Concessie abri’s en losstaande reclamevitrines Haarlemmermeer & Aalsmeer – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Concessie abri’s en losstaande reclamevitrines Haarlemmermeer & Aalsmeer

Fot: © Gemeente Aalsmeer

Met deze aanbestedingsprocedure is aanbestedende dienst van plan één partij te selecteren per perceel voor de commerciële exploitatie, beheer en onderhoud van abri’s en vrijstaande reclamevitrines op vooraf vastgestelde locaties. De abri’s zijn eigendom van de gemeenten. De vrijstaande reclamevitrines dienen door de partij te worden geleverd en geplaatst op grond die eigendom
is van de gemeente. Voor een meer nauwkeurige omschrijving wordt verwezen naar de conceptovereenkomst en het programma
van eisen. De gemeente beoogt een partij te contracteren:

  • Die een ‘partner’ is die toegevoegde waarde biedt en meedenkt in professioneel opdrachtgeverschap en een continu borging- en verbeterproces (leercurve);
  • Garandeert en feitelijk in staat is dat hij het programma van eisen uit kan voeren en ook uit zal voeren en handelt volgens vigerende wet- en regelgeving.

De opdrachten zijn naar mening van aanbestedende dienst niet onnodig samengevoegd, aangezien er een dermate samenhang is van opdrachten van beide gemeenten, dat qua ligging de gemeenten aan elkaar grenzen, beiden deel uit maken van de metropool regio Amsterdam en het bundelen geen beperking zal hebben voor potentiële inschrijvers op de toegang tot verkrijgen van deze opdracht voor bedrijven in deze branche. Vervolgens is deze opdracht opgedeeld in twee percelen.

Een inschrijver kan zich voor één of meerdere percelen inschrijven. Er worden individuele concessieovereenkomsten gesloten tussen de winnende inschrijver per perceel en de betreffende gemeente.
Perceel 1: gemeente Haarlemmermeer
Dit omvat de volgende werkzaamheden: het commercieel exploiteren, beheren en onderhouden van de abri’s. Optionele scope-uitbreiding: de mogelijkheid om een aantal vrijstaande reclame vitrines na aanpassing reclamebeleid toe te staan in de openbare ruimte (analoog ofwel digitaal).
Perceel 2: gemeente Aalsmeer
Dit omvat de volgende werkzaamheden: het commercieel exploiteren, beheren en onderhouden van de abri’s. Daarnaast het leveren, plaatsen en commercieel exploiteren, beheren en onderhouden van vrijstaande reclamevitrines. Deze vrijstaande reclamevitrines blijven eigendom van de exploitant.

De looptijd van de overeenkomsten zijn zeven jaar, met de optie tot éénmaal een verlenging van één jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 april 2022. In dit geval kiest aanbestedende dienst voor een iets langere looptijd van de concessie-overeenkomsten aangezien de exploitant voor zijn rekening en risico de aanschaf van de -analoge en digitale- vrijstaande
reclamevitrines neemt. Met deze looptijd wordt exploitant beter in de gelegenheid gesteld om de investering terug te verdienen, is gebleken uit marktverkenning.

De aanbesteding is een Europees openbare procedure. De inschrijvingen die voldoen worden beoordeeld aan de hand van gunningscriteria. Het gunningscriterium is de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned donderdag 12 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/235749

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *