Concessieopdracht buurthubs/- depots Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Concessieopdracht buurthubs/- depots Utrecht

De komende twintig jaar groeit de stad Utrecht sterk in aantal woningen, inwoners en voorzieningen. Dat betekent ook dat, als de gemeente niet ingrijpt, het aantal vervoersbewegingen van goederen sterk stijgt. Als gemeente maken we daarom werk van een systeemsprong Stadslogistiek, waarbij de impact van logistiek in de stad afneemt door de inzet van andere voertuigen, innovatieve vormen van bevoorrading en de ontwikkeling van een netwerk van goederenhubs. Als onderdeel van de ontwikkeling van een effectief netwerk van goederenhubs in de stad, wil de gemeente samenwerken met een marktpartij en onderzoeken hoe op een innovatieve manier het aantal ritkilometers dat pakketpostchauffeurs rijden in de stad te verminderen zijn. Die samenwerking betreft een zogenaamd ‘Logistiek Lab’. We kiezen voor een ‘Logistiek Lab’, omdat de gemeente terughoudend is met het toestemming geven voor het (permanent) plaatsen van objecten in de openbare ruimte. De openbare ruimte in Utrecht is schaars en kent een grote diversiteit aan functies.

Het doel van deze aanbesteding is één marktpartij te selecteren waarmee de gemeente gezamenlijk in een Logistiek Lab werken aan het succesvol maken van buurthubs/-depots. In dit Logistiek Lab is het einddoel niet zozeer buurthubs/-depots te realiseren, maar richt de gemeente en opdrachtnemer zich vooral op de manier waarop deze voorzieningen zo succesvol mogelijk zijn.
De samenwerking wordt vastgelegd in een concessieovereenkomst met een initiële looptijd van twee jaar, met optie tot verlenging van één jaar. Na gunning werken we uw idee/plan samen verder uit en stemmen we het af met zowel gemeentelijke als externe partijen. Het uitwerken van het idee/plan kan uiteraard niet leiden tot een wezenlijke wijziging van het oorspronkelijke idee/plan. Als dan blijkt dat het door u ingediende plan niet uitvoerbaar is, wordt de concessieovereenkomst ontbonden. Binnen de termijn van samenwerking zal gemeente Utrecht geen privaatrechtelijke samenwerking aangaan met andere partijen en/of toestemming (al dan niet via een vergunning) verlenen aan andere partijen om buurtdepots e.a. vergelijkbare concepten in de openbare ruimte van Utrecht te plaatsen.

Deze aanbesteding betreft een nationale openbare aanbesteding. Aanbesteders hebben voor deze procedure gekozen omdat we de gehele markt willen uitnodigen een plan van aanpak in te dienen. Aanbesteders verwachten dat de opdrachtwaarde gedurende de looptijd van deze overeenkomst nihil is omdat we denken dat de gedane investeringen pas tegen het eind van de looptijd terugverdiend worden. Deze opdracht wordt gegund aan de inschrijver met het beste idee naar beoordeling van het
beoordelingsteam.

Bron: Tenderned zaterdag 25 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/248063

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *