderhouden. In de huidige planning DBBS wordt het systeem van Bosch eind 2019 overgenomen met een verlengingsoptie voor 2020.

Omdat de beveiliging van huidige objecten wel in stand gehouden dient te blijven, is nader onderhoud op de huidige installaties benodigd. Wegens intellectuele eigendomsrechten en specifieke technische kennis is dit onderhoud alleen uit te voeren door de marktpartijen die dit oorspronkelijk hebben geïnstalleerd. Dit betreft een vendor-lockin situatie. In het licht van bovenstaande is het gerechtvaardigd om genoemd project volgens de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging op de markt te zetten en hierbij alleen Bosch uit te nodigen.

De opdracht is dan ook zonder voorafgaande bekendmaking in het Publicatieblad gepubliceerd. In een verklaring waarom heeft men laten weten:

Voor onderhavige diensten is de procedure onderhandelingsprocedure zonder aankondiging gehanteerd (art 2.32 lid 1 sub b onder 2 en art. 2.32 lid 1 sub b onder 3 van de Aanbestedingswet).
Het implementeren van de nieuwe beveiligingssystemen van TU heeft aanzienlijk vertraging opgelopen.
Omdat de beveiliging van huidige objecten wel instant gehouden dient te blijven is nader onderhoud op de huidige installaties benodigd. Wegens intellectuele eigendomsrechten en specifieke technische kennis is dit onderhoud alleen uit te voeren door de marktpartijen die dit oorspronkelijk hebben geïnstalleerd. Dit betreft een vendor-lockin situatie.

Zie ook: Tenderned,
 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/141484;section=3#detail-publicatie:linkS2

 

1 thought on “Defensie zit vast aan cameraleverancier Bosch Building Solutions

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *