Cateringdienstverlening Waterschap Drents Overijsselse Delta – Aanbestedingsnieuws

Cateringdienstverlening Waterschap Drents Overijsselse Delta

Foto: Pexels.com/Lukas

Op dit moment maakt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gebruik van van Lier als cateraar. De overeenkomst loopt tot februari 2024. Het huidige cateringcontract met Van Lier is tot stand gekomen na afronding van de fusie waaruit
Waterschap WDODelta is ontstaan en heeft geen concrete KPI’s. De meeste contractafspraken komen veelal voort uit een eerder contract afgesloten met de rechtsvoorganger van WDODelta. Het monitoren van de contract afspraken gebeurt via periodiek overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Gebruikers:
Medewerkers en bestuursleden van WDODelta werkzaam op het hoofdkantoor en/of op de buitenlocaties alsmede bezoekers. In totaal betreft het circa 700 personen. Opgemerkt moet worden dat niet alle personeelsleden gebruik maken van de faciliteiten van het bedrijfsrestaurant. Afhankelijk van de dag in de week, kantoorbezetting, seizoensinvloed, vakantieperiode e.d. zijn er ca. 50 tot 100 ‘klanten” die een lunch gebruiken in het restaurant. De gemiddelde besteding per bezoeker (gebaseerd op de gemiddelden van de periode na de laatste lockdown van maart tot juni 2022) per keer ligt doorgaans op 3,30 tot 3,50 euro.

Doelstelling van WDODelta is om te komen tot een overeenkomst met één leverancier voor het verzorgen van de cateringdienstverlening voor de komende acht jaar. De maximale duur van de contractperiode van acht jaar is gebaseerd op op basis van vier jaar plus keer twaalf optiemaanden. De contractperiode gaat in op 1 maart 2024. WDODelta staat voor goed werkgeverschap. Dit komt mede tot uitdrukking in het hebben van een goed bedrijfsrestaurant en prima cateringdienstverlening. Vers en versbeleving zijn belangrijke aandachtspunten. Door een aanbod van een gezond, duurzaam assortiment en marktconform prijsbeleid wordt een bijdrage geleverd aan het werkgeverschap van WDODelta. Het bedrijfsrestaurant en de cateringdienstverlening ondersteunt hierdoor de vitaliteit van medewerkers. Het doel van de aanbesteding is om te komen tot een samenwerking met één cateraar, die het bedrijfsrestaurant runt en de cateringdienstverlening voor WDODelta gaat uitvoeren gedurende de contractperiode. Voor WDODelta is het belangrijk dat de nadruk op ‘samenwerking’ wordt gelegd.

De opdracht betreft het verzorgen van de cateringdienstverlening en op verzoek de banqueting op het hoofdkantoor in Zwolle, gedurende werkdagen. Het hoofdkantoor is voor de medewerkers geopend van7:00 tot 19:00 uur en voor bezoekers van 8:00 tot 17:00 uur. Inschrijver dient uit te gaan van gemiddeld 254 werkdagen per jaar. Het aantal kan variëren door afwijkende feestdagen en zal per jaar in overleg worden afgesproken. Op de vrijdag na een feestdag (op donderdag) zal het hoofdkantoor van WDODelta standaard gesloten zijn. Dit geldt bijv. voor de vrijdag na Hemelvaart. De overige locaties van het waterschap blijven geopend. Op verzoek wordt ook op andere locaties dan het hoofdkantoor de banqueting verzorgd bij bijzondere
activiteiten (vergaderlunches) en bij calamiteiten. Fruit op het werk is een halfjaarlijks concept dat momenteel buiten de huidige cateraar wordt verzorgd door een externe partij. Deze kosten bedragen ca. 10k (7 maanden: oktober tot en met april).

Inschrijvers kunnen voor een schouw op afspraak op 13 september 2023 tussen 14:00 en 15:00 uur op de Dokter van Deenweg 186 te Zwolle terecht. Eventuele vragen dienen na het bezoek schriftelijk te worden ingediend volgens de procedure zoals aangegeven. Voor de bezichtiging kunt u zich uiterlijk 11 september via de berichtenmodule van Mercell aanmelden bij de contactpersoon. Indien een inschrijver de locaties bezoekt zonder toestemming kan dit leiden tot uitsluiting van de aanbestedingsprocedure. Na de bezichtiging kan de inschrijver zich niet beroepen op het feit dat informatie bij hem niet bekend of onduidelijk was.

Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure en gunt op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned dinsdag 29 augustus 2023  https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/308391

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 30 augustus 2023

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *