Proef duurzame verwerking bermmaaisel Bokashikuil

De gemeente Hof van Twente (Delden, Goor, Markelo) houdt samen met het bedrijf Bij de Oorsprong een proef naar het duurzaam verwerken van bermmaaisel, door middel van een Bokashikuil. Met de bokashikuil wordt het pas gemaaide gras ingekuild samen met steenmeel en micro-organismen. Door het inkuilen en vergisten ontstaat na 8 tot 10 weken een bodemverbeteraar, die […]

Karabulut: social return bij aanbestedingen leidt tot verdringing

Kamerlid Sadet Karabulut (SP) heeft deze zomer een wetsvoorstel ingediend tegen de verdringing op de arbeidsmarkt ten gevolge van de participatiewet, onder meer bij aanbestedingen. Dat voorstel is recent besproken in de Tweede Kamer. Vandaag is daarvan een nota van verslag gepubliceerd. Het initiatiefvoorstel behelst onder meer enkele aanpassingen op de aanbestedingswet en de aanbestedingswet […]

Criteriadocumenten contractvervoer worden begin 2017 vernieuwd

De criteriadocumenten voor contractvervoer worden vernieuwd. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van kamerlid Chris Faber (ChristenUnie). Het herziene criteriadocument voor contractvervoer, waarin het leerlingenvervoer en het vraagafhankelijke vervoer zijn inbegrepen, wordt in februari 2017 formeel vastgesteld en gepubliceerd op de website van het Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo. De huidige criteriadocumenten voor Wmo-vervoer dateren uit 2011. Faber […]

Wethouder Dronten wil home buying met duurzaam aanbesteden

CDA-Wethouder Nico Verlaan van Dronten wil de economie van Dronten stimuleren door meer opdrachten aan de lokale bedrijven te gunnen. Dat wil hij doen door de ruimte voor duurzaam aanbesteden te benutten. Dat werd uit zijn mond opgetekend door de Drontenaar.  Het gaat hem daarbij om ondergrondse afvalcontainers maar ook het zwembad.  Dronten is sinds dit […]

Den Haag koopt brokers in tegen ZZP’ers

De gemeente Den Haag wil brokers inzetten tegen ZZP’ers. Dat blijkt uit een recente aanbesteding. De gemeente wil zo het”onnodig inzetten van ZZP’ers ” binnen de eigen gemeente tegengaan. Ook moet de kwaliteit van ZZP’ers nauwlettend in de gaten worden gehouden. De broker moet de professionalisering van de inzet van zzp-ers bevorderen en zorg dragen […]

Aankondiging aanbesteding groene stroom Rijksoverheid gepubliceerd

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een aankondiging gepubliceerd voor de aanbesteding van groene stroom. De opdracht betreft het leveren van duurizame elektriciteit inclusief Garanties van Oorsprong (zon en wind energie) voor de Rijksoverheid. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1-1-2018 tot en met 31-12-2020. De leveringsovereenkomst kan worden verlengd met 2 keer 1 jaar. De […]

Social Return in de bouw in Midden Limburg niet langer per project

Aannemers hoeven niet langer per project aan te geven hoeveel zij voldoen aan Social Return (het in dienst nemen van langdurig werklozen en/of arbeidsongeschikten). Zeven Midden-Limburgse gemeenten hebben daartoe een convenant getekend met de provincie, Woningcorporatie Limburg, Bouwend Nederland en opleidingsinstituut Bouwmensen Limburg. In de bouw wordt al langer gewerkt met het principe van social return, […]

Hermes wint busvervoer Zuidoost-Brabant met elektrische bussen

Op 16 november leverde Hermes als enige vervoerder een bieding in voor de concessie Zuidoost-Brabant. De provincie heeft het ingediende aanbod van Hermes uitvoerig getoetst en heeft besloten de concessie voor het Openbaar Vervoer in de regio Zuidoost-Brabant aan Hermes te gunnen. Hermes gaat vanaf 11 december 2016 het busvervoer in de regio verzorgen voor de […]

Fijneman: Duurzaam aanbesteden een farce

Duurzaam aanbesteden is een farce. In 84% van de aanbestedingen in de bouw speelt duurzaamheid helemaal niet mee. De eis van een Co2-ladder ziet alleen toe op de inschrijvers en niet op de opdracht zelf. Dat stelt Joost Fijneman, directeur van het Aanbestedingsinstituut, naar aanleiding van een jaarlijkse presentatie van het onderzoek van dat instituut. Fijneman […]

Aelmans Adviesgroep wint aanbesteding Waterleiding Maatschappij Limburg

Aelmans ECO heeft een Europese openbare aanbesteding gewonnen van Waterleiding Maatschappij Limburg, WML. De opdracht is voor bodemonderzoek. In totaal hebben tien adviesbureaus meegewerkt aan de aanbesteding. De aanbesteding is verlopen via Commerce Hub en sloot op 26 augustus. Het gaat om het verrichten van bodemonderzoeken en aanverwante werkzaamheden ter hoogte van tracés alwaar graafwerkzaamheden […]

Regio Arnhem-Nijmegen gaat duurzame energie aanbesteden

De regio Arnhem-Nijmegen wil in 2050 een energieneutrale regio zijn. Om dat te bereiken, moet de energie die in de regio wordt gebruikt afkomstig zijn van hernieuwbare energiebronnen uit de regio zelf.  In de aanbesteding dagen de gemeenten aanbieders uit om zo snel mogelijk 100 procent van de stroom uit nog te realiseren duurzame bronnen […]

Natuur en Milieu: gemeenten kopen vervoer niet duurzaam in

De huidige inkoopeisen die gemeenten stellen aan duurzaam vervoer, zijn ontoereikend voor echte verduurzaming. Voor Wmo- en leerlingenvervoer stammen de eisen uit 2011. De markt is inmiddels ver voorbij de voorgeschreven eisen. Een herziening van deze documenten is cruciaal voor echte verduurzaming. Dat blijkt uit een onderzoek van PitPoint in opdracht van Natuur en Milieu. […]