Aanbesteding Haven Waalwijk draait vooralsnog op niets uit

Collegepartijen D66 en PvdA in Waalwijk hebben vragen gesteld over de aanbestedingsprocedure. Bij een gegeven inschrijfsom van met een gemeentelijke inbreng van €12 miljoen, kwamen geen reacties uit de markt.  Meerdere partijen in de Waalwijkse raad plaatsten op voorhand al het voorbehoud dat een uitbreiding van de haven niet te veel mocht kosten. Op 27 […]

Zwolle houdt prijsvraag ontwerp Hofplein

De gemeente Zwolle organiseert een prijsvraag voor het ontwerp van het Hofplein. De gemeente is op zoek naar een ontwerp dat zowel artistiek als functioneel is. De winnende ontwerper mag de opdracht ook realiseren. Het plein moet in september 2018 gereed zijn. Rondom het plein worden 7 hofwoningen gebouwd. In de 1e ronde wordt Ontwerpers gevraagd […]

Strukton wint aanbesteding TenneT RenSec 110-150kV

TenneT TSO heeft op woensdag 28 juni jl. Strukton Systems de opdracht gegund voor de renovatie van het secundair van de eerste vijf stations in het Stedin gebied van het TenneT raamcontract EU-207. Het betreft de renovatie van secundaire installaties van de 110-150 kV-stations in Driebergen, Oudenrijn, Oudeland, Theemsweg en Merseyweg, inclusief de bijbehorende aanpalende […]

Vlaams-Nederlands consortium Sassevaart wint sluis in Terneuzen

Het Vlaams-Nederlandse consortium Sassevaart (een combinatie van BAM en de Belgische: Franki, Herbosch en Antwerpse Bouwwerken) heeft een aanbesteding van Rijkswaterstaat gewonnen om de Nieuwe Sluis in Terneuzen te mogen bouwen. Met het investeringsproject zijn €934 miljoen aan kosten gemoeid. Dat is €200 miljoen minder dan aanvankelijk geraamd.Het project wordt definitief gegund op 25 augustus 2017. […]

Aanbesteding versterking afsluitdijk verder met 3 kandidaten

Na een informatieavond in Kornwerderzand heeft Rijkswaterstaat een selectie van 3 kandidaten uitgekozen voor de volgende ronde voor het project Versterken Afsluitdijk. De bedoeling is om de sluis bij Kornwerderzand te verbreden voor het scheepvaartverkeer. Op de dijk moet verder een 32 km beschermende toplaag worden aangelegd tegen overslaand water, versterken van de sluizen, aanleg nieuwe stormvloedkeringen ‘Wanneer we de […]

Bam verliest zaak over herstel gebreken N359 Lemmer

In een gisteren gepubliceerde uitspraak tussen BAM en de  provincie Fryslân, over de reconstructie van de N359 ter hoogte van Lemmer, verliest BAM op alle fronten. Winnend aannemer van Gelder heeft zich gevoegd bij de zaak. De zaak gaat over de mogelijkheid van het herstel van gebreken. BAM stelde, dat de omissies in haar inschrijvingsstaat […]

Aanbesteding N69 vooruitlopend op uitspraak RvS

Vooruitlopend op een definitieve uitspraak van de Raad van State op de plannen voor de aanleg van de nieuwe verbinding N69 Belgische grens – Eindhoven start de provincie al met de aanbestedingsprocedure van het project. De weg loopt pal door een groot natuurgebied, de grenscorridor, waar onder meer de Malpie en de Groote Heide deel […]

Rijkswaterstaat selecteert 3 aannemers realisatie A16

Rijkswaterstaat heeft 3 marktpartijen gekozen die doorgaan in de aanbesteding voor de realisatie van de A16 Rotterdam. In het voorjaar van 2018 wordt bekend wie van deze 3 aannemersconsortia de nieuwe rijksweg gaat aanleggen en onderhouden. De concurrentiegerichte dialoog heeft daarmee twee andere aannemerscombinaties uitgetrechterd. Het wordt een nieuw stuk snelweg dat van Rotterdam naar […]

RWS publiceert nieuwe versie inkoopplanning dd 8 juni

Afgelopen 8 juni heeft Rijkswaterstaat een update gepubliceerd van de inkoopplanning. Hierin staan de door Rijkswaterstaat voorgenomen opdrachten van meer dan 135.000 euro voor het komende jaar. Eerder berichtte aanbestedingsnieuws al over de inkoopplanning die 13 februari voor het eerst is vrijgegeven. Zie daarvoor http://www.aanbestedingsnieuws.nl/rijkswaterstaat-publiceert-inkoopplanning/ : Onderstaand is een fragment van de projecten uit de inkoopplanning […]

Tilburg gaat aanbesteding uitzetten voor verplaatsing busstation

Medio december wil Tilburg de bussen verplaatsen naar het tijdelijke busstation aan de noordzijde van het spoor. Dit wordt het startmoment voor aanvang van de daadwerkelijke uitvoering van de herinrichting van de stationsomgeving. Bij deze werkzaamheden zal het Tilburion-gebouw, een studentenflat, worden gesloopt. De Spoorlaan zal voor een gedeelte opnieuw worden ingericht, het nieuwe busstation […]

Rectificatie MIVSP aanbesteding Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat gaat bij de windparken in de Noordzee, in windenergiegebied Borssele, data verzamelen over water, wind, neerslag en fauna. Deze data deelt Rijkswaterstaat met andere (overheids)organisaties, zoals het KNMI, de Kustwacht en het Kadaster. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Het ministerie van Economische Zaken is in dit geval opdrachtgever van […]

Waterschap Friesland gunt onderhoud aan Pranger-Rosier

Pranger-Rosier heeft de meervoudig onderhandse aanbesteding gewonnen voor het onderhoud van de installaties van Wetterskip Fryslân. Aan ruim 50 locaties van Wetterskip wordt door ons de komende twee jaar preventief onderhoud gepleegd met mogelijke verlenging van twee keer twee jaar. Alle gebouwgebonden installaties van de rioolwateringszuiveringsinstallaties en gemalen vallen hieronder. Maar ook alle werkplaatsen van […]