Communicatiebureau Stichting ROC Midden Nederland – Aanbestedingsnieuws

Communicatiebureau Stichting ROC Midden Nederland

ROC Midden Nederland verzorgt met zo’n 1750 medewerkers het onderwijs voor ongeveer 18.000 studenten. Ons onderwijsaanbod is ondergebracht in 13 mbo-colleges, VAVO Lyceum en Bedrijfsopleidingen met locaties in Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein. Het ROC MN heeft als grote mbo-instelling een belangrijke en veelzijdige positie en rol in de regio. Als mbo school voor jongeren, opleider van volwassenen, zakenpartner in de ontwikkeling van de regionale arbeidsmarkt voor Leven Lang Ontwikkelen, in samenwerkingsverbanden met bedrijven, organisaties, instanties, lokale en regionale overheid en nationale initiatieven zoals bijvoorbeeld de Energietransitie. Die veelzijdigheid en participatie vraagt om flexibiliteit in de keuze van een communicatiebureau. ROC MN wil samenwerken met een communicatiebureau dat telkens optimaal
aansluit op die specifieke, vaak strategische, vraagstukken.
ROC MN wil samenwerken met één partij op het gebied van conceptontwikkeling en design die het mogelijk maakt gespecialiseerde bureaus als onderaannemer te laten aanwijzen door ROC MN. De aanbesteding richt zich op het adviseren, ontwikkelen en uitvoeren van communicatieve concepten en designs. Wanneer ROC MN daar aanleiding toe ziet bestaat de mogelijkheid om voor bepaalde (delen van) opdrachten gespecialiseerde bureaus aan te wijzen als onderaannemer van het te
contracteren communicatiebureau.

Het uitgangspunt is een integrale visie op communicatie en betreft:

– Offline en online media
– De verschillende doelgroepen van ROC MN van jongeren en volwassenen ten behoeve van marketingcommunicatie tot en met stakeholders ten behoeve van bestuurscommunicatie en reputatiemanagement.

Binnen de scope van de aanbesteding valt advisering, ontwikkeling en uitvoer van communicatieve concepten en designs voor offline en online media [m.u.v. webdesign] t.b.v. verschillende doelgroepen van ROC MN zoals communicatiestrategie, merkenarchitectuur, ontwikkelen campagnes, profilerings- en positioneringsvraagstukken, interne communicatie, customer journey management, et cetera.
ROC MN maakt voor de website, online en offline media gebruik van reeds gecontracteerde partijen.
Buiten de scope van deze aanbesteding vallen daarom:
– Ontwerp, beheer en onderhoud van de website;
– Ontwerp én bouw social & digitale media;
– Operationalisatie van content; seo & sea;
– Het opstellen van de mediastrategie en mediaplan;
– De media-inkoop;
– Eenvoudig repeterende opdrachten en/of eenvoudig DTP-werkzaamheden die kunnen worden uitgevoerd op basis van aangeleverde concepten en designs. Deze worden elders uitgevoerd.

Er is sprake van zeer uiteenlopende opdrachten. De aard, omvang, complexiteit en de frequentie van de uit te voeren opdrachten zijn niet voorspelbaar. De begrote omvang voor het Communicatie adviesbureau voor conceptontwikkeling, design en uitvoer is daarom gebaseerd op de uitgaven van ROC MN in het verleden. De gemiddelde opdrachtwaarde per jaar bedroeg over de afgelopen drie jaar € 125.000. Aan dat bedrag kunnen geen rechten worden ontleend.

De aanbesteding leidt tot een raamovereenkomst met één opdrachtnemer, met een looptijd van zes jaar. De reden daarvoor is dat ROC Midden Nederland een stabiele relatie wil opbouwen met het communicatiebureau en het te contracteren communicatiebureau de kans wil geven investeringen in het leren kennen van opdrachtgever terug te verdienen. De overeenkomst is door de aanbestedende dienst tussentijds te beëindigen met een opzegtermijn van zes maanden. Van rechtswege eindigt de overeenkomst op 31 december 2028.

Op basis van de Aanbestedingswet en het inkoopbeleid van ROC Midden Nederland wordt een Europese openbare aanbestedingsprocedure gestart. De reden daarvoor is gelegen in de aard en de omvang van de opdracht. Het gunningscriterium bij deze opdracht is de beste prijs-kwaliteitsverhouding. 

Bron: Tenderned 4 juli 2021  https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/232253

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *