Concessie abri’s Eindhoven – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Concessie abri’s Eindhoven

Abri Gijzenrooi Eindhoven. Foto: Google Streetview

Het doel van deze openbare aanbesteding is om met een inschrijver te komen tot het sluiten van een concessieovereenkomst voor de reclame exploitatie van abri’s waarbij een gegarandeerde financiële afdracht aan de gemeente gegeven wordt. De huidige opdrachtnemer is Clear Channel Nederland B.V. De concessieovereenkomst met deze onderneming loopt op 31
december 2021 af. De opdracht in deze nieuwe aanbesteding betreft het exploiteren van reclamevitrines (formaat 2m
2) in abri’s en een aantal reclamevitrines op centraal busstation Neckerspoel. De abri’s en reclamevitrines zijn eigendom van de gemeente. Het beheer, onderhoud en schadeherstel van de abri’s en reclamevitrines wordt in opdracht van de gemeente door een hierin gespecialiseerde onderneming uitgevoerd (momenteel is dat OFN). De opdrachtnemer wordt in staat gesteld op eigen kosten reclamevitrines te vervangen door een reclamevitrine met aan een of twee zijden een digitaal scherm.
De opdrachtnemer krijgt de mogelijkheid circa 282 reclamevitrines te exploiteren. De opdrachtgever gaat er van uit dat de
exploitant een omzet gaat realiseren van circa €3.500,- per reclamevitrine. Op basis van een contractduur van tien jaar is de
geraamde waarde circa €10.000.000,-.

De concessieovereenkomst heeft initieel een looptijd van acht jaar en gaat in na definitieve gunning. Partijen hebben de mogelijkheid om de concessieovereenkomst onder dezelfde condities te verlengen met de duur van twee jaar.
Als schriftelijk bezwaar wordt gemaakt tegen de gunningsbeslissing en/of een kort geding aanhangig wordt gemaakt heeft
opdrachtgever het recht de concessieovereenkomst later in werking te laten treden. U dient hiermee bij het opstellen van
uw inschrijving nadrukkelijk rekening te houden. (NDR: Een gewaarschud mens telt…)
Er is gekozen voor een looptijd van acht jaar met een optie van twee jaar verlenging. De looptijd is langer dan vijf jaar om de
opdrachtnemer de mogelijkheid te geven de investeringen terug te verdienen (digitale reclamevitrines) en te voldoen aan
de wens van de opdrachtgever voor het genereren van inkomsten. Opdrachtgever merkt de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding aan als de economisch meest voordelige inschrijving.

Bron: Tenderned donderdag 14 oktober 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/240930

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *