Cyclisch onderhoud bomen 2020-2023 Waddinxveen – Aanbestedingsnieuws

Cyclisch onderhoud bomen 2020-2023 Waddinxveen

Foto: Pexels.com

De aan te besteden Opdracht “Cyclisch onderhoud bomen in de gemeente Waddinxveen 2020-2023”. Of in Aaanbestedingsnieuws termen het kappen van bomen. 

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • a. Snoeiwerkzaamheden aan bomen;
  • b. Verwijderen bomen;
  • c. Verwijderen stobben;
  • d. Digitaal registreren van uitgevoerde werkzaamheden.

De uitvoeringstermijn loopt van 28-04-2020 tot 31-12-2020. Waarbij de feitelijke uitvoeringsduur binnen deze aangegeven uitvoeringstermijn in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald. Nadat bovenstaande periode is beëindigd heeft Waddinxveen het exclusieve recht om het contract te verlengen met drie maal één jaar. Mede bepalend of Waddinxveen het contract wenst te verlengen is de mate waarin de opdrachtnemer naar tevredenheid van de opdrachtgever heeft gepresteerd. De opdrachtgever kan ook beslissen om het contract niet te verlengen.

Algemeen bestaat de bodemopbouw: klei en veen. De opdrachtnemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de plaatselijke
omstandigheden, de ligging van het werkterrein, de bodemgesteldheid, de draagkracht, los en laadmogelijkheden en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. Met de inzet van het materieel dient u rekening te houden met de aanwezige grondslag
binnen de gemeente. Bij het veroorzaken van sporen dient u deze spoedig te herstellen na de uitvoering van de gedane werkzaamheden.

Globale hoeveelheid werk:

  • ca. 800 stuks verwijderen
  • ca. 5000 stuks snoeien

De looptijd van het contract zoals boven omschreven is overgenomen uit de leidraad. De tekst op Tenderned zelf geeft aanleiding tot verwarring

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang: 28/04/2020
Einde: 31/12/2023

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:

Nadat bovenstaande periode is beëindigd heeft Opdrachtgever het exclusieve recht om het contract te verlengen met drie maal één jaar. Mede bepalend of Opdrachtgever het contract wenst te verlengen is de mate waarin Opdrachtnemer naar tevredenheid van Opdrachtgever heeft gepresteerd. Opdrachtgever kan ook beslissen om het contract niet te verlengen.

Abusievelijk zou je kunnen veronderstellen dat het  hier om een contract van 6 jaar gaat. Na beeindiging van bovenstaande periode (Aanvang: 28/04/2020 Einde: 31/12/2023) een verlenging met drie maal één jaar.

Bron: Tenderned 20 februari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/188078

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *