CvA: Klik is ontoelaatbaar subgunningscriterium – Aanbestedingsnieuws

CvA: Klik is ontoelaatbaar subgunningscriterium

Of er een “klik” is tussen de inkoper en verkoper is voor het aanbestedingsrecht een ontoelaatbaar criterium. Dat is het advies van de Commissie van aanbestedingsexperts dat 28 februari werd gepubliceerd. Het gaat om een Europese aanbesteding die door een Scholengemeenschap is uitgeschreven. De scholengemeenschap is op zoek naar een raamovereenkomst met één onderneming voor communicatieadvies, vormgeving, DTP, drukwerk-inkoop en fotografie.

bron: Wikimedia

De klager stelt dat het gunningscriterium ‘Casus beeldtaal’ onvoldoende transparant is en dat het gunningsmodel zal leiden tot subjectieve beoordeling van de inschrijvingen. De klager klaagt dat de beoordelingscommissie niet alleen het ingediende materiaal gaat beoordelen, maar ook de presentatie en degenen die de presentatie geven. Het houden van een interview in het kader van de kwalitatieve beoordeling acht de Commissie echter in beginsel toelaatbaar (zie ook Hof Den Haag 17 maart 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:413, r.o. 15).

Klager stelt dat de beoordelingscommissie beoordeelt of er een ‘klik’ is tussen een inschrijver en de beoordelaars (in het kader van het interview). Hoewel enige mate van subjectiviteit is toegestaan, acht de Commissie het risico van willekeur en favoritisme bij toepassing van een dergelijk subgunningscriterium te groot. Dit klachtonderdeel is dan ook gegrond, voor zover beklaagde in het kader van de kwalitatieve beoordeling meeweegt, in hoeverre er een ‘klik’ is tussen een inschrijver en de beoordelaars.

De overweging is echter ten overvloede. Over het criterium “klik” had de vormgever niet geklaagd.

” Dat laat onverlet dat de Commissie van oordeel is dat beklaagde – gelet op de aanzienlijke inspanningen die zij van de inschrijvers vraagt – met de openbare procedure een procedure heeft gekozen die in het onderhavige geval niet geschikt en niet proportioneel is (zie de toelichting op Voorschrift 3.4 A Gids Proportionaliteit). Dit oordeel is mede gebaseerd op de vraagtekens die de Commissie plaatst bij de grote kans op uitsluiting in de onderhavige aanbestedingsprocedure, als gevolg van de door beklaagde gekozen opzet van de beoordelingssystematiek. Op basis van de vele – in het kader van de kwalitatieve gunningscriteria opgenomen – knock-out-eisen volgt immers uitsluiting indien op één van de vele punten niet goed genoeg wordt gescoord (zie 1.5 hiervoor).”

Bron: Commissie van Aanbestedingsexperts, 28 februari 2017 https://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/sites/commissievanaanbestedingsexperts.nl/files/adviezen/160617_-_advies_358_-.pdf

2 thoughts on “CvA: Klik is ontoelaatbaar subgunningscriterium

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *