Dakrenovatie en plaatsing van PV-panelen – PI Dordrecht – Aanbestedingsnieuws

Dakrenovatie en plaatsing van PV-panelen – PI Dordrecht

PI Dordrecht. Foto: Google Maps

De daken en de daklichten van de PI te Dordrecht verkeren in slechte staat. In 2018 en 2019 heeft een ‘Urgent Dak herstel’ plaatsgevonden (1e fase van het project), waarbij de slechtste plekken en lekkages tijdelijk (voor korte periode) zijn hersteld.
De onderhavige aanbesteding is bedoeld voor de 2
e fase ‘Volledige dakrenovatie’ en de derde 3e fase ‘Het aanbrengen van PV-panelen met de bijbehorende bekabeling tot de vier aansluitpunten’. Aansluitend zal een aanvullende opdracht aan de opdrachtnemer worden verstrekt voor de aansluiting van de aansluitpunten tot de verdeelkast. De voornaamste doelstellingen van de opdracht zijn:
2e fase ‘Volledige dakrenovatie’

 • de daken toekomstbestendig waterdicht te maken
 • de daken van een hogere isolatiewaarde te voorzien
 • de daken van valbeveiligingen voorzien
 • de daken voor te bereiden op de 3e fase

De 3e fase ‘Het aanbrengen van PV-panelen’
Dde daken, waar mogelijk, voorzien met PV-panelen met de bijbehorende bekabeling en aansluiting op de verdeelkasten
De scope van de opdracht bestaat in hoofdlijnen uit volledige dakrenovatie:

 • aanbrengen extra isolatie
 • aanbrengen nieuwe dakbedekking (overlagen)
 • vervangen lichtstraten en lichtkoepels
 • vervangen rook-warmteafvoerluiken (BMI-en handgestuurd)
 • vervangen diverse dak detailleringen (opgaand werk, doorvoeren en dakranden)
 • aanbrengen valbeveiligingssysteem (t.b.v. lijnbeveiliging)
 • voorbereidingen t.b.v. plaatsing PV-panelen
 • plaatsen van PV-panelen inclusief bekabeling tot de vier aansluitpunten
 • aansluiting van de aansluitpunten tot de verdeelkast

In verband met het in gebruik blijven van de PI, tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, gelden er, m.b.t. de toegankelijkheid en de fasering van de werkzaamheden, op het object specifieke regels, toegelicht in het Huisregelement PI
Dordrecht en in de werkomschrijving. 

Overzicht algemene kenmerken
Horizontale oppervlakken dakbedekking: ca. 6000 m2
Verticale oppervlakken dakbedekking: ca. 800 m2
Totaalopp. Lichtstraten en lichtkoepels (inclusief RWA’s): ca. 416 m2
Aantal te vervangen RookWarmte Afvoerluiken: 44 stuks
Aantal strekkende meters VWoH kabelsysteem: ca. 650 m

De overeenkomst wordt gesloten op basis van de UAV 2012 (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012). De aanbesteding verloopt volgens de nationale openbare procedure uit hoofdstuk 2 van het ARW 2016. Het doel van de aanbestedingsprocedure is om te komen tot één winnende inschrijver waarmee een overeenkomst gesloten kan worden voor de opdracht “17064 Dakwerkrenovatie en plaatsing PV-panelen op de daken van de PI te Dordrecht”.

De bezoeken voor een site view worden gepland van 4 maart t/m 15 maart 2021. In verband met de beveiliging worden afspraken gemaakt met gegadigden, die zich kunnen zich aanmelden voor het bezoek van de locatie door uiterlijk voor maandag 25 februari 2021 een bericht te sturen via de berichtenmodule van TenderNed. In het bericht dient de bedrijfsnaam te worden vermeld en de namen van de personen die het bezoek aan de PI Dordrecht namens de gegadigde zullen bijwonen. Per gegadigde mogen maximaal 3 personen deelnemen aan het bezoek. Deze personen dienen zich
te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Aan gegadigden wordt via de berichtenmodule van TenderNed bericht wanneer en hoe laat en waar ze worden verwacht. Het is niet toegestaan om tijdens het bezoek van de locatie foto’s en filmpjes te maken. Het meenemen van mobiele telefoons, tablets, laptops en/of camera’s is daarom niet toegestaan. Foto’s van ter zake doende onderdelen worden in de gunningsfase ter beschikking gesteld. De actuele opgelegde coronamaatregelen door het Rijk of door de PI Dordrecht kunnen van invloed zijn op de bezoekersregelingen. Oók de bezoekers die een rondleiding krijgen (in maart, dus ruim vóór opdrachtverstrekking) moeten een VOG kunnen overleggen, en dat moet dan weer minimaal 3 dagen van tevoren, vóór het bezoek.

Gunning van de opdracht geschiedt op grond van de economische meest voordelige inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding en wordt bepaald door het prijscriterium en kwaliteitscriteria.

Bron: Tenderned 16 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/219774;

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *