NS dochter Abellio wint Engelse aanbesteding

Volledige NS-dochter Abellio heeft een Engelse aanbesteding gewonnen om het openbaar vervoer te regelen in de West-Midlands; de regio rondom Birmingham. Het Department for Transport (DfT) heeft de concessie uitgeschreven en naast Abellio toegekend aan  East Japan Railway Company and Mitsui & Co. Met de order is 1 miljard gemoeid. De concessie is langjarig en loopt nog tot […]

Afvalverwerker Twence houdt aanbesteding zonnepanelen

Twence, het afvalbedrijf van de regio Twente, houdt voor de tweede keer een aanbesteding voor zonnepanelen aan de Boeldershoek. Er moet een zonnepark komen van 20 hectare.  Nu is een opdracht uitgezet voor de leering en montage en het bouwrijp maken van het zonnepark. In 2016 werd de opdracht voor de realisatie van een zonnepark uitgezet. […]

PIANOo: Inzetten van DAS niet altijd zinvol

Via een DAS kunnen aanbestedende diensten direct ondernemers inschakelen voor een concrete opdracht. In een artikel uit de Tender nieuwsbrief van juli 2017 waarschuwt Jacobien Muntz-Beekhuis van PIANOo voor het inzetten van een DAS-aankoopsysteem wanneer dat niet nodig is. Inkopers moeten in de gaten houden hoe groot de belasting wordt voor de ondernemers die op de […]

KWS wint de tender onderhoud voor de Waalburg

Rijkswaterstaat heeft de renovatie van de Waalbrug in Nijmegen voorlopig gegund aan KWS Infra B.V. De opdracht ziet toe op diverse werkzaamheden zoals het betonnen rijdek vervangen, de staalconstructie versterken en schilderen. In opdracht van de gemeente Nijmegen wordt de busbaan omgebouwd tot fietspad in twee richtingen en wordt de vormgeving van de brug bij de […]

Verplichte MVO-prestatieladder in aanbesteding toch niet zo verplicht

In een op 2 augustus gepubliceerde uitspraak van een anonieme eiser tegen Ergon en Van Gansenwinkel heeft de eiser vergeefs geklaagd over het niet voldoen aan de eisen van de MVO Prestatieladder. De MVO Prestatieladder is een private certificering, ontwikkeld door het Kiwa, samen met certificatie-instituten DNV en LRQA. De enige inschrijving, van Van Gansenwinkel, […]

Welzijnsstichting WBO trekt zich terug uit aanbesteding Oirschot

Huidig leverancier de welzijnsstichting WBO (Welzijn Best Oirschot) trekt zich terug uit een Oirschotse aanbesteding voor welzijnswerk. Op 26 juli 2017 maakte de gemeente Oirschot bekend dat het een aanbesteding had uitgeschreven voor het sociaal domein in de gemeente. Het nieuwe contract moest aanvankelijk gaan lopen vanaf 1 januari 2018, maar is al met de […]

Aanbesteding kindcentrum Markelo loopt vooruit op provinciale toestemming locatie

De aanbesteding voor innovatieve integrale kindcentra, waarover Aanbestedingsnieuws vorige week berichtte, blijkt vooruit te lopen op de bestuurlijke besluitvorming. Het gaat om een aanbesteding  voor twee integrale kindcentra in Markelo en Delden. Voor het uitvoeren van het werk is provinciale toestemming nodig van de provincie Overijssel. De inkoop van de aannemers is daarentegen al in […]

Onduidelijkheden bij aanbesteding Kerstmarkt Maastricht

Dagblad de Limburger concludeert uit eigen onderzoek dat er sprake is van bedrog bij een aanbesteding voor het kerstfestijn op het Vrijthof.  Het zou niet zijn georganiseerd door Stichting Winterevents maar door een oud-bestuurslid van die stichting: Maurice Schoenmaeckers, tevens commercieel directeur van MVV. Oud-burgemeester Leers van Maastricht heeft adviezen verstrekt aan Schoenmakers, maar ontkent […]

Halderberge gunt waterbergingskelder aan Waterblock

De gemeente Halderberge wil een opdracht voor innovatieve waterberging onder het centrum, niet in de markt zetten met een aanbesteding in verband met de benodigde specialistische kennis voor de opdracht. In het “groene hart” van het centrumgebied in Halderberge is sprake van ernstige wateroverlast, en daartoe wil het college een waterbergingskelder ontwikkelen, onder de speeltuin. […]

Stichting Meewerken op de Heuvelrug wint exploitatie sporthal

De exploitatie van Sporthal Steinheim in Doorn ligt voor de komende tien jaar gegund aan Stichting Meewerken op de Heuvelrug. De stichting ondertekende op 18 juli een overeenkomst met de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Exploitant Lucien van Veen, is al sinds december 2016 aan het proefdraaien als beheerder. Daarbij is de bovenste verdieping ter beschikking gesteld […]

Amsterdam gaat in samenwerking met GVB uitstootvrije bussen inzetten

Amsterdam stapt de komende jaren gefaseerd over op volledig uitstootvrije bussen. Dat heeft het GVB via een persbericht bekend gemaakt. De elektrische bussen zijn niet alleen schoner, maar ook stiller en comfortabeler. De gemeente Amsterdam heeft in samenwerking met GVB en de Vervoerregio Amsterdam onderzocht welk systeem uitstootvrije bussen het beste bij Amsterdam past en […]