Zoetermeer staakt samenwerking BAM voor onderhoud

Zoetermeer staakt een onderhoudscontract met de BAM. BAM Infra kreeg via een aanbesteding een meerjarig contract voor het beheer van de openbare ruimte. Het gaat om de wijken Rokkeveen en Oosterheem. Omdat BAM de werkzaamheden niet volgens de verwachtingen uitvoerde, hebben de gemeente Zoetermeer en het hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard met BAM Infra in goed […]

Vandaag stemming moties Beter Aanbesteden

Vandaag wordt naar verwachting in de Tweede Kamer gestemd over een aantal voor aanbesteding belangrijke moties; met name de motie Van den Berg Ronnes (beiden CDA) over Beter Aanbesteden. Met die motie wordt de Minister gevraagd, te onderzoeken of er voldoende budget is voor het realiseren van de voorstellen in het actieplan Beter aanbesteden. De motie […]

Waterschappen willen aandacht voor MVI inkopen en duurzaam GWW

De Circulaire economie is breder dan alleen het terugwinnen van grondstoffen uit water. Dat bepleit de Unie van Waterschappen (UWV), aan de vooravond van een commissievergadering in de Tweede Kamer, over de circulaire economie. De agenda van die commissievergadering.  wordt gedomineerd door initatieven als het terugdringen van de Plastic Soup. Het gaat echter ook om […]

Dura Vermeer enige inschrijver EMA nieuwbouw aanbesteding

Is het eigenlijk nog wel nieuws. Dura Vermeer kwam als enige gegadige uit de strijd bij de aanbesteding voor een nieuw kantoorgebouw voor het Europees Medicijn Agentschap. Helemaal nodig is dit absoluut niet. Er staat nog 1,3 miljoen m2 aan kantooroppervlakte leeg in de hoofdstad. Maar Züblin (onderdeel van Strabag) viel af in de race […]

Transvision wint aanbesteding Valys-vervoer weer eens

Transvision (RMC, ZCN) heeft een landelijke aanbesteding gewonnen voor het Valys bovenregionaal vervoer. De uitslag van de voorlopige gunning werd 15 februari al bekend via OV Pro en het persbericht van de Rijksoverheid van 17 februari is inmiddels ook verschenen.  Eerder won het bedrijf Transvision de zelfde aanbesteding in 2018. Met het contract is 60 […]

Sebastiaansbrug aanbesteding weer vertraagd

Een aanbesteding voor de Sebastiaansbrug in Rotterdam is opnieuw vertraagd. Dat blijkt uit een aankondiging op Tenderned. De opdracht was in de markt gezet met een niet-openbare aanbestedingsprocedure. Met de opdracht moet de Sint Sebastiaansbrug over het Rijn-Schiekanaal in Delft, worden vervangen. Voor deze procedure is slechts één geldige aanmelding ontvangen, de aanbestedende dienst heeft […]

Weekendspecial leveranciers wisselen, looptijd en Humberto

Ja, die Humberto Tan. Wat heeft die nou met aanbesteden te maken? Die heeft alles met aanbesteden te maken. Aanbesteden behelst vanwege dat gelijkheidsprincipe dat nergens op slaat, de verplichting dat een inkoper om de x aantal jaar van leverancier wisselt. Anders wordt zijn werkgever op de vingers getikt; door brussel, de kijkers thuis en […]

Metadata Tenderned 2e half jaar 2017 gepubliceerd

Tenderned heeft de data van het afgelopen half jaar aan aanbestedingen gepubliceerd. In totaal 9.837 aankondigingen zijn er in het tweede half jaar van 2017 gepubliceerd op TenderNed. De informatie uit deze aankondigingen is nu beschikbaar in een dataset. Ieder half jaar publiceert PIANOo de gegevens uit het aankondigingenplatform als dataset, zodat ze gemakkelijk te […]

Quickscan Natuur & Milieu naar duurzaamheid inkopen gemeenten gepubliceerd

Amsterdam, Utrecht en Alkmaar zijn de gemeenten die het meest duurzame tenders uitschrijven. Dat laat een quickscan van Natuur & Milieu naar de duurzaamheid van grote gemeenten zien. Hekkesluiter in de 42 onderzochte gemeenten is Heerlen. Heerlen, dat op de ladder 18% duurzaam scoort met slechts 8 duurzame indicatoren in aaanbestedingen; waaronder Inkoop eigen elektriciteit en Uitstoot fijnstof door […]

Rijkswaterstaat publiceert inkoopplanning 2018

Rijkswaterstaat publiceert regelmatig de voorgenomen werkzaamheden en aanbestedingen op haar website. Hiermee komt Rijkswaterstaat tegemoet aan de wens van de markt om zo vroeg mogelijk op de hoogte te worden gebracht van eventueel relevante ontwikkelingen en plannen. Marktpartijen kunnen hierop dan anticiperen. Rijkswaterstaat streeft ernaar om drie keer per jaar een geactualiseerde versie van de […]

Dotterbloem zaken op rij: 11 verdachten , 1 gevangenisstraf van 1 jaar

De rechtbank Rotterdam heeft op 22 februari 2018 in de zogenoemde Dotterbloem-zaak zes verdachten veroordeeld voor corruptie. De straffen variëren van taakstraffen tot 12 maanden gevangenisstraf voor de hoofdverdachte. Vijf andere verdachten zijn vrijgesproken. In december 2011 is naar de toenmalige Minister van Veiligheid en Justitie en de Rijksrecherche een anonieme brief gestuurd. In deze brief worden een ambtenaar […]

Aanbesteding voor onderzoek kosten regeling bijna-energieneutrale gebouwen

De Rijksdienst voor Ondernemen heeft een aanbesteding geplaatst voor een onderzoek naar de BENG-regeling. Het gaat om een Kostenoptimaliteitsstudie (KOS) nieuwbouw bijna energie neutrale gebouwen (BENG) en een kosteneffectiviteitsstudie. BENG is een vervanging van de energieprestatieccoëfficient; de EPC-norm  Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen […]