Kamp: twee verschillende opdrachten in Aanbesteding Zaakgericht Werken

Volgens Minister Kamp van Economische Zaken is bij de minicompetitie Zaakgericht werken sprake van twee verschillende opdrachten. Dat antwoordt hij op vragen van het kamerlid Gesthuizen over de “mislukte aanbesteding Zaakgericht Werken”. De opdracht die is uitgezet in de minicompetitie onder de Raamovereenkomst Applicatieontwikkeling DICTU is een andere dan de opdracht zoals uitgezet in de Europese […]

Kooiman (SP) dient motie in voor reële tarieven jeugdzorg

Kamerlid Kooiman (SP) heeft een motie ingediend voor het vaststellen van een minimaal basistarief in de jeugdzorg. In de motie constateert Kooiman dat de gemeenten bij inkoop van jeugdzorg zulke lage tarieven hanteren dat zorgaanbieders zich terugtrekken uit de aanbesteding. De motie verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat gemeenten reële tarieven hanteren […]

Van Rijn wijst verantwoordelijkheid aanbesteding jeugdzorg Arnhem van de hand

De Staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid is niet verantwoordelijk voor gemeentelijke aanbestedingen. Dat zegt hij in antwoord op kamervragen van Nine Kooiman (SP) over de jeugdbescherming en reclassering in Arhem. In Arnhem hebben diverse aanbieders aangekondigd zich terug te trekken uit de aanbesteding omdat de prijs te laag is. Daarmee is volgens Kooiman de jeugdzorg […]

Regiotaxi Noord-Limburg gegund met ruimte voor MKB

Omnibuzz, de gemeenschappelijke inkoopcentrale voor doelgroepenvervoer in Limburg heeft de regiotaxi in Limburg aanbesteed. De opdracht is gegund aan kleine lokale taxi-ondernemers. Steeds hebben 2-4 inschrijvers deelgenomen aan de aanbesteding. Naast duurzaamheid en social return hield de aanbesteding ook rekening met een plan van aanpak voor de Transitiefase. De totale definitieve waarde van de opdracht […]

Oldambt staakt aanbesteding huishoudelijke hulp

De gemeente Oldambt heeft de aanbesteding van de huishoudelijke hulp stop gezet. Dat bericht Dagblad van het Noorden gisteren om 18:15. De medewerkers van Oosterlengte hebben al ontslag aangezegd gekregen per 1 januari 2017. Zij kunnen door deze maatregel in ieder geval een half jaar langer aan de slag blijven.  De extra raadsvergadering die voor […]

Waterschap Rivierenland koopt innovatief: geen gezeik, geen gezeur

PIANOo heeft op zijn website een praktijkcase gepubliceerd voor hoe men innovatief kan inkopen bij dijkverbeteringen. Dat is gebeurd bij Waterschap Rivierenland met een zogenaamd “open gunningstraject”. De aanbesteding blijkt met een concurrentiegerichte dialoog te zijn verlopen. PIANOo bericht: Waterschap Rivierenland wist precies wat ze wilde: ondergronds textiel aanbrengen, zodat het zand niet uit de dijk […]

Extra raadsvergadering Oldambt aanbesteding huishoudhulp

Op woensdag 16 november 2016 om 20.00 uur vindt er een extra raadsvergadering plaats in de raadzaal van Halte Democratie. Het onderwerp is de ontstane situatie rondom de aanbesteding huishoudelijke hulp in Oldambt. De onderneming Oosterlengte wil zich terugtrekken uit de aanbesteding voor huishoudelijke hulp omdat de bieding van de gemeente Oldambt volgens de ondernemer […]

AD: Deurwaarders opnieuw naar de rechter om aanbesteding

Het Algemeen Dagblad bericht dat deurwaarders opnieuw naar de rechter gaan om een aanbesteding. In het kader van Clustering Rijksincasso heeft het CJIB van het Kabinet de opdracht gekregen voorbereidingen te treffen voor het clusteren van gerechtsdeurwaarderstrajecten. Per 1 november is een kennisgeving van een rectificatie gepubliceerd op TenderNed. De rectificatie betreft de datums in de […]

DENK: etnisch profileren bij aanbestedingen

Volgens kamerlid Öztürk van de Groep Kuzu/Öztürk (DENK) is er sprake van etnisch profileren bij aanbestedingen. Startende ondernemers met een etnische achtergrond worden etnisch geprofileerd. Daardoor krijgen ze minder opdrachten, volgens Öztürk. Hij wil weten of de geluiden over het etnisch profileren van ondernemers ook bij de VVD terechtkomen.  Dat stelt hij tijdens het begrotingsdebat van het Ministerie […]

D66: eerlijke concurrentie bij geheimhouding renovatie Binnenhof?

Kamerleden Koolmees en Verhoeven van D66 hebben vragen gesteld aan Minister Blok van Wonen en Rijksdienst over de geheimhouding van de renovatie van het Binnenhof. De kamerleden willen weten op basis van welke afweging is besloten om af te wijken van de normale procedure van openbare aanbesteding. Waarom is daar niet eerder toe besloten en wegen de […]

Aelmans Adviesgroep wint aanbesteding Waterleiding Maatschappij Limburg

Aelmans ECO heeft een Europese openbare aanbesteding gewonnen van Waterleiding Maatschappij Limburg, WML. De opdracht is voor bodemonderzoek. In totaal hebben tien adviesbureaus meegewerkt aan de aanbesteding. De aanbesteding is verlopen via Commerce Hub en sloot op 26 augustus. Het gaat om het verrichten van bodemonderzoeken en aanverwante werkzaamheden ter hoogte van tracés alwaar graafwerkzaamheden […]

Centralpoint gaat Amstelveen ICT hardware leveren

Centralpoint heeft de aanbesteding gewonnen voor de levering van ICT hardware inclusief dienstverlening aan de gemeenten Amstelveen en de daarmee in 2013 gefuseerde gemeente Aalsmeer. De gemeente Amstelveen geeft ook nog ICT-ondersteuning aan de Belastingsamenwerking Amstelland. Centralpoint gaat de gemeenten voorzien van werkplek en infrastructuur hardware zoals desktops, laptops, servers, storage uitbreidingen, netwerkapparatuur en accessoires. […]