Nieuw aanbestedingsbeleid Waterschappen voor innovatie en duurzaamheid

De Unie van Waterschappen heeft op 30 september het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de waterschappen vastgesteld. Dit gebeurde in de commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën. Met dit herziene beleid kunnen de waterschappen op een goede en verantwoorde wijze inkopen en aanbesteden. Verder komt het de effectiviteit en integriteit van de inkoop- en aanbestedingspraktijk ten […]

Dijksma: ERMTS aanbestedingsstrategie tweede helft 2017

De aanschaf van de ERMTS is vertraagd. En vertraagd en vertraagd. Dat berichtten alle landelijke media, de afgelopen drie jaar, elk kwartaal. Staatssecretaris Dijksma zou de kamer op de hoogte houden van de voortgang van de aanbestedingsstrategie voor de uitrol van de ERMTS.  Die voortgangsbrief is inmiddels binnen. Uit de brief blijkt dat tot in de tweede […]

Huizing: Tweedeling in de markt bij aanbesteden is voor niemand goed

Huizing noemt de tweedeling in de markt tussen grote en kleine aanbieders zorgelijk.  Dat zegt hij in een interview met het vakblad van SMI en Uneto-VNI  (Belangenbehartigers van installateurs). Met name in het MKB vinden bedrijven aanbestedingen te ingewikkeld en te duur. “Dat verkleint de keuze voor de opdrachtgevers en leidt tot een tweedeling in […]

Nevi: professionele inkoop zorg kan miljarden besparen

Er kunnen miljarden worden bespaard in de zorg, als hier professioneel wordt ingekocht. Dat stelt NEVI, de beroepsvereniging van inkopers, in reactie op de gisteren aangekondigde kabinetsplannen. Daarvoor moeten alle spelers in de zorgketen beter en vooral slimmer zaken met elkaar doen. Inkoop verdient meer aandacht van de politiek, in de discussie over het in de toekomst betaalbaar […]

Aanbesteding in de miljoenennota 2016/17

EINDHOVEN Van onze Redactie – Aanbesteden en publieke inkopen vallen onder de Rijksbegroting van het Ministerie van Economische Zaken. De ruimte voor het volgende begrotingsjaar lijkt op voorhand financiëel erg krap. Zo verdwijnt de beleidspost PIANOo/Tenderned uit de rijksbegroting in 2016. Ook de post Onderzoek en Opdrachten, waar het aanbestedingsbeleid onder valt, wordt met de helft gekort. PIANOo is […]

PIANOo gaat gemeenten actiever ondersteuning bieden over inkopen en aanbesteden in het sociaal domein

15-september-2016 | bron: PIANOo In een brief aan de Tweede Kamer reageert minister Stef Blok (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) op zorgen bij aanbestedende diensten over inkopen en aanbesteden in het sociaal domein. Gemeenten hebben grote behoefte aan praktische informatie over inkopen en aanbesteden in het sociaal domein. Rijk en gemeenten starten een samenwerking met PIANOo, […]