Duurzaam energie inkopen: kerken kunnen het wel

Het inkoopcollectief Energie voor Kerken stapt over op 100% Nederlandse windenergie van duurzame energieleverancier Greenchoice. Al sinds begin 2013 krijgen inmiddels ruim 1.700 kerkgebouwen groene stroom en CO2-gecompenseerd gas van Greenchoice. Vanaf 2017 komt die stroom uitsluitend uit Nederland, een bewuste duurzame keuze van het collectief. Een kwart van de groene stroom komt uit de […]

Manifest MVI inkopen stelt ambitie duurzaam inkopen uit tot 2050

Gisteren hebben 62 aanbestedende diensten hun handtekening gezet onder een convenant om duurzamer in te kopen, het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Het manifest stelt voor dat in 2050 gemeenten voor 100% duurzaam moeten inkopen. Staatssecretaris Dijksma van Milieu heeft het vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. Via het Manifest MVI geeft Dijksma onder andere invulling aan de […]

Greenpeace: duurzaamheid gemeentelijke inkopen onbekend

“Geen enkele gemeente weet welk deel van de leveringen werkelijk duurzaam zijn”.  Dat stelt een woordvoerder van Greenpeace naar aanleiding van een rapport van CLM.  Greenpeace noemt het een farce. CLM onderzocht de duurzame inkoop van catering en planten en duurzaam groenbeheer van de tien grootste steden. Het rapport concludeert dat het duurzame inkoopbeleid dat […]

Zorgboerderij verliest na opdracht ook kort geding aanbesteding vinkje

Zorgboerderij Tijhuis, dat na het verkeerd plaatsen van een vinkje, een ongeldige inschrijving bij een aanbesteding had gedaan, heeft nu ook een kort geding verloren over het verliezen van de aanbesteding. De zorgboerderij biedt een kleinschalige woonvorm voor circa 45 ouderen met zowel somatische als psychogeriatrische problematiek. Met het verliezen van de aanbesteding komt het […]

Gezamenlijk aanbesteden energiepalen leidt tot wederzijds schaalvoordeel

Op 5 december 2016 is in Zeist de eerste laadpaal binnen de nieuwe aanbesteding van MRA-Elektrisch feestelijk in gebruik genomen. Wethouder Roy Luca van de gemeente Zeist deed de eerste laadsessie.  Op dit moment zijn er circa 2.000 oplaadpunten; dat aantal wordt met 2.400 laadpunten uitgebreid. De grote aantallen kunnen worden gerealiseerd door een effectieve […]

Electrische shovel plaveit Amsterdamse wegen

Aannemersbedrijf Rutte plaveit de Amsterdamse wegen met een electrische shovel. Het is een primeur in de bouw. De electrische shovel is pas sinds april dit jaar op de markt. Amsterdam werkt samen met Rotterdam en Rijkswaterstaat aan een verduurzaming van werkzaamheden. De shovel wordt ingezet bij het vernieuwen van de bestrating op het Singel. Voor zover […]

Proef duurzame verwerking bermmaaisel Bokashikuil

De gemeente Hof van Twente (Delden, Goor, Markelo) houdt samen met het bedrijf Bij de Oorsprong een proef naar het duurzaam verwerken van bermmaaisel, door middel van een Bokashikuil. Met de bokashikuil wordt het pas gemaaide gras ingekuild samen met steenmeel en micro-organismen. Door het inkuilen en vergisten ontstaat na 8 tot 10 weken een bodemverbeteraar, die […]

Karabulut: social return bij aanbestedingen leidt tot verdringing

Kamerlid Sadet Karabulut (SP) heeft deze zomer een wetsvoorstel ingediend tegen de verdringing op de arbeidsmarkt ten gevolge van de participatiewet, onder meer bij aanbestedingen. Dat voorstel is recent besproken in de Tweede Kamer. Vandaag is daarvan een nota van verslag gepubliceerd. Het initiatiefvoorstel behelst onder meer enkele aanpassingen op de aanbestedingswet en de aanbestedingswet […]

Criteriadocumenten contractvervoer worden begin 2017 vernieuwd

De criteriadocumenten voor contractvervoer worden vernieuwd. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van kamerlid Chris Faber (ChristenUnie). Het herziene criteriadocument voor contractvervoer, waarin het leerlingenvervoer en het vraagafhankelijke vervoer zijn inbegrepen, wordt in februari 2017 formeel vastgesteld en gepubliceerd op de website van het Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo. De huidige criteriadocumenten voor Wmo-vervoer dateren uit 2011. Faber […]

Wethouder Dronten wil home buying met duurzaam aanbesteden

CDA-Wethouder Nico Verlaan van Dronten wil de economie van Dronten stimuleren door meer opdrachten aan de lokale bedrijven te gunnen. Dat wil hij doen door de ruimte voor duurzaam aanbesteden te benutten. Dat werd uit zijn mond opgetekend door de Drontenaar.  Het gaat hem daarbij om ondergrondse afvalcontainers maar ook het zwembad.  Dronten is sinds dit […]

Den Haag koopt brokers in tegen ZZP’ers

De gemeente Den Haag wil brokers inzetten tegen ZZP’ers. Dat blijkt uit een recente aanbesteding. De gemeente wil zo het”onnodig inzetten van ZZP’ers ” binnen de eigen gemeente tegengaan. Ook moet de kwaliteit van ZZP’ers nauwlettend in de gaten worden gehouden. De broker moet de professionalisering van de inzet van zzp-ers bevorderen en zorg dragen […]

Aankondiging aanbesteding groene stroom Rijksoverheid gepubliceerd

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een aankondiging gepubliceerd voor de aanbesteding van groene stroom. De opdracht betreft het leveren van duurizame elektriciteit inclusief Garanties van Oorsprong (zon en wind energie) voor de Rijksoverheid. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1-1-2018 tot en met 31-12-2020. De leveringsovereenkomst kan worden verlengd met 2 keer 1 jaar. De […]