Commissie Den Helder wil voor 9 miljoen volledige renovatie stadhuis

De Commissie van Den Helder heeft besloten dat de voorgenomen renovatie en het bijbehorende  Programma van Eisen van het stadhuis maximaal 9 miljoen mag kosten. Wethouder Kos van GroenLinks gaf aan tijdens een commissievergadering over het onderwerp, dat de uitvoering van het eisenpakket niet mogelijk is tegen de 9 miljoen. De Raad moet nu 19 […]

Aanbesteding Aanleg A16 Rotterdam aangekondigd

Maandag 28 november 2016 is de aanbesteding van de aanleg van de A16 gestart met een aankondiging op TenderNed. Het gaat om een DBFM-contract met een plafondbedrag van €550 miljoen. Het project bestaat in hoofdzaak uit: Het realiseren van de nieuwe snelwegverbinding tussen de A13 en de A16, de A16 Rotterdam. en het realiseren van het […]

Criteriadocumenten contractvervoer worden begin 2017 vernieuwd

De criteriadocumenten voor contractvervoer worden vernieuwd. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van kamerlid Chris Faber (ChristenUnie). Het herziene criteriadocument voor contractvervoer, waarin het leerlingenvervoer en het vraagafhankelijke vervoer zijn inbegrepen, wordt in februari 2017 formeel vastgesteld en gepubliceerd op de website van het Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo. De huidige criteriadocumenten voor Wmo-vervoer dateren uit 2011. Faber […]

Wethouder Dronten wil home buying met duurzaam aanbesteden

CDA-Wethouder Nico Verlaan van Dronten wil de economie van Dronten stimuleren door meer opdrachten aan de lokale bedrijven te gunnen. Dat wil hij doen door de ruimte voor duurzaam aanbesteden te benutten. Dat werd uit zijn mond opgetekend door de Drontenaar.  Het gaat hem daarbij om ondergrondse afvalcontainers maar ook het zwembad.  Dronten is sinds dit […]

Hof: Eindhovense concessie bushokjes heeft geen grensoverschrijdend belang

Het Gerechtshof in Den Bosch heeft uitspraak gedaan in de Eindhovense zaak over het beheer van de posters in bushokjes. De uitspraak is van belang omdat er een uitspraak wordt gedaan over het grensoverschrijdende karakter van wat wordt gezien als een concessie. Hoewel Eindhoven 20 kilometer van de grens ligt en de verliezer van de […]

Vertrekkend directeur PIANOo: Aanbesteden is economie

  Aanbesteden is economie, aldus vertrekkend directeur van PIANOo Wouter Stolwijk. “Aanbesteden is het brengen van vraag naar aanbod. Dat is markt, dat is economie.” Zo wordt hij geciteerd in een agendabericht van PIANOo, ter aankondiging van zijn afscheidslezing. Stolwijk pleit vervolgens vurig voor een ‘paradigmashift’ van rechtmatigheid naar doelmatigheid van aanbesteden. Zowel in Nederland, […]

EU Commissie pleit voor instellingen voor coördinatie en toezicht op aanbestedingen

De Europese Commissie pleit voor instellingen die aanbestedingen tussen organen op verschillende niveau’s combineren. Dat blijkt uit een Medeling van de Commissie van 16 november 2016, COM (2016) 725 over de jaarlijkse groeianalyse van de Europese economie. De instellingen moeten schaalvoordelen tot stand brengen, klachten van ondernemingen behandelen en controle uitoefenen op overheidsopdrachten. Daarnaast bepleit […]

Concurrentiegevoelige informatie via rechter weggeven eigen verantwoordelijkheid

In een kort geding tussen een verwerker van huishoudelijk afval en de Kempengemeenten heeft de rechter opgemerkt het de eigen verantwoordelijkheid van de partijen is om concurrentiegevoelige informatie weg te geven tijdens een proces. Dat “berust op een eigen keuze om op die wijze haar vordering toe te lichten”, zo stelt de rechter vast. Dat […]

Den Haag koopt brokers in tegen ZZP’ers

De gemeente Den Haag wil brokers inzetten tegen ZZP’ers. Dat blijkt uit een recente aanbesteding. De gemeente wil zo het”onnodig inzetten van ZZP’ers ” binnen de eigen gemeente tegengaan. Ook moet de kwaliteit van ZZP’ers nauwlettend in de gaten worden gehouden. De broker moet de professionalisering van de inzet van zzp-ers bevorderen en zorg dragen […]

Aanbesteding De Ruyterkazerne wacht op uitkomst PSC

Waar blijft de aanbesteding voor de nieuw te bouwen De Ruyterkazerne in Vlissingen?Dat vragen kamerleden van de vaste kamercommissie van Defensie, in een overleg met de Minister, Hennis-Plasschaert. Het Rijksvastgoedbedrijf meldt dat de verwachte datum van Aankondiging van de DBFMO-opdracht voor de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne Vlissingen nog onbekend is, door vertraging in de besluitvorming. […]

Afzonderlijke marktconsultaties publiceerbaar in TenderNed

Vanaf afgelopen zaterdag kunnen aanbestedende diensten kunnen marktconsultaties afzonderlijk aanmaken in TenderNed. Dat betekent dat een marktconsultatie niet verbonden hoeft te zijn aan een inkoop. De aanbestedende dienst kan nu ook een einddatum invoeren bij de marktconsultatie. Deze datum is niet verplicht en dus ook geen harde termijn om na te volgen. TenderNed noemt het […]

Aankondiging aanbesteding groene stroom Rijksoverheid gepubliceerd

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een aankondiging gepubliceerd voor de aanbesteding van groene stroom. De opdracht betreft het leveren van duurizame elektriciteit inclusief Garanties van Oorsprong (zon en wind energie) voor de Rijksoverheid. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1-1-2018 tot en met 31-12-2020. De leveringsovereenkomst kan worden verlengd met 2 keer 1 jaar. De […]