CDA en VVD kritisch over inbreukprocedure aanbesteden woningcorporaties

Kamerleden van CDA en VVD hebben kritische vervolgvragen gesteld over de inbreukprocedure die de Europese Commissie wil voeren naar aanleiding van het huidige kabinetsbeleid aangaande het inkopen van woningcorporaties. Eerder stelden alle kamerbrede fracties ook al vragen over de inbreukprocedure.

©ZaZ 2018

Leden van het CDA hadden graag meer willen horen over vragen of de Minister wil ingaan op een recent artikel in het Tijdschrift Aanbestedingsrecht («Oooh, oooh, de woco!», 2018/1) van Ann-Marie Kühler. Kuhler wijst daarin op verschillende onvoorziene juridische gevolgen, als de corporaties als publiekrechtelijke instellingen moeten acteren.

Leden van de VVD vinden ook dat de Kamer niet goed nader geïnformeerd is. “Ten eerste lijkt er niet voldoende informatie beschikbaar te zijn over de eenmalige kosten van een mogelijke overstap naar verplichte aanbesteding. Dat komt met name omdat er weinig informatie is over de huidige aanbestedingspraktijk bij woningcorporaties. Is de Minister bereid om voldoende informatie op tafel te krijgen, zodat zij zelf en de Kamer een goede afweging kunnen maken?”

Verder vragen de VVD-kamerleden zich af wat er aan kosten te besparen valt als er wordt aanbesteed. “Ten tweede lijkt er niet voldoende informatie te zijn over de kostenbesparingen op bijvoorbeeld onderhoudskosten, huisvesting en informatietechnologie (IT) door aanbesteden. Dat komt met name omdat deze besparingen mede afhangen van de huidige concurrentiedruk in de markt. Waar hangen deze besparingen nog meer van af? Hoeveel geven corporaties nu gezamenlijk uit aan onderhoudskosten, huisvesting en IT? Hoeveel kosten kunnen met de huidige concurrentiedruk worden bespaard?”

Het antwoord van de Minister daarop moet nog volgen .

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/nds-tk-2018D21400.html

redactie Auteur

Geef een reactie