CBA ingesteld voor aanbestedingsrechtelijk advies aan rijksoverheden

Per instellingsbesluit heeft de Minister van Veiligheid en Justitie op 23 december 2016 een Commissie voor Bedrijfsjuridisch Advies (CBA) ingesteld. Bij de Commissie wordt de bedrijfsjuridische expertise van de rijksoverheid (van de Belastingdienst, Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en PIANOo) gebundeld. De Commissie geeft onder meer advies tijdens lopende aanbestedingen. Het instellingsbesluit vervangt een eerdere instellingsbeschikking uit 2012. Volgens het […]

Aanbestedingsprocedures hinderen opvang en integratie asielzoekers

Vertraging bij aanbestedingsprocedures staat er aan in de weg dat asielzoekers inburgeren en integreren.  Dat blijkt uit opmerkingen van de Minister van SZW, Lodewijk Asscher, in een vandaag gepubliceerde brief aan de Tweede Kamer. Het budget dat het Ministerie van Sociale Zaken en Welzijn heeft uitgegeven aan inburgering, is niet opgeraakt. Het gaat om een bedrag […]

PIANOo wordt eigen merk onder RVO

Vanaf 1 januari 2017 valt PIANOo onder de directie Nationale Programma’s van RVO.nl. Barto Piersma, directeur Nationale Programma’s: “Het is een mooie aanvulling op ons pakket waar we een kwaliteitsimpuls voor RVO.nl van kunnen maken. Zo hebben PIANOo en RVO.nl al een aantal programma’s die raakvlakken hebben, zoals maatschappelijk aanbesteden, duurzaam en innovatiegericht inkopen, het stimuleren […]

Onderzoekers pleiten voor evenwichtige risicoverdeling bij aanbesteden

Aanbestedende diensten moeten zich bij het aanbesteden goed afvragen welke risico’s bij de overheid moeten komen te liggen en welke risico’s bij de ondernemer thuishoren. Dat geeft onderzoeker Van Buiren van SEO aan, in een gesprek met Aanbestedingsnieuws. De redactie spreekt hem, naar aanleiding van een recent onderzoek naar de kwaliteit van het OV bij […]

Inkoopplatform Groningen besteedt helft inkopen lokaal

Inkoopuitgaven van het Inkoop Platform Groningen (IPG) gaan voor 55% naar lokale ondernemingen. Dat blijkt uit onderzoek van de Hanzehogeschool in Groningen. Inkoop Platform Groningen (IPG) is een samenwerkingsverband van 15 grote publieke instellingen in Groningen De leden van het IPG kopen jaarlijks voor € 1,5 miljard euro in.  Tussen de 40 en de 75% […]

Karabulut: social return bij aanbestedingen leidt tot verdringing

Kamerlid Sadet Karabulut (SP) heeft deze zomer een wetsvoorstel ingediend tegen de verdringing op de arbeidsmarkt ten gevolge van de participatiewet, onder meer bij aanbestedingen. Dat voorstel is recent besproken in de Tweede Kamer. Vandaag is daarvan een nota van verslag gepubliceerd. Het initiatiefvoorstel behelst onder meer enkele aanpassingen op de aanbestedingswet en de aanbestedingswet […]

Bancaire leningen hoeven niet te worden aanbesteed

Bancaire leningen hoeven niet te worden aanbesteed. Dat verduidelijkt Europa Decentraal in hun nieuwsbrief, de Europese Ster.  Dit is verduidelijkt in de nieuwe Aanbestedingsrichtlijn, 2014/24 ten opzichte van het voormalige regime in aanbestedingsrichtlijn 2004/18. Andere bancaire dienstverlening is echter niet expliciet uitgesloten. Het is dan ook mogelijk dat bancaire dienstverlening op andere gebieden, bijvoorbeeld ten aanzien […]

Vertrekkend directeur PIANOo: Aanbesteden is economie

  Aanbesteden is economie, aldus vertrekkend directeur van PIANOo Wouter Stolwijk. “Aanbesteden is het brengen van vraag naar aanbod. Dat is markt, dat is economie.” Zo wordt hij geciteerd in een agendabericht van PIANOo, ter aankondiging van zijn afscheidslezing. Stolwijk pleit vervolgens vurig voor een ‘paradigmashift’ van rechtmatigheid naar doelmatigheid van aanbesteden. Zowel in Nederland, […]

EU Commissie pleit voor instellingen voor coördinatie en toezicht op aanbestedingen

De Europese Commissie pleit voor instellingen die aanbestedingen tussen organen op verschillende niveau’s combineren. Dat blijkt uit een Medeling van de Commissie van 16 november 2016, COM (2016) 725 over de jaarlijkse groeianalyse van de Europese economie. De instellingen moeten schaalvoordelen tot stand brengen, klachten van ondernemingen behandelen en controle uitoefenen op overheidsopdrachten. Daarnaast bepleit […]

KPMG waarschuwt tegen aanbesteding incasso tolheffing

Om de tekorten op de ontwikkeling van de Blankenburgverbinding en de ViA15 te dekken, is het plan tol te heffen. Dat moet gebeuren, met een kentekenregistratie voor de tol uit, de free flow. De incasso van die tol, zal moeten worden aanbesteed. Tolheffing zou een financieringstekort op de bouw ervan moeten dekken. Vanwege de hoogte […]

Kooiman (SP) dient motie in voor reële tarieven jeugdzorg

Kamerlid Kooiman (SP) heeft een motie ingediend voor het vaststellen van een minimaal basistarief in de jeugdzorg. In de motie constateert Kooiman dat de gemeenten bij inkoop van jeugdzorg zulke lage tarieven hanteren dat zorgaanbieders zich terugtrekken uit de aanbesteding. De motie verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat gemeenten reële tarieven hanteren […]

DENK: etnisch profileren bij aanbestedingen

Volgens kamerlid Öztürk van de Groep Kuzu/Öztürk (DENK) is er sprake van etnisch profileren bij aanbestedingen. Startende ondernemers met een etnische achtergrond worden etnisch geprofileerd. Daardoor krijgen ze minder opdrachten, volgens Öztürk. Hij wil weten of de geluiden over het etnisch profileren van ondernemers ook bij de VVD terechtkomen.  Dat stelt hij tijdens het begrotingsdebat van het Ministerie […]