Catering van HDSR evenementen – Aanbestedingsnieuws

Catering van HDSR evenementen

Foto: Pixabay.com

Elk jaar organiseert Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlande HDSR meerdere grote evenementen voor het personeel waarvan catering een belangrijk onderdeel is. Met deze aanbesteding wil HDSR één leverancier contracteren die de catering van deze grotere evenementen bij HDSR organiseert.
Voorbeelden van deze grotere evenementen zijn de Dag van de Organisatie en het Eindejaarsfeest.
Beide evenementen zijn eerder los van elkaar georganiseerd als evenement. Nu wil HDSR het catering gedeelte voor dit soort evenementen bij één leverancier beleggen. Ook eventuele andere grote evenementen die HDSR organiseert en waarvan catering een aanzienlijk onderdeel is kunnen
onder de scope van deze aanbesteding vallen.

Dag van de Organisatie:
Elk jaar organiseert HDSR de Dag van de Organisatie. Het doel van deze dag is tweeledig: Ten eerste
is dit de onderlinge sociale cohesie, ten tweede is dit het uitwisselen van kennis, waar zijn afdelingen/onderdelen van de organisatie mee bezig.
Catering is een aanzienlijk onderdeel van deze dag. In de afgelopen jaren is dit in de vorm van een
BBQ geweest voor alle aanwezige medewerkers van HDSR.

Eindejaarsfeest:
In 2023 is er voor het eerst een eindejaarsfeest gehouden voor alle medewerkers van HDSR. Het
eindejaarsfeest is goed bevallen en zal in ieder geval ook in 2024 plaatsvinden. Het doel van het
eindejaarsfeest is het tonen van de waardering die HDSR heeft voor haar medewerkers. HDSR kiest er per jaar voor welke evenementen zij wel of niet organiseert, er worden dan ook geen rechten afgegeven met betrekking tot het organiseren van bovenstaande evenementen. Voor 2024 mag inschrijver ervan uitgaan dat het eindejaarsfeest wel gehouden zal worden en onder de scope van de aanbesteding valt.

Voor de raamovereenkomst catering voor evenementen hanteert aanbesteder een maximaal bedrag van €80.000,- per jaar inclusief BTW. De looptijd van de raamovereenkomst kent een initiële periode van twee jaar. Na deze periode kan de overeenkomst tweemaal met één jaar worden verlengd.

Bron: Tenderned woensdag 3 juli 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/341907

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 4 juli 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *