Waarom niet aanbesteed? SP stelt kamervragen over Argosuitzending

SP-kamerlid Jasper van Dijk heeft vragen gesteld aan de Minister van Onderwijs (OCW) Jet Bussemaker, naar aanleiding van de Argos-uitzending over promotiefraude aan de universiteit van Tilburg. In een uitzending van Argos kwam aan de orde dat een decaan bedragen tot €30.000 overmaakte voor de begeleiding van buitenpromovendi door een aan zijn familie geliëerd bedrijf […]

Wet verdringingstoets naar de Eerste Kamer

De initiatiefwet van kamerlid Karabulut tegen verdringing is naar de Eerste Kamer gestuurd. In de Tweede Kamer was een meerderheid voor het voorstel.  Behalve de SP stemden PvdA, PVV, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50Plus, Kuzu/Öztürk, Klein en Monasch voor het wetsvoorstel. Met het wetsvoorstel wordt een verdringingstoets geïntroduceerd. Gemeenteraden moeten, als het wetsvoorstel wordt […]

Ambulancemedewerkers: ambulances absoluut niet aanbesteden

Ambulancemedewerkers roepen via het FNV minister Schippers op om het ambulancewerk niet aan te besteden maar weg te houden van marktwerking en van private ondernemingen met een winstoogmerk. Dat bericht de FNV naar aanleiding van een kamerdebat over hoe de ambulancezorg na 2020 in Nederland wettelijk moet worden geregeld. Eind 2019 verloopt de huidige wetgeving. […]

Minister Kamp: probleem zit in de toepassing aanbestedingsregels

Naar aanleiding van de motie Ziengs waarin de Tweede Kamer vraagt om meer toegang voor jonge bedrijven tot de overheid, bericht Minister Kamp over de voortgang van het traject Beter Aanbesteden. Uit de evaluatie bleek dat de ervaren problemen rond aanbestedingen niet zozeer zitten in de wet zelf, maar in de toepassing van de aanbestedingsregels. Dit voorjaar heeft […]

WDC: Aanbesteding verschuift risico’s oninbaarheid naar gerechtsdeurwaarder

Grote aanbestedingen hebben het ondernemersrisico van juridische beroepsgroepen versterkt. Dit heeft ertoe geleid dat het risico van oninbaarheid steeds meer bij de gerechtsdeurwaarder is terecht gekomen. Dat stelt het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum WDC in een rapport Juridische beroepen in de Toekomst dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.  De tarieven voor opdrachtgevers zijn op dit moment […]

Nuth wil lokale economie stimuleren met gunnen op waarde

De gemeente Nuth gaat gunnen op waarde met een local return of investment -kwaliteitscriterium (LROI) om de lokale economie te stimuleren. Dat bericht een adviesbureau voor groenonderhoud, BTL Advies.  Hans Deelen van BTL Advies vestiging in Stein geeft aan mede vorm gegeven te hebben aan de LROI, die de plaatselijke economie van Nuth moet stimuleren. […]

Wiebes: forensisch onderzoek Broedkamer-aanbesteding Belastingdienst

Staatssecretaris Wiebes laat de “signalen over mogelijke onregelmatigheden”  bij aanbestedingen van de belasting door een extern bureau forensisch onderzoeken. Dat bericht hij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De brief is een reactie op een documentaire van Zembla over de bedorven cultuur van de Belastingdienst. Personeel van de belastingdienst gaf aan dat al […]

Onderhoudsfonds en erfgoedloket gasbevingen wachten op aanbesteding

Waarom duurt het vergoeden van de schade voor Groningse aardbevingen zo lang? Arjen Lubach vraagt het zich af in Zondag met Lubach. Blijkens een gisteren gepubliceerde kwartaalrapportage van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft het er vooral mee te maken dat de verschillende onderdelen van het proces worden aanbesteed. Dat gaat zowel over het achterstallig […]

Plasterk: niet inschrijven op aanbestedingen is eigen verantwoordelijkheid accountants

AMSTERDAM – Van onze redactie De accountantsmarkt is een vrije markt. Daarom  zijn marktpartijen zelf verantwoordelijk voor het contracteren van accountancydiensten tegen marktconforme condities. Dat dit tot gevolg heeft dat er geen een accountant inschrijft op een aanbesteding, is een verantwoordelijkheid die bij de accountant ligt, zo stelt Plasterk in een brief naar de Tweede […]

VNG en NBA informeren gemeenten over opdrachtgeverschap accountants

De Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG en de beroepsorganisatie voor accountants NBA gaan gezamenlijk gemeenten en raadsleden informeren over het aanbesteden van accountantsdiensten. Dat is de uitkomst van een werkgroepsbespreking tussen VNG en NBA. Accountants en gemeenten gaan samenwerken aan vernieuwde interne en externe controleaanpak. De voorlichting moet leiden tot een efficiënter controleproces, onder meer door gebruik […]

Europa Decentraal heeft notitie over e-depots aanbesteden gepubliceerd

Voor het aanbesteden van e-depots heeft Europa Decentraal een notitie geschreven. Het is een juridische howto over aanbestedingsrechtelijke uitzonderingen omtrent de inkoop van deze e-depots. In 2013 is er door het Nationaal Archief en Regionale Historische Centra (RHC’s) het programma Archief2020 gestart met als doel de ontwikkeling van e-depots te bevorderen.  Om verder gebruik van e-depots door […]

Column: Aanbestedingsfilosofie

Meestal gaat alles gewoon zijn gangetje. En soms ineens niet. Dan werkt echt niets meer. Ja natuurlijk. Je moet wel iedereen een gelijke kans geven. Volgens het non-discriminatiebeginsel. En je moet een transparante, objectieve keuze maken waarbij de winnaar echt eerlijk gewonnen heeft. Je moet iemand uitkiezen en het moet ook nog eerlijk. Kortom je […]