Dakveiligheid en dakonderhoud Hogeschool Rotterdam – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Dakveiligheid en dakonderhoud Hogeschool Rotterdam

Foto: Pexels.com/Nikita Belokhonov

Via de onderhavige aanbesteding wenst Hogeschool Rotterdam een partij te contracteren die verantwoordelijk is voor de dakveiligheid en het dakonderhoud van de daartoe aangewezen panden uit de vastgoedportefeuille van Hogeschool Rotterdam. Bij Hogeschool Rotterdam studeren ruim 42.000 studenten en er zijn zo’n 4.000 medewerkers werkzaam. Het opleidingsassortiment bestaat uit een breed aanbod in alle onderwijssectoren, met uitzondering van de agrarische sector. Het onderwijs is nauw verweven met de grootstedelijke ontwikkelingen in de regio Rotterdam.

De contractering van een voor de veiligheid en onderhoud verantwoordelijke partij geschiedt door middel van een
raamovereenkomst. De af te sluiten Raamovereenkomst ziet toe op:
Het uitvoeren van correctieve opdrachten op het gebied van dakveiligheid en dakonderhoud.
Het borgen van dakveiligheid middels realisatie, inspectie, aanpassing en herstel conform de bestaande RI&E in de daartoe aangewezen of aan te wijzen gebouwen uit de vastgoedportefeuille van de opdrachtgever.
Reparatie, onderhoud en vervanging van alle voorkomende dak- en gootafwerkingen en groendaken tot een plafondbedrag van €50.000,- excl. BTW.
Directe opvolging van storingsmeldingen buiten kantooruren op het gebied van dakveiligheid en dakonderhoud.

De opdracht heeft betrekking op circa 15.000 m² dakoppervlak. De panden van Hogeschool Rotterdam waarop deze raamovereenkomst betrekking heeft, betreffen bij aanvang van de overeenkomst:
I. Kralingse Zoom 91-93
II. Blaak 10
III. Wijnhaven 61
IV. Wijnhaven 99-101
V. Wijnhaven 103-105
VI. Wijnhaven 107
VII. Museumpark 40 (hoogbouw, laagbouw en paviljoen)
VIII. Academieplein, G.J. de Jongeweg 4-6
IX. Pieter de Hoochweg 129
X. RDM Innovation Dock, RDM-kade 59 (alleen binnenpakket: diverse technische vloeren/binnendaken bovenop lokalen)

De eisen uit het PvE zijn bedoeld als minimumeisen waaraan de product en/of dienstverlening dient te voldoen. Buiten de reikwijdte van de raamovereenkomst valt;
Dakonderhoud tussen de €50.000, – excl. BTW tot €2.500.000, – excl. BTW. Dit wordt door middel van minicompetities aan de gecontracteerde partijen voor bouwkundig onderhoud gegund. In deze gevallen treedt de bouwkundige raamcontractant aan wie de opdracht wordt gegund op als hoofdaannemer. Hierbij gelden de volgende regels:
o Indien en voor zover sprake is van de realisatie van dakveiligheidsvoorzieningen dient te allen tijde gebruik gemaakt te worden van de middels deze aanbesteding gecontracteerde partij voor dakveiligheid. In geval sprake is van dakonderhoudswerkzaamheden, zijn de bouwkundig aannemers verplicht een offerte op te vragen bij de gecontracteerde opdrachtnemer voor dakveiligheid en dakonderhoud. Zij mogen dit daarnaast echter ook bij andere dakonderhoudspartijen doen, waarbij de eis is dat deze partijen BRL 4702 gecertificeerd zijn.
De af te sluiten raamovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van twee jaar na ondertekening .Opdrachtgever kan besluiten de raamovereenkomst één keer te verlengen met twee jaar en vervolgens nog één keer te verlengen met twee jaar. De verwachte ingangsdatum is 1 april 2022. De geraamde waarde van de overeenkomst bedraagt €1.800.000,- (exclusief BTW). Dit bedrag is gebaseerd op basis van historische gegevens waaruit kan worden opgemaakt dat als uitgangspunt een bedrag van €300.000,- (exclusief BTW) per jaar kan worden genomen. De Hogeschool Rotterdam heeft gekozen voor de openbare procedure. De Inschrijvingen zullen worden beoordeeld op basis van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) met als gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 25 november 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/244839

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *