Fijneman: Duurzaam aanbesteden een farce

Duurzaam aanbesteden is een farce. In 84% van de aanbestedingen in de bouw speelt duurzaamheid helemaal niet mee. De eis van een Co2-ladder ziet alleen toe op de inschrijvers en niet op de opdracht zelf. Dat stelt Joost Fijneman, directeur van het Aanbestedingsinstituut, naar aanleiding van een jaarlijkse presentatie van het onderzoek van dat instituut. Fijneman […]

Aelmans Adviesgroep wint aanbesteding Waterleiding Maatschappij Limburg

Aelmans ECO heeft een Europese openbare aanbesteding gewonnen van Waterleiding Maatschappij Limburg, WML. De opdracht is voor bodemonderzoek. In totaal hebben tien adviesbureaus meegewerkt aan de aanbesteding. De aanbesteding is verlopen via Commerce Hub en sloot op 26 augustus. Het gaat om het verrichten van bodemonderzoeken en aanverwante werkzaamheden ter hoogte van tracés alwaar graafwerkzaamheden […]

Regio Arnhem-Nijmegen gaat duurzame energie aanbesteden

De regio Arnhem-Nijmegen wil in 2050 een energieneutrale regio zijn. Om dat te bereiken, moet de energie die in de regio wordt gebruikt afkomstig zijn van hernieuwbare energiebronnen uit de regio zelf.  In de aanbesteding dagen de gemeenten aanbieders uit om zo snel mogelijk 100 procent van de stroom uit nog te realiseren duurzame bronnen […]

Natuur en Milieu: gemeenten kopen vervoer niet duurzaam in

De huidige inkoopeisen die gemeenten stellen aan duurzaam vervoer, zijn ontoereikend voor echte verduurzaming. Voor Wmo- en leerlingenvervoer stammen de eisen uit 2011. De markt is inmiddels ver voorbij de voorgeschreven eisen. Een herziening van deze documenten is cruciaal voor echte verduurzaming. Dat blijkt uit een onderzoek van PitPoint in opdracht van Natuur en Milieu. […]

Heemstede wil duurzame scholen

Gemeente Heemstede wil een lokale green deal sluiten met de scholen in Heemstede. Scholen en sportverenigingen bestaat een grote behoefte aan het delen en van vergaren van informatie inzake energiebesparing. Bij deze organisaties valt een hoop te winnen op energiegebied. Denk hierbij aan het vervangen van de verlichting door LED-verlichting, het juist inregelen van klimaatinstallaties, […]

Slimmer aanbesteden en contracteren parkeren

Het CROW organiseert een conferentie over het slimmer aanbesteden van parkeren. Op 1 en 2 december 2016 is de jaarlijkse Polis-conferentie in Rotterdam. Frans Bekhuis en Sander Dijkstra van CROW presenteren daar ‘Slimmer aanbesteden en contracteren parkeren?’. In de presentatie gaan Bekhuis en Dijkstra in op het slim organiseren van parkeren, waarbij de gemeente de regie in handen […]

Gemeenten Hoekse Waard kopen energie duurzaam in

De colleges van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen hebben ingestemd met het regionaal gecoördineerde voorstel om stroom en gas in 2017 en 2018 zo groen mogelijk in te kopen. Met deze maatregel wordt uitvoering gegeven aan de regionale Energievisie Hoeksche Waard 2016-2020, die in september door alle gemeenteraden in de regio is […]

GroenLinks: CETA verdrag vereist technologieneutraal en niet duurzaam aanbesteden

Houdt het CETA-verdrag mogelijkheden open voor duurzaam aanbesteden? Dat vraagt de Eerste Kamer-fractie van GroenLinks aan Minister Ploumen, naar aanleiding van de tekst van het CETA-verdrag. GroenLinks denkt van niet en heeft daarvoor twee voorbeelden: 1 ) CETA vereist technologie-neutrale maatregelen en 2) CETA vereist dat wordt gegund aan de voordeligste aanbieder.  Artikel 21.3(d)(iii)(A)) van het […]

Weekendspecial: Aanbesteden en schoonmaak

We spreken een schoonmaakster. Ze maakt schoon vanuit een uitkeringssituatie. Uit haar verhaal blijkt, dat er een groot verschil zit tussen schoonmaken voor particulieren en schoonmaken in (semi-)overheidsdienst. De schoonmaak in overheidsdienst is via een aanbesteding ingekocht. Er valt niet over te praten met het schoonmaakbedrijf.  De schoonmaakster wil graag anoniem blijven en wij respecteren […]

EU Commissie voor de Regio’s wil verplicht duurzaam aanbesteden boven de drempel

De EU Commissie voor de regio’s (CoR) pleit voor een verplichting voor overheden om duurzaam aan te besteden. Daarnaast pleit de Commissie voor belastingmaatregelen op gerecyclede grondstoffen en voor het invoeren van het “vervuiler betaalt”-principe. Dat zegt Babette Winter, die namens de Duitse PES (Partij van Europese Socialisten) zitting heeft in de CoR: “we kunnen […]

Laadpalen aanbesteding Slim Laden Brabant uitgebreid met Roermond

AMSTERDAM -Van onze redactie Ook de gemeente Roermond heeft zich aangesloten bij het Slim Laden project va de provincie Brabant. Hiermee staat het aantal deelnemende gemeenten op 67. Met de aanbesteding, die nu loopt op TenderNed is een contract voor het plaatsen en gedurende een periode van maximaal 10 jaar volledig exploiteren van slimme en innovatieve […]

Hoeveel inkoop is er nu duurzaam?

Welk percentage van de inkoop door de overheid is 100% duurzaam? Is onderscheid te maken in terreinen/sectoren waar dit voorloopt en achterloopt ten opzichte van het gemiddelde? Welke méérkosten zijn verbonden aan duurzame inkoop? Die vragen zijn beantwoord door de Minister en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Op 10 oktober zijn de antwoorden naar […]