SEO: Winner’s curse bij taxi aanbestedingen

Taxibedrijven schrijven te laag in voor aanbestedingen, om de opdracht binnen te halen. Dat blijkt uit onderzoek van SEO. Om een dreigend faillissement af te wenden of marktaandeel te behouden wordt soms bewust te laag ingeschreven bij aanbestedingen van nieuwe opdrachten. In het doelgroepenvervoer is er volgens SEO sprake van te lage prijzen, veroorzaakt door te […]

Rutte: blijvend aandacht voor terugdringen administratieve lasten aanbestedingen

Rutte heeft zich tijdens de algemene politieke beschouwingen uitgelaten over aanbestedingen. Daarin zegt hij dat Nederland blijvend aandacht heeft voor het terugbrengen van administratieve lasten. Rutte zegt dat Nederland werk maakt van een Europese Unie die zich richt op hoofdzaken. De opmerking van Rutte is een reactie op SGP-kamerlid Van der Staaij, tijdens de algemene beschouwingen […]

Whitepaper glazenbewassing inkopen uitgebracht

Om opdrachtgevers en inkopers van glazenwasserswerk uit te leggen welke verantwoordelijkheden men heeft en meer inzicht in de glazenwassersbranche te geven, heeft OSB een whitepaper Glasbewassing inkopen uitgegeven. De whitepaper geeft een toelichting op de verantwoordelijkheden van de opdrachtgever voor het glazen wassen. Deze whitepaper is geschreven voor inkopers en opdrachtgevers van schoonmaak- en glazenwasserswerk in […]

Inhuur ICT professionals BZK via raamcontract aan 4 uitzendbureaus

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de raamovereenkomst voor de inhuur van ICT-professionals bij de organisatie Shared Service Center-ICT (SSC-ICT) gegund aan de combinatie “Verdonck, Klooster & Associates (VKA), CIMSOLUTIONS, Brunel en SLTN”. Een raamovereenkomst kan worden gesloten met één of meerdere ondernemers. De raamovereenkomst zelf is geen opdracht, maar slechts een […]

berichtenbox

Advies CvA over miscommunicatie via TenderNed

In advies 181 is heeft de klager een klacht over de communicatie via TenderNed. De aanbestedende dienst zou via TenderNed een mail gestuurd hebben met daarin een verzoek om aanvullende informatie. Die aanvullende informatie is verder openbaar beschikbaar, volgens de klager. De aanbestedende dienst heeft alle vertrouwen in Tenderned en heeft in totaal aan zeven […]

Aanbesteding stadsdeelkantoor Hengelo een grote chaos

Hengelo vertraagt de gunning van de aanbesteding van het stadsdeelkantoor. Dat bericht het Algemeen Dagblad. Naar aanleiding van dit bericht pakte de redactie van Aanbestedingsnieuws de aanbesteding er even bij. De aankondiging op TenderNed dateert van 29 januari 2014. De aanbesteding is op 17 februari 2014 gerectificeerd. De deadline van de aanbesteding is niet opgeschoven.  Met de rectificatie […]

Veenendaal foto Michiel Verbeek

Aanbesteden leerlingenvervoer Veenendaal benadeelt schuldeisers failliete voorganger

Het aanbesteden van leerlingenvervoer door vervoerder Noot, kost in Veenendaal 6 ton meer dan bij de vorige aanbesteding. Het kan natuurlijk zijn dat deze aanbesteding heel duur is. Wat ook mogelijk is, is dat de vorige aanbesteding hee erg goedkoop is. Aanbestedingsnieuws zocht het uit. Toenmalig leerlingenvervoerder Klomp uit Ede won in 2013 een aanbesteding van […]

Zembla: Milieukeur kunstgras stelt weinig voor

Zembla concludeert dat het Milieukeur voor rubber korrels ten behoeve van kunstgras weinig voorstelt. Dat stelt het in aanvullende informatie op de website, naar aanleiding van zijn uitzending over de milieugevaarlijke stoffen (de zogeheten PAK’s) in kunstgras. Zembla geeft als voorbeeld het milieukeur voor het bedrijf Granuflex. Granuflex vroeg in 2011 het Milieukeur aan voor […]

Rechter: Risicoverdeling jeugdhulp Alphen aan de Rijn onvoldoende evenwichtig

De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de aanbesteding jeugdhulp in Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem disproportioneel (onvoldoende evenwichtig) is.  De gemeenten hadden de risico’s van een capaciteitsgebrek eenzijdig bij de ondernemer belegd.  In eis 14 van het Programma van Eisen, stond dat de opdrachtnemer problemen die ontstaan door een gebrek aan capaciteit en het […]

zonsopgang

Besluit WMO-aanbestedingen: inkoopplan verruild voor reële prijs

AMSTERDAM- Van onze redactie Dinsdag hebben de commissieleden van de Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid vragen gesteld over het te tekenen besluit, Besluit houdende regels ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de voorziening en de continuïteit in de hulpverlening […]

Parijs wil treinenfabriek Alstom met order redden

Parijs wil een treinenfabrikant met een order redden van faillissement. De Franse regering werkt aan een lange termijn oplossing om Alstom, een symbool van de Franse industrie, te redden van de ondergang.  Daarom heeft de SNCF (de Franse NS) 15 TGV-treinen bij Alstom besteld. Dat bericht Le Monde, 4 oktober. Het nieuws komt voor Nederland […]

Tilburgse inkoop hardware om manipulatief uurtarief ongedaan

SLTN heeft met succes bij de rechter gevorderd dat een gunning voor servercontracten ongedaan wordt gemaakt. Scholten Awater, de winnaar van de gunning, had met een manipulatieve inschrijving meegedongen. Scholten Awater had ingeschreven met een uurtarief van €0,01. De rechter heeft hierbij de toezeggingen van de gemeente in de Nota van Inlichtingen zwaar laten meewegen. […]