Geen lock in bij levering laadpalen

Er is geen sprake van vendor lock in bij gemeentelijke aanbestedingen van laadpalen. Dat bericht Minister Kamp in een brief aan de Tweede Kamer. Gemeenten houden bij de aanbesteding van laadinfrastructuur rekening met innovatie, zodat hier geen sprake van is. Voorkomende concessietermijnen van acht tot tien jaar staan innovatie in principe niet in de weg vanwege […]

Plasterk bemoeit zich niet met IT aanbesteding Groningen

Plasterk wil zich niet mengen in de Groningse discussie over een IT-aanbesteding die ten koste gaat van het vast in dienst zijnde IT-personeel. Dat geeft hij als antwoord op kamervragen van SP-kamerlid van Raak. Als de Groningse IT-aanbesteding wordt doorgevoerd, gaat dat ten koste van ( < 145) banen, afhankelijk van de vraag of sprake […]

Boor-zaak gevangenisstraf voor omgekocht worden bij aanbesteding verbouwing school

Een beleidsadviseur, van de Stichting BOOR voor Rotterdamse openbare onderwijshuisvesting,  is door de rechter onvoorwaardelijk veroordeeld voor een gevangenisstraf van 12 maanden, voor het zich laten omkopen bij een aanbesteding en het beïnvloeden van de gunning van projecten. De omkopende projectleider, is veroordeeld voor ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift. De projectleider is veroordeeld voor […]

Huizing: Commissie van Aanbestedingsexperts is een uitvoeringsinstrument

UTRECHT – Van onze verslaggever: De Commissie van Aanbestedingsexperts wordt door aanjager Huizing beschouwd als “een uitvoeringsinstrument”” . Dat antwoordde Huizing, bij de Lustrumbijeenkomst “Beter aanbesteden in 2022“, op publieksvragen of de Commissie van Aanbestedingsexperts nu een uitvoerend of een regelgevend instrument is. De vraag ziet indirect toe op de driehoek van Montesquieu, die een […]

Weekendspecial: Vertrouwen en Transparantie

In tegenstelling tot de meeste landen, waarin wordt uitgegaan dat de basis van de overeenkomst tussen partijen bestaat uit dat papieren document waarin de afspraak is vastgelegd, gaat het Nederlandse contractenrecht als basis uit van wederzijds gerechtvaardigd vertrouwen. Dat lijkt niet bijzonder maar is revolutionair. Het zegt niets, maar tegelijkertijd zegt het alles. De liefde […]

Manengenius wint aanbesteding van Leiden voor civieltechnische medewerkers

De aanbesteding van de gemeente Leiden en gemeente Oegstgeest voor de inzet van externe projectcoördinatoren en civieltechnische medewerkers is voorlopig gegund aan ManEngenius. De opdrachtgevers waren op zoek naar partijen die de komende jaren kunnen voorzien in een flexibele schil als aanvulling op haar eigen dienst. Manenginius bericht dat het samen met onderaannemer Nebest dit resultaat […]

Amsterdam zet hybride vuilniswagens in

Amsterdam rijdt vanaf eind 2017 met de eerste hybride vuilniswagens.  Op dit moment rijden de vuilniswagens in Amsterdam met een Euro 6 dieselmotor. De motor voldoet aan de nieuwste Europese emissienorm en de uitstoot is vergelijkbaar met gas. Maar het kan nog veel schoner. Het doel is in 2025 zoveel mogelijk uitstootvrij verkeer in de stad […]

Door variabele kosten is aanbesteding Erfgoedloket Groningen onmogelijk

Een aanbesteding voor het erfgoedloket is per 1 maart 2017 teruggetrokken. Door een groot aandeel van variabele kosten is het niet goed mogelijk te voldoen aan de aanbestedingsplicht. De aanbesteding is daarom stop gezet. Dat bericht Minister Kamp aan de Kamer. Het erfgoedloket zou worden opgericht omdat 90% van de Rijksmonumenten in het aardbevingsgebied schade […]

Kamervragen over de aanbesteding Zweedse voertuigen Defensie

De kamer heeft vragen gesteld over de aanschaf van Defensie van voertuigen van 50, 100 en 150 kiloNewton.  Met de aanschaf wordt voorzien in de levering en het onderhoud van 2.037 middelzware en zware operationele vrachtauto’s en trekkers. Een deel is voorzien van een laadbak met een laadlift, kraan of personeelsmodule. Er is gekozen voor een […]

Aanbesteding N69 vooruitlopend op uitspraak RvS

Vooruitlopend op een definitieve uitspraak van de Raad van State op de plannen voor de aanleg van de nieuwe verbinding N69 Belgische grens – Eindhoven start de provincie al met de aanbestedingsprocedure van het project. De weg loopt pal door een groot natuurgebied, de grenscorridor, waar onder meer de Malpie en de Groote Heide deel […]

Beantwoording Jaarverslag over realiteitszin ambities duurzaamheid: Strevens nu nog groener

In antwoord op kamervragen over het jaarverslag laat de Minister van Economische Zaken weten welke maatregelen er genomen zijn om “het gat tussen de ambitie en werkelijkheid” op het gebied van duurzame innovatie en de circulaire economie te dichten. Dat gat wordt vooral gedicht met strevens. Zo is het streven dat in 2020 tenminste 10% van alle nieuwverkopen […]

Rijkswaterstaat selecteert 3 aannemers realisatie A16

Rijkswaterstaat heeft 3 marktpartijen gekozen die doorgaan in de aanbesteding voor de realisatie van de A16 Rotterdam. In het voorjaar van 2018 wordt bekend wie van deze 3 aannemersconsortia de nieuwe rijksweg gaat aanleggen en onderhouden. De concurrentiegerichte dialoog heeft daarmee twee andere aannemerscombinaties uitgetrechterd. Het wordt een nieuw stuk snelweg dat van Rotterdam naar […]