CROW heeft nieuwe tekst Social Return in RAW-bestek beschikbaar gesteld – Aanbestedingsnieuws

CROW heeft nieuwe tekst Social Return in RAW-bestek beschikbaar gesteld

Het CROW heeft een nieuw document opgesteld voor Social Return in RAW-bestekken. De teksten in dit document ‘Paragraaf 01.26 Social return’ kunnen in een contract worden gebruikt door de bepalingen op te nemen in deel 3 van het RAW-bestek.  De tekst is vastgesteld door de Beheerraad Aanbesteden en Contracteren.

Social return is een onderwerp dat de afgelopen jaren sterk in de belangstelling staat. Om hieraan invulling te geven stellen opdrachtgevers vaak eigen contractteksten op, hetgeen tot een grote diversiteit aan teksten en oplossingsrichtingen leidt. Dit wordt door de opdrachtnemers vaak als kostenverhogend ervaren. Wenselijk zijn meer uniforme teksten met reële oplossingen.

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Henk Roolvink

CROW ziet de meerwaarde van een gestandaardiseerde tekst. Deze meerwaarde is mede onderschreven in gesprekken die CROW met opdrachtgevers heeft gevoerd om meningen te peilen rondom de voorbeeldbestekstekst voor social return.

De tekst laat het percentage van de loonsom dat moet worden ingezet, open. In een toelichting wordt opgemerkt dat een percentage van 5% als proportioneel wordt gezien, maar dat dit in hoge mate projectafhankelijk is.

Bron: CROW, 9 maart 2017

Zie ook:

https://www.crow.nl/downloads/pdf/contracteren/raw/tervisielegging/tervisielegging-social-return-%E2%80%93-januari-2017.aspx

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *