Dagelijks en periodiek onderhoud gemeentelijk vastgoed Westland – Aanbestedingsnieuws

Dagelijks en periodiek onderhoud gemeentelijk vastgoed Westland

De gemeente Westland heeft voor haar vastgoedbeheer de ambitie uitgesproken zich te ontwikkelen naar een regie gestuurde organisatie, passend bij de ontwikkelingen van de markt en de eigen organisatie en wil naar een contractvorm voor het bouwkundig onderhoud en het onderhoud van de gebouwgebonden installaties dat daar op aansluit. De huidige onderhoudscontracten zijn verdeeld over meerdere contractpartijen . Het aantal contractpartijen wil de gemeente met  deze aanbesteding terugbrengen. De opdracht betreft dagelijks en periodiek onderhoud aan een selectie van de gemeentelijke panden en is opgedeeld in drie percelen. Het uitgangspunt is om overeenkomsten af te sluiten met één opdrachtnemer per perceel.
De beoogde startdatum van de overeenkomsten is 1 februari  2022. De overeenkomsten worden aangegaan voor twee jaar, met tweemaal een  verlengingsoptie van één jaar.
Opdrachtgever heeft geen afnameverplichting en geeft geen omzetgarantie. Wel maximeert opdrachtgever de totale omvang van deze opdracht (initiële looptijd incl. verlengingsopties) op €800.000,-.
Uitgesplitst naar de percelen levert dit de volgende bedragen op:
Perceel 1: € 315.000,00
Perceel 2: € 200.000,00
Perceel 3: € 285.000,00

De opdracht is verdeeld in drie percelen, te weten:
1. Perceel 1 – Bouwkundig onderhoud
2. Perceel 2 – Elektrotechnisch onderhoud
3. Perceel 3 – Werktuigbouwkundig onderhoud

Het werk wordt uitgevoerd in en aan gebouwen en objecten die in beheer zijn van het team Civiel -en Vastgoedbeheer van de gemeente Westland. De omvang van de voor deze opdracht relevante portefeuille betreft circa 60 locaties. De gebouwen/objecten liggen verspreid binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Westland en bestaan hoofdzakelijk uit gymzalen, bibliotheken, brandweerkazernes en opstallen bij begraafplaatsen. De gemeentekantoren in Naaldwijk maken geen
deel uit van de opdracht. De omvang van de portefeuille kan in de tijd fluctueren door sloop, nieuwbouw, aan- en verkoop of door een andere redenen zoals de overdracht van het beheer van een locatie. Naast het uitvoeren van de technische beheertaken adviseert Opdrachtnemer de Gemeente door inbreng van kennis en expertise voor de uit te voeren werkzaamheden.

Er is gekozen voor het volgen van een niet-openbare Europese openbare procedure om te voorkomen dat veel geïnteresseerde partijen uit de markt veel tijd en geld moeten investeren om een inschrijving te doen, terwijl er maar één partij per perceel de raamovereenkomst gegund kan krijgen. Indien het aantal gegadigden groter is dan vijf partijen per perceel, die voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen (kerncompetenties) en geen van de uitsluitingsgronden is van toepassing op hen, dan vindt
nadere selectie plaats door de beoordeling van de selectiecriteria. De  hoogst scorende vijf vijf gegadigden worden dan geselecteerd voor de inschrijffase. Het criterium dat gehanteerd wordt is de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. 

Bron: Tenderned woensdag 22 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/238779

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *