Aanbesteding concurrentiegerichte dialoog A16 in goed overleg

Op maandag 28 november 2016 is de aanbesteding van een tunnel bij de a16 gestart met een aankondiging op TenderNed. Het gaat om een Design, Build, Finance and Maintain-contract (DBFM) met een plafondbedrag van €550 miljoen.  De inschrijfdatum loopt nog tot 12 januari. Over het project heeft RWS een aanvullend persbericht geschreven, lopende de tender, […]

Boskalis wint verbreding N62

De provincie Zeeland en de Tractaatweg BV hebben Boskalis Nederland aangewezen als aannemer voor de verdubbeling van de Tractaatweg (N62). Voorbereidende werkzaamheden starten vanaf februari 2017. De verbrede weg wordt in het voorjaar van 2019 opgeleverd. De definitieve gunning van het project is voorzien in januari 2017. Ton Vrijdag (Directeur Tractaatweg BV) en Thijs Gilde […]

Den Helder overleeft motie aanbesteden stadhuis

Het college van Den Helder heeft op het laatste nippertje een motie over de aanbesteding voor het renoveren van het stadhuis overleefd. Dat bericht het Noordhollands Dagblad naar aanleiding van een raadsvergadering over extra budget. Terwijl de gemeenteraad €9 miljoen ervoor had gereserveerd, zijn de uitgewerkte voorstellen van het college later voor een renovatie van mínstens €13,8 […]

Werken vrijwel altijd (meervoudig) onderhands gegund

Voor het aanbesteden van werken maken opdrachtgevers van gemeenten, provincies en waterschappen het vaakst gebruik van de (meervoudige) onderhandse procedure (92%) en directe gunning (86%). De openbare procedure wordt indien toegepast, vooral gebruikt door provincies en waterschappen. Dat stellen onderzoekers van het CROW en onderzoeksbureau Labyrinth. De toename van geïntegreerd contracteren zet volgens de onderzoekers […]

Onder water zetten Hedwigepolder wacht op Vlaamse aanbesteding

Nederland heeft zich verplicht tot het onder water zetten van de Hedwigepolder, als compensatie van het uitbaggeren van natuurgebied de Westerschelde. Dat wacht nu alleen nog op een Vlaamse aanbesteding voor de uitvoering van de ontpoldering. Dat bleek, ter zitting bij het hoger beroep tussen de eigenaar van de polder en de pachters van het […]

Onderhoud N18 voorlopig aan BAM gegund.

Rijkswaterstaat is voornemens het ontwerp en de realisatie van aanpassingen aan de N18 tussen Varsseveld en Lichtenvoorde te gunnen aan BAM Infra. De voorbereidingen van de werkzaamheden starten begin 2017. De eerste merkbare werkzaamheden aan het tracé vinden rond de zomer plaats. Het totale werk neemt naar verwachting ongeveer een jaar in beslag De gunning […]

Vraagtekens Raad bij kostenoverschrijdingen aanbesteding school Maassluis

Diverse Maassluisse raadspartijen hebben vragen gesteld over de kostenoverschrijdingen bij de aanbesteding van de nieuwbouw van basisschool Het Spectrum. De raad had opdracht gegeven voor de nieuwbouw voor een aanvullende kinderopvang. Daarvoor heeft het college om een extra krediet van 650.000 gevraagd, bovenop het eerder verleende bedrag. Een kostenoverschrijding van 35%, zo stelt een ontzette […]

Ondernemers: Overheden zijn formeel in contacten bij aanbesteding

Overheden zijn erg formeel bij de contacten met hun leveranciers, tijdens een aanbesteding. Dat stellen meerdere leveranciers in de PPS-nieuwsbrief PPS Post. Ruimte voor overleg met de opdrachtnemer, is er pas na het winnen van de aanbesteding. “De mensen maken de samenwerking”, zo citeert de nieuwsbrief Jan Willem Bruining, operationeel directeur van de BAM. “Daarom werkt BAM daar […]

Bot bouw neemt ook aanbestedingsklussen over van failliete aannemer Bink

Bot Bouw is door de curator benoemd als rechtsopvolger van de failliete aannemer Bink Bouw. Daarmee heeft Bot ook enkele opdrachten uit aanbestedingen voor de overheid gewonnen. Bot Bouwgroep heeft overeenstemming bereikt met de curator van Bink Bouw uit Broek op Langedijk over de overname van de projecten in uitvoering. De directie van Bot Bouwgroep […]

Commissie Den Helder wil voor 9 miljoen volledige renovatie stadhuis

De Commissie van Den Helder heeft besloten dat de voorgenomen renovatie en het bijbehorende  Programma van Eisen van het stadhuis maximaal 9 miljoen mag kosten. Wethouder Kos van GroenLinks gaf aan tijdens een commissievergadering over het onderwerp, dat de uitvoering van het eisenpakket niet mogelijk is tegen de 9 miljoen. De Raad moet nu 19 […]

Aanbesteding Aanleg A16 Rotterdam aangekondigd

Maandag 28 november 2016 is de aanbesteding van de aanleg van de A16 gestart met een aankondiging op TenderNed. Het gaat om een DBFM-contract met een plafondbedrag van €550 miljoen. Het project bestaat in hoofdzaak uit: Het realiseren van de nieuwe snelwegverbinding tussen de A13 en de A16, de A16 Rotterdam. en het realiseren van het […]

Aanbesteding De Ruyterkazerne wacht op uitkomst PSC

Waar blijft de aanbesteding voor de nieuw te bouwen De Ruyterkazerne in Vlissingen?Dat vragen kamerleden van de vaste kamercommissie van Defensie, in een overleg met de Minister, Hennis-Plasschaert. Het Rijksvastgoedbedrijf meldt dat de verwachte datum van Aankondiging van de DBFMO-opdracht voor de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne Vlissingen nog onbekend is, door vertraging in de besluitvorming. […]