Defensie kiest voor 1 hoofdaannemer voor IT-beheer – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Defensie kiest voor 1 hoofdaannemer voor IT-beheer

Defensie kiest ervoor één hoofdopdrachtnemer te contracteren, voor het vernieuwen van de IT infrastructuur. Die wordt omgevormd tot een omgeving waarin continuïteit, veiligheid en innovatie zijn gewaarborgd. Door het aantrekken van maar 1 hoofdaannemer is het eenvoudiger om de dienstverlening aan te sturen en afspraken te maken over gemeenschappelijke inzet van personeel. Dat laatste is belangrijk in het licht van de eis van Defensie om in uitzendgebieden zelf het beheer te kunnen voeren.

Het werken met één hoofdopdrachtnemer biedt meer zekerheid voor een moderne en goed functionerende IT-infrastructuur. In de praktijk zal de hoofdopdrachtnemer meerdere onderaannemers en leveranciers aansturen. Het integratierisico van de afzonderlijke delen tot één geheel ligt daarmee bij de hoofdaannemer en niet bij Defensie. Dit voorkomt dat Defensie door verschillende leveranciers tegen elkaar wordt uitgespeeld. Een succesvolle integratie van IT-infrastructuur vraagt kennis en ervaring, die bij gespecialiseerde marktpartijen in grotere mate aanwezig is dan bij Defensie. Op deze wijze kan Defensie optimaal profiteren van de kennis en ervaring in de markt.

De keuze voor één hoofdleverancier is gemaakt op grond van ervaringen uit het verleden en op grond van nieuwe en uitvoerige analyses van Defensie zelf en externe adviespartijen. In de markt wordt gewerkt met zowel één hoofdleverancier als met een verkaveld leverancierslandschap.

Bron: Wikimedia

De aanbesteding van de nieuwe IT-infrastructuur wordt in drie fases doorlopen: de selectiefase, de dialoogfase en de gunnings- en contractfase. Op 8 juni 2016 werd de aanbesteding voor de nieuwe IT-infrastructuur bekend gemaakt. Zeven dagen later was er een kick-off bijeenkomst met geïnteresseerde partijen. De laatste fase van het beoordelingsproces heeft rond de jaarwisseling plaatsgevonden.

Op 15 februari jl. is de definitieve selectiebeslissing genomen. De twee geselecteerde partijen worden gescreend volgens de Algemene Beveiligingseisen voor Defensie Opdrachten (ABDO). Ook het personeel van de partijen dat aan de dialoog zal deelnemen ondergaat, waar nodig, een veiligheidsonderzoek. Zodra deze en andere voorbereidingen zijn voltooid, start de dialoogfase. De verwachting is dat de dialoogfase in het voorjaar van start zal gaan.

Bron: Kamerstukken II 2016/17, 31125, nr. 74

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *