Chris Jansen nieuwe voorzitter Commissie van Aanbestedingsexperts – Aanbestedingsnieuws

Chris Jansen nieuwe voorzitter Commissie van Aanbestedingsexperts

Joop Janssen is op zijn verzoek per 1 juni 2017 teruggetreden als voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE). De Minister heeft hem eervol ontslag verleend. Joop Janssen was de eerste voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Joop Janssen is opgevolgd door de huidige vice-voorzitter, Chris Jansen.

De Commissie is in het leven geroepen om de kwaliteit van het plaatsen van overheidsopdrachten in Nederland te verbeteren. De Commissie heeft de taak te bemiddelen tussen partijen bij klachten in verband met een aanbesteding en het geven van niet- bindende adviezen naar aanleiding van klachten in verband met een aanbesteding.

Klachten van ondernemingen kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld: Niet-naleven van een eventuele aanbestedingsplicht Keuze voor de wijze van totstandkoming overeenkomst / keuze procedure Vraagstukken van (on)gelijke behandeling, transparantie en proportionaliteit met betrekking tot de formulering of toepassing van opdrachtspecificaties, geschiktheidseisen en gunningscriteria Clusterverbod en/of splitsingsgebod EMVI, tenzij… Gunningcriteria (weging, relatieve gewicht, volgorde van belang) en motiveringsklachten

De Commissie laat weten in een reactie dat Joop in zijn ruim vier jaar durende voorzitterschap “een zeer grote bijdrage geleverd aan de vestiging van de CvAE als volwaardig en gezaghebbend klachteninstituut op het gebied van overheidsaanbestedingen”.

Onder zijn voorzitterschap zijn er ruim 200 adviezen in klachtprocedures uitgebracht.  Zowel het ontslag van Joop Janssen als de benoeming van Chris Jansen zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

Bron: Commissie van Aanbestedingsexperts, 16 juni 2017

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *