Catering gemeente Zaanstad – Aanbestedingsnieuws

Catering gemeente Zaanstad

Foto: Pexels.com/Lukas

De gemeente Zaanstad wil voor werknemers, klanten en andere belanghebbenden binnen de locaties van de gemeente te voorzien van cateringdienstverlening, met aandacht voor de gemeentelijke doelstellingen zoals duurzaamheidskansen, kansen voor lokale partijen en inzet van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel van de opdracht is een hoge bezoekerstevredenheid met een positieve indruk en een gastvrije ervaring voor bezoekers, door het leveren van de hoogwaardige cateringdienstverlening.
Er wordt gekozen voor een openboek constructie waarbij de espressobar en de banqueting los van elkaar gezien worden. De gemeente Zaanstad is zich er van bewust dat de espressobar niet volledig rendabel kan zijn, waardoor de mogelijkheid wordt geboden aan de inschrijver om een beheervergoeding op te nemen in het prijzenblad. De waarde van de opdracht is geraamd op €350.000,- per jaar (exclusief btw). Deze raming is gebaseerd op de spend van het huidige contract.

In een Programma van Eisen (PvE) wordt de inhoud van de opdracht omschreven en vastgelegd, zoals
de technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden als social return. Eisen hebben een knock-out
karakter: de inschrijvers moeten volledig en onvoorwaardelijk aan elke eis voldoen om in aanmerking te
komen voor gunning. Als een inschrijver niet aan een eis voldoet, dan moet zijn inschrijving ongeldig
verklaard worden. De inschrijver wordt dan uitgesloten van verdere deelname aan de aanbesteding.
Met inschrijving op de aanbesteding geven inschrijvers aan onverkort aan alle eisen te voldoen bij de
uitvoering van de opdracht.

De gemeente Zaanstad wenst een overeenkomst af te sluiten voor de uitvoering van de
cateringdienstverlening, voor de komende vier jaar, met een optie tot verlenging van twee keer
twee jaar. De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is 1 november 2024. De gevolgde procedure is een Europese openbare procedure. Het gunningscriterium bij deze opdracht is de “inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV)”.

In de planning van deze aanbesteding is een schouw opgenomen. Deze schouw zal plaatsvinden op maandag 8 juli 2024, 10:00 uur. Aanmelden voor schouw uiterlijk vrijdag 5 juli 2024,15:00 uur. Verder informatie over de schouw is niet in de leidraad opgenomen.

Bron: Tenderned zondag 30 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/341588

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 2 juli 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *