Cateringdiensten opvanglocaties Veiligheidsregio Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Cateringdiensten opvanglocaties Veiligheidsregio Utrecht

Foto: Pexels.com

De VR Utrecht heeft de intentie de cateringdienstverlening in te kopen voor de opvanglocaties die in haar werkgebied geopend worden. In deze opvanglocaties worden zowel Oekraïense vluchtelingen als asielzoekers opgevangen. De opdracht heeft tot doel
de bewoners te voorzien van kwalitatief goed eten en drinken in de vorm van een ontbijt, lunch en diner dat voldoet aan hun voedingsbehoeften en culturele achtergronden. De maaltijden voldoen aan de wet- en regelgeving en de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum wat betreft inhoud en hoeveelheden. De maaltijden houden rekening met de culturele achtergrond van de bewoners alsook eventuele dieetwensen. Om de kosten voor de opvang beheersbaar te houden, dienen de maaltijden eenvoudig van aard te zijn. De eisen die de aanbestedende dienst aan de verstrekking van de maaltijden stelt, zijn beschreven in het Programma van Eisen.

Flexibiliteit is één van de belangrijkste uitgangspunten van de dienstverlening. Opvanglocaties worden over het algemeen binnen korte tijd geopend en of gesloten. Het binnen twee weken openen en sluiten van locaties is geen uitzondering. Ook het aantal bewoners varieert sterk: ’s Morgens is niet altijd duidelijk hoeveel bewoners er die middag of avond mee-eten. De opdrachtnemer dient voldoende flexibiliteit te tonen om op deze onvoorspelbaarheid te anticiperen en ervoor zorgen dat er altijd genoeg maaltijden beschikbaar zijn zonder grote verspilling.

Bij een laag aantal bewoners (onder de twintig), wil de aanbestedende dienst de mogelijkheid hebben om alternatieve dienstverlening in te zetten, waardoor het niet nodig is gebruik te maken van de diensten van de opdrachtnemer.

De aanbestedende dienst heeft het voornemen om met ingang van 09 september 2024 voor een periode van twee
jaar met de optie voor verlenging van maximaal tweemaal één jaar een raamovereenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer voor het leveren van catering voor de opvanglocaties. Op het moment dat de maximale waarde van € 14.000.000 exclusief BTW van de raamovereenkomst is bereikt, eindigt de raamovereenkomst van rechtswege. Ook als dat eerder is dan de genoemde einddatum.

Bron: Tenderned dinsdag 4 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/338183

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 5 juni 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *