Nevi: professionele inkoop zorg kan miljarden besparen

Er kunnen miljarden worden bespaard in de zorg, als hier professioneel wordt ingekocht. Dat stelt NEVI, de beroepsvereniging van inkopers, in reactie op de gisteren aangekondigde kabinetsplannen. Daarvoor moeten alle spelers in de zorgketen beter en vooral slimmer zaken met elkaar doen. Inkoop verdient meer aandacht van de politiek, in de discussie over het in de toekomst betaalbaar […]

Aanbesteding in de miljoenennota 2016/17

EINDHOVEN Van onze Redactie – Aanbesteden en publieke inkopen vallen onder de Rijksbegroting van het Ministerie van Economische Zaken. De ruimte voor het volgende begrotingsjaar lijkt op voorhand financiëel erg krap. Zo verdwijnt de beleidspost PIANOo/Tenderned uit de rijksbegroting in 2016. Ook de post Onderzoek en Opdrachten, waar het aanbestedingsbeleid onder valt, wordt met de helft gekort. PIANOo is […]

PIANOo gaat gemeenten actiever ondersteuning bieden over inkopen en aanbesteden in het sociaal domein

15-september-2016 | bron: PIANOo In een brief aan de Tweede Kamer reageert minister Stef Blok (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) op zorgen bij aanbestedende diensten over inkopen en aanbesteden in het sociaal domein. Gemeenten hebben grote behoefte aan praktische informatie over inkopen en aanbesteden in het sociaal domein. Rijk en gemeenten starten een samenwerking met PIANOo, […]