De wereld volgens Regio Foodvalley: Blame game in Ede Wageningen – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

De wereld volgens Regio Foodvalley: Blame game in Ede Wageningen

De inkoopsamenwerking van de gemeenten Ede, Wageningen, Barneveld en Nijkerk en Venendaal, de zogeheten Regio Foodvalley, distantëert zich openlijk van verklaringen van de eerdere winnaar van de opdracht voor de regiecentrale, Transvision. Na een aanbesteding voor het vervoer zijn diverse problemen ontstaan met het afhalen van kinderen. Soms komen er meerdere vervoerders, soms juist geen. Met name in Barneveld , maar ook in Nijkerk zijn klachten gerezen over het leerlingenvervoer.

De inkoopsamenwerking Regio Foodvalley heeft een aanbesteding voor doelgroepenvervoer gesplitst uitgeschreven. Voor de regie is een ander bedrijf gespecialiseerd in logistiek en de ritten zelf moeten worden uitgevoerd door de vervoerder. De regie van het vervoer is na een aanbesteding in handen van Transvision. Na een aanbesteding voor het leerlingenvervoer zouden nu de winnende bedrijven in opdracht van Transvision ritten verdeeld krijgen. Door een dergelijke constructie zijn verantwoordelijkheden voor dezelfde handeling (namelijk het ritvoer) over verschillende partijen belegd. Als een chauffeur niet komt, of te veel komt, kan het zowel liggen aan de vervoerder, als aan de gegevensvertrekker, als aan de ritplanner. Of aan een onbekende derde, met een busje.

©BBP 2017

Als iedereen verantwoordelijk is, neemt niemand verantwoordelijkheid. Dat biedt alle ruimte met voor een lokale blame game. De bal valt op de grond, welk van de 6 volleybalspelers is verantwoordelijk? Volleybal Nieuws wijt het aan de krachtige opponent, en Volleybal Wekelijks zegt dat het aan de managementstijl van de trainer ligt, maar volgens Volleybal Journaal ligt het aan de zwaartekracht. Wie heeft het dan gedaan? Dat is niet duidelijk maar wie de schuld heeft wel. Dat is die met de grootste mond, die nooit mee mag doen met het spelletje en waar iedereen een hekel aan heeft. Volleybal Journaal dus, rare nerd zijn zwaartekracht. Hoe werkt dat in de Foodvalley?

In een nader artikel op Pitane.nl Mobility News, wordt gesuggereerd dat de vervoerders niet met Transvision willen samenwerken omdat zij daar omzet aan kwijt zijn. Ook suggereert het bericht dat de inkoopsamenwerking mutaties in het vervoer niet op tijd doorspeelt en dat Transvision hier al op tijd voor had gewaarschuwd maar dat de directeur van de inkoopsamenwerking niet op tijd aan de bel heeft getrokken. In het bericht wordt ervan gewag gemaakt dat achteraf blijkt dat de inkoopsamenwerking nu direct met de vervoerder schakelt, buiten de regiecentrale om. Ook op de website van de Valleihopper wordt gemeld, dat de oorzaken zouden zijn gelegen “in de technische gegevensuitwisseling tussen de betrokken partijen. Pitane zegt te beschikken over een persverklaring van Transvision waarin de beschuldigende vinger wordt gelegd bij de vervoerders en de inkoopsamenwerking.

“Ook heeft Noot voorafgaand aan de start onrust gezaaid over de routes die allemaal of grotendeels niet op orde zouden zijn. Dit was slechts bij enkele routes het geval blijkt nu (8 van de 180). Wat de zaak nog verergerde was dat Foodvalley tot op het laatste moment met leerling-mutaties aankwam, in totaal oplopend tot een volstrekt ongewoon aantal van 520 mutaties.”

In de Barneveldse krant wordt de gebrekkige samenwerking tussen Transvision en de vervoerders onder haar regie benoemd. Ook in Nijkerk zijn klachten over het vervoer, volgens de lokale uitgave Stad Nijkerk, beide uitgegeven door BNU Media. Ook Omroep Nijkerk meldt dat er nog steeds problemen zijn met het leerlingenvervoer in Nijkerk.

De inkoopsamenwerking, Regio FoodValley distantieert zich nadrukkelijk van de gedane uitspraken en wil geen commentaar geven op beschuldigingen of oorzaken.

“De resultaten van een evaluatie en nader onafhankelijk onderzoek zijn nog niet bekend. Het geeft geen pas dit soort uitingen, nota bene richting derden, te doen over een opdrachtgever of samenwerkingspartij. Bovenal: het leerlingenvervoer en het belang van de leerlingen is hiermee niet gediend. Lopende het onderzoek zullen wij niet inhoudelijk ingaan op de door Transvision veroorzaakte publiciteit.”

De onduidelijkheid in verantwoordelijkheden, wordt mede in de hand gewerkt door grote overheids-samenwerkingen, waardoor de slagkracht van reguliere parlementaire controle, toch al niet zo groot, nog verder afneemt. Raadsleden kunnen beslissen om te mee te doen aan een inkoopsamenwerking. Hoe de samenwerking gaat worden is dan nog niet duidelijk. Daarom zijn er ook geen redenen tegen die samenwerking op zich. Dat is niet ongevaarlijk, want de gevolgen van zulke ogenschijnlijk kleine beslissingen, kunnen zeer verstrekkend zijn.

Het inkopen van leerlingenvervoer heeft zo het karakter van een fuik, want vanaf dat de inkoopsamenwerking is opgericht, staat bijna vast dat er moet worden aanbesteed, dat er meerdere vervoerders moeten deelnemen en dat er dus vervoerders afvallen, dat die vervoerders dat niet leuk gaan vinden en naar de media en/of de rechter stappen, gegevensuitwisseling tussen concurrenten uitblijft, de uitvoering vertraagt, en stakeholders, gehandicapte kinderen, het kind van de rekening zijn. Op het moment dat al wel bijna maar nog niet helemaal vast staat dat het fout moet gaan, krijgen uitvoerenden niet de ruimte om bij problemen tijdig aan de bel te trekken. Dan zijn die stakeholders -nota bene gehandicapte kinderen- bovendien prooi voor kwaadwillenden die in de mist van onduidelijke verantwoordelijkheden hun eigen gevaarlijke agenda kunnen trekken.

Daar stemt natuurlijk geen raadslid voor maar daarom was dat dan ook nog niet aan de hand op het moment dat zij daar voor stemden. Bovendien, de raadsleden moesten wel meestemmen voor de samenwerking, want een kleine gemeente kan al die aanbestedingen niet in zijn eentje uitschrijven. Dat heeft op zichzelf weer een duidelijke oorzaak in een proces dat zo ingewikkeld is dat het niet uitvoerbaar is zonder grote overheidssamenwerking. Dat kan je ook aanbesteden noemen. Verondersteld eerlijk. Maar ook: te ingewikkeld. Alleen uitvoerbaar als je het niet goed doet.

De inkoopsamenwerking Regio FoodValley neemt zijn verantwoordelijkheid en “richt zich er op om constructief met alle partijen te werken aan een structurele oplossing die past binnen de contractuele rollen en verantwoordelijkheden van regiecentrale en vervoerders. Nadat we eind augustus  geconfronteerd werden met grote problemen in het leerlingenvervoer is in het belang van de leerlingen gekozen voor een  tussenoplossing, waarbij een van de vervoerders tijdelijk de planning heeft overgenomen. Deze oplossing is ons aangereikt door Transvision én de vervoerders samen. Het gaat nadrukkelijk om een tijdelijke oplossing en wij als opdrachtgever houden partijen er aan dat men op professionele wijze samenwerkt om te komen tot een goed functionerende aanpak conform de aanbesteding.”

Dat hopen we dan maar.

Naschrift Redactie Aanbestedingsnieuws:

De persverklaring van Transvision, waarnaar de Regio Foodvalley en diverse media verwijzen, heeft onze burelen: redactie@aanbestedingsnieuws.nl nog niet mogen bereiken. We wachten af.

Zie eerder:

Ook Barneveld heeft problemen met vervoerscentrale leerlingenvervoer

en https://nl.wikipedia.org/wiki/De_wereld_volgens_Garp

 

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

1 thought on “De wereld volgens Regio Foodvalley: Blame game in Ede Wageningen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *