Dagelijks onderhoud openbare verlichting Gouda – Aanbestedingsnieuws

Dagelijks onderhoud openbare verlichting Gouda

Foto: Google Streetview

De gemeente Gouda heeft ruim 70.000 inwoners op een relatief klein oppervlak van 18 km2. Hiermee heeft het bijna de grootste bevolkingsdichtheid van Nederland. Naast een wereldberoemd historisch deel, dat jaarlijks door ruim een miljoen toeristen wordt bezocht, is Gouda ook een stad in ontwikkeling. Ze bouwt aan kleine en grootschalige (nieuw-) bouwprojecten, zoals het Bolwerk, de toekomstige woonwijk Westergouwe en de herontwikkeling van de Spoorzone. Ook worden twee oudere woonwijken opnieuw gestructureerd. Gouda heeft binnen de regio een centrumfunctie met voorzieningen voor gezondheidszorg, onderwijs en
cultuur. Het is een zogenaamde regiegemeente, waarbij uitvoering zoveel mogelijk is uitbesteed.
De aanleiding voor de aanbesteding is het eindigen van het huidige contract voor het onderhouden van openbare verlichting. De openbare verlichting omvat in hoofdzaak ca. 12.500 lichtmasten met één of meerdere armaturen. De masten zijn voor het merendeel aluminium masten, daarnaast komen ook enkele stalen masten voor. De armaturen bevatten één of meerdere lampen van de gebruikelijke typen. Voorschakelapparatuur bevindt zich in de armatuur. Alle lampen worden gelijktijdig in en uit geschakeld. Het aantal armaturen bedraagt ca. 13.000 en het aantal lampen ca. 14.500. De openbare verlichting is aangesloten op het eigen net van gemeente Gouda, en bestaat uit schakelkasten en onderverdeelkasten en ca. 400 km kabelnet. Een aantal schakelkasten is moeilijk bereikbaar. De opdrachtnemer dient rekening te houden met de slechte staat van onderhoud van sommige delen van de onder-
én bovengrondse infrastructuur voor OVL. Voor sommige voedingspunten en de achterliggende kabelnetten is de elektrotechnische situatie onduidelijk. Betrouwbare revisie is niet altijd voorhanden. Bij het uitvoeren van werkzaamheden dient men rekening te houden met extra te nemen veiligheidsmaatregelen zoals het vrij-schakelen en kortsluiten van delen van de installatie. In het kader van installatieveiligheid ligt er een grote uitdaging.
De opdrachtgever wil graag samenwerken met een proactieve opdrachtnemer die de veiligheid van haar werknemers en de installaties waaraan gewerkt wordt serieus neemt. De samenwerking is niet alleen gericht op het onderhouden en in standhouden maar ook op het op een aanvaardbaar niveau terugbrengen van de elektrische veiligheid van de installaties.
Onderhoud van de aan lichtmasten bevestigde reclameborden wordt door derden verzorgd. Indien de borden zijn voorzien van verlichting, is deze parallel aangesloten aan de aansluiting van de armatuur aan de mast.

Eind 2021 worden de woningen van de eerste deelfase 2 van de nieuwe woonwijk Westergouwe opgeleverd. Het huidige areaal dat onderhouden moet worden zal vanaf 2021 t/m eind 2024 worden uitgebreid met ca. 226 nieuwe lichtmasten met led-armaturen. Jaarlijks worden gemiddeld 3.300 OVL-meldingen ontvangen, waarvan 65% storingen zijn. Een indicatie van het aantal meldingen per jaar:
– bovengronds: ca. 2.755
– ondergronds: ca. 300
– schadegevallen, waaronder: ca. 245
– vandalismemeldingen: ca. 80
– stormschades: ca. 15
– aanrijdingsschades: ca. 150

De opdrachtgever heeft tot doel om één inschrijver te selecteren en te contracteren voor het dagelijks onderhoud van de openbare verlichting in de gemeente. De aan te besteden opdracht bestaat uit het boven- en ondergronds preventief en correctief onderhouden van openbare verlichting in gemeente Gouda. De inschrijver met de laagste evaluatieprijs in deze openbare procedure biedt de beste prijs-kwaliteitsverhouding en komt voor gunning van de opdracht in aanmerking.  

De werkzaamheden binnen de af te sluiten raamovereenkomst zullen via deelopdrachten worden uitgevoerd en ebben betrekking op het functioneel in stand houden van de openbare verlichtingsinstallatie (OVL). De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud, bestaande o.a. uit:
– het organiseren en in bedrijf houden van een storingswachtdienst;
– uitvoeren van groepsremplace;
– uitvoeren van regulier onderhoud;
– opheffen van storingen en defecten (bovengronds- en ondergronds);
– herstellen van schades, veroorzaakt door aanrijdingen en vernielingen;
– het verhalen van schade;
– incidenteel (ver)plaatsen en verwijderen van verlichtingsobjecten;
– incidenteel vervangen van bekabeling eigen net gemeente Gouda;
– opnieuw richten van scheefstaande masten/ uithouders;
– incidenteel vervangen van verlichtingsobjecten, masten en armaturen;
– rapporteren van de verrichte werkzaamheden;
– het aanleveren van mutaties ten behoeve van gegevensbestanden in Excel;
– het digitaal ophalen/ verwerken van storingen in het zaaksysteem van de gemeente;
– het aanleveren van revisiegegevens.

De datum van aanvang van de overeenkomst is 1 januari 2022.  De raamovereenkomst eindigt op 31 december 2023. De raamovereenkomst kan hierna voor één  jaar worden verlengd. Na deze verlenging kan de raamovereenkomst nogmaals met één jaar worden verlengd. De uitgangspunten voor mogelijke verlenging zijn:
– tevredenheid van de directie over de geleverde kwaliteit;
– tevredenheid van de directie over de geleverde prestatie en flexibiliteit van werken.

Bron: Tenderned donderdag 22 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/233678

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *