Kooiman (SP) dient motie in voor reële tarieven jeugdzorg

Kamerlid Kooiman (SP) heeft een motie ingediend voor het vaststellen van een minimaal basistarief in de jeugdzorg. In de motie constateert Kooiman dat de gemeenten bij inkoop van jeugdzorg zulke lage tarieven hanteren dat zorgaanbieders zich terugtrekken uit de aanbesteding. De motie verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat gemeenten reële tarieven hanteren […]

Van Rijn wijst verantwoordelijkheid aanbesteding jeugdzorg Arnhem van de hand

De Staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid is niet verantwoordelijk voor gemeentelijke aanbestedingen. Dat zegt hij in antwoord op kamervragen van Nine Kooiman (SP) over de jeugdbescherming en reclassering in Arhem. In Arnhem hebben diverse aanbieders aangekondigd zich terug te trekken uit de aanbesteding omdat de prijs te laag is. Daarmee is volgens Kooiman de jeugdzorg […]

Oldambt staakt aanbesteding huishoudelijke hulp

De gemeente Oldambt heeft de aanbesteding van de huishoudelijke hulp stop gezet. Dat bericht Dagblad van het Noorden gisteren om 18:15. De medewerkers van Oosterlengte hebben al ontslag aangezegd gekregen per 1 januari 2017. Zij kunnen door deze maatregel in ieder geval een half jaar langer aan de slag blijven.  De extra raadsvergadering die voor […]

Extra raadsvergadering Oldambt aanbesteding huishoudhulp

Op woensdag 16 november 2016 om 20.00 uur vindt er een extra raadsvergadering plaats in de raadzaal van Halte Democratie. Het onderwerp is de ontstane situatie rondom de aanbesteding huishoudelijke hulp in Oldambt. De onderneming Oosterlengte wil zich terugtrekken uit de aanbesteding voor huishoudelijke hulp omdat de bieding van de gemeente Oldambt volgens de ondernemer […]

Derde aanbesteding gerechtsdeurwaarders: moet het – ja het moet

Nadat de eerste twee keer aanbesteden geen gunning heeft opgeleverd, wordt nu het gerechtsdeurwaarderschap voor de derde keer opnieuw aanbesteed. Dat bericht staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer. In tegenstelling tot eerdere aanbestedingen is er nu een onafhankelijke expertgroep benoemd en is een uitgebreide marktconsultatie gehouden. Ook is het aantal te […]

Zorginstelling Oosterlengte trekt zich terug van aanbesteding door te lage uitvraag

Zorginstelling Oosterlengte ziet af van deelname aan de aanbesteding van huishoudelijke zorg in de gemeente Oldambt (Winschoten).  Directeur Hennie Sanders van Oosterlengte noemt het door de gemeente aangegeven richtbedrag te laag. Ze becijfert dat Oosterlengte er dan per jaar een half miljoen euro op moet toeleggen. ‘Dat kan de organisatie niet dragen’, aldus Sanders.  Voor […]

VNG: Wet harmonisatie kinderopvang betekent aanbesteden peuterspeelzalen

Volgens de VNG is het verstrekken van subsidie aan peuterspeelzalen/kinderopvang na invoering van een wetsvoorstel harmonisatie kinderopvang, mogelijk staatssteun. Dat zegt de VNG in reactie op het wetsvoorstel harmonisatie kinderopvang/peuterspeelzalen; dat gisteren door Minister Asscher naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het wetsvoorstel wil het verschil tussen kinderopvang en peuterspeelzalen gelijktrekken. In het voorstel komt […]

Kamerlid Agema dient motie in voor minimumprijzen WMO

Kamerlid Fleur Agema van de PVV heeft een motie ingediend, voor het wettelijk instellen van minimumprijzen, voor de WMO. Dat blijkt uit gisteren voorgestelde en vandaag gepubliceerde Kamerstukken II 2016/17, 34504, nr. 3. De tekst van de motie: “constaterende dat de zo bejubelde beleidsvrijheid van gemeenten tot nu toe in vele gevallen heeft geleid tot aanbestedingen […]

Opdracht jeugdzorg Enschede getekend onder voorbehoud rechter

De 14 gemeenten die een opdracht voor jeugdzorg hebben aanbesteed, hebben deze onder voorbehoud gegund aan 25 zorgleveranciers. Tegen de uitspraak loopt nog een beroep van twee aanbieders. De aanbesteding is nu toch gegund, onder het voorbehoud dat het contract ontbonden kan worden afhankelijk van de uitspraak van de kort gedingrechter. Twee inschrijvers hebben namelijk door […]