HR: misbruik van bevoegdheid Aanbestedingswet geen reden tot beëindigen overeenkomst

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan in een zaak van Xafax tegen de Universiteit van Utrecht. De uitspraak gaat over de rechtsbescherming van partijen bij een aanbesteding. In hoeverre kunnen inschrijvers op een aanbesteding in beroep komen tegen de gesloten aanbesteding en zo een al gesloten overeenkomst vernietigen? In hoger beroep oordeelde het Gerechtshof dat […]

Grote vraagtekens bij werkwijze beoordelingscommissie aanbesteding welzijn Amersfoort

De Amersfoortse raadsleden Ben van Koningsveld (CDA) en Frans Prins (GroenLinks) zetten grote vraagtekens bij de manier waarop een zes man sterke beoordelingscommissie het welzijnswerk in de stad heeft aanbesteed. Dat bericht het Algemeen Dagblad vandaag. De verliezer zou slechts een halve punt van de 420 punten te kort komen. Ook zou het oordeel exclusief […]

Bouwend Nederland: Innovaties niet lonend

De praktijk bij openbaar aangekondigde aanbestedingen speelt technische innovaties niet bepaald in de kaart. Dat stelt Joost Fijneman op een jaarlijks event vann het Aanbestedingsinstituut. “Het loont nog te weinig voor bedrijven om onderscheidend te zijn door innovaties aan te bieden. Opdrachtgevers vragen er niet naar, of niet objectief genoeg.” Doordat het bestek zit dichtgetimmerd, is […]

Schouwen-Duivenland doet BVP-aanbesteding BOA

De gemeente Schouwen-Duiveland wil een 8-jarige overeenkomst (1 jaar met 7 verlengopties van 1 jaar) met één partner aangaan voor het leveren van bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s). Schouwen-Duiveland vraagt naar integraal werkende boa’s, die flexibel inzetbaar zijn en die ondersteunen bij een verdere professionalisering van het vaste boa-team. De aanbesteding staat op TenderNed sinds 16 november. Hoewel […]

Accountants hebben geen tijd voor aanbesteding

De gemeente Bedum heeft samen met naburige gemeenten een aanbesteding in voorbereiding voor de accountantsdiensten maar Deloitte heeft al aangegeven daaraan niet mee te werken. Deloitte heeft er geen tijd voor en wil de opdracht overdragen aan Tilly Baker. Dat werd deze week bekend via Accountancy Nieuws. De accountant is wettelijk verplicht de jaarrekening goed […]

PIANOo: innovatief inkopen, het kan!

Het kan! De overheid als opdrachtgever van innovatieve oplossingen. Dat stelt PIANOo tijdens een lezing over innovatieve aanbestedingen. PIANOo en StartupDelta bundelden 8 voorbeelden in de publicatie Innovaties inkopen, het kan!. Een toekomstbestendige dijkstabilisator, een slim gemaal dat pompt als groene stroom (wind en zon) beschikbaar is, een app die de sociale cohesie in de buurt […]

Centric: Centric wint de meeste percelen IV opleiding informatievoorziening

Centric Education heeft een raamovereenkomst getekend met de Rijksoverheid voor het verzorgen van opleidingen op het gebied van informatievoorziening (IV).  De overeenkomst volgt op de rijksbrede aanbesteding IV-opleidingen, waaraan 73 rijksoverheidsinstanties deelnamen. De overeenkomst is op 7 november 2016 ingegaan en geldt voor een periode van twee jaar. Dat bericht Centric, op de website van Centric, 15 […]

Commerciële versus overheidsinkopers: een trap tegen de ballen

Ingezonden bericht Naam bij de redactie bekend Nieuwsbrieven u kent ze wel, bij mij vormen ze meestal een groepje in de junkmail. Toch komen enkele ervan wel eens naar voren zoals vandaag een nieuwsbrief van Inquest met daarbij een uitnodiging een introductie bij te wonen van overheidsinkopen voor commerciële inkopers. De begeleidende tekst, en met […]

Kamp: twee verschillende opdrachten in Aanbesteding Zaakgericht Werken

Volgens Minister Kamp van Economische Zaken is bij de minicompetitie Zaakgericht werken sprake van twee verschillende opdrachten. Dat antwoordt hij op vragen van het kamerlid Gesthuizen over de “mislukte aanbesteding Zaakgericht Werken”. De opdracht die is uitgezet in de minicompetitie onder de Raamovereenkomst Applicatieontwikkeling DICTU is een andere dan de opdracht zoals uitgezet in de Europese […]

Kooiman (SP) dient motie in voor reële tarieven jeugdzorg

Kamerlid Kooiman (SP) heeft een motie ingediend voor het vaststellen van een minimaal basistarief in de jeugdzorg. In de motie constateert Kooiman dat de gemeenten bij inkoop van jeugdzorg zulke lage tarieven hanteren dat zorgaanbieders zich terugtrekken uit de aanbesteding. De motie verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat gemeenten reële tarieven hanteren […]

Van Rijn wijst verantwoordelijkheid aanbesteding jeugdzorg Arnhem van de hand

De Staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid is niet verantwoordelijk voor gemeentelijke aanbestedingen. Dat zegt hij in antwoord op kamervragen van Nine Kooiman (SP) over de jeugdbescherming en reclassering in Arhem. In Arnhem hebben diverse aanbieders aangekondigd zich terug te trekken uit de aanbesteding omdat de prijs te laag is. Daarmee is volgens Kooiman de jeugdzorg […]

Regiotaxi Noord-Limburg gegund met ruimte voor MKB

Omnibuzz, de gemeenschappelijke inkoopcentrale voor doelgroepenvervoer in Limburg heeft de regiotaxi in Limburg aanbesteed. De opdracht is gegund aan kleine lokale taxi-ondernemers. Steeds hebben 2-4 inschrijvers deelgenomen aan de aanbesteding. Naast duurzaamheid en social return hield de aanbesteding ook rekening met een plan van aanpak voor de Transitiefase. De totale definitieve waarde van de opdracht […]