Leeuwarder schapen naar de slacht na verliezen aanbesteding

Leeuwarden heeft een aanbesteding uitgeschreven voor natuurvriendelijk bermbeheer. Die aanbesteding is gewonnen door een herder uit Heerenveen. Dat bericht de Leeuwarder Courant, 7 januari. De schapen van de Groene Oase zijn het grootste slachtoffer van het verliezen van een Leeuwarder aanbesteding. Niet alle schapen kunnen mee naar de nieuwe beheerder, Sleurink uit Heerenveen. Het project […]

Engie gaat zonnepark bouwen in Groningen

Engie is de winnaar van een aanbesteding van Zonnepark Vierverlaten. De gemeente Groningen wil in 2035 energieneutraal zijn. Naast het verduurzamen van gebouwen wil de gemeente een voortrekkersrol spelen op het gebied van energietransitie. Dat wil de gemeente onder meer bereiken door de aanleg van een zonnepark. Via Grunneger Power kunnen ook bewoners van de […]

Kabinet gaat bij EU aandringen op regels rubbergranulaat

Het kabinet zal in lijn met het RIVM-advies binnen de Europese Unie inzetten op het verlagen van de wettelijke normen voor pak’s in rubbergranulaat. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu schrijven dat in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de onderzoeken van […]

Dijksma investeert 25 miljoen in veiligheid onbewaakte spoorwegovergangen

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) trekt 25 miljoen euro extra uit om de veiligheid te vergroten op spoorwegovergangen die nog niet beveiligd zijn. Dit bedrag komt bovenop het reeds bestaande budget van 10 miljoen euro. Dijksma wil dat het geld wordt ingezet om een mix aan maatregelen te nemen, zoals het opheffen of het beveiligen […]

Contract management bij nieuwbouw Hoge Raad

In de PPS Nieuwsbrief is een interview te vinden over contract management bij de nieuwbouw van een pand voor de Hoge Raad. De doelstelling: een open en transparant gebouw, is gehaald ook al moest er worden bijgestuurd bij de entree en de parkeergarage. De aanbesteding was gewonnen door een consortium van Claus en Kaan Architecten, BAM PPP, BAM Utiliteitsbouw, […]

Stibbe: bewijslast belangenconflict aanbesteding bij aanbestedende dienst

De bewijslast van een effectieve mededinging ligt niet bij de klager, maar bij de aanbestedende dienst. Dat stellen David Orobio de Castro en Simon Petiet van advocatenkantoor Stibbe, onder verwijzing naar  advies 233 van de Commissie van Aanbestedingsexperts, in een nieuwsbericht van Stibbe, van 5 januari 2016. “Tot voor kort oordeelden (voorzieningen)rechters in Nederland dat benadeelde inschrijvers daadwerkelijk […]

Internetconsultatie voor innovatieve windenergie gepubliceerd

Van 4 januari 2017 tot en met 1 februari 2017 is er een internetconsultatie voor windenergiegebied Borssele Kavel V. Met de consultatie kunnen bedrijven opmerkingen en suggesties op de conceptstukken van de tender meegeven. Met de innovatieve tender kunnen bedrijven een aanvraag indienen voor een investeringssubsidie, een exploitatiesubsidie, een vergunning en een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk […]

PvdA pleit voor aanbesteden bij woningbouw en tegen zelfrealisatie

Albert de Vries van coalitiepartij Partij van de Arbeid blijft zich verbazen over het feit dat er zeer gedetailleerde Europese regels zijn voor aanbesteding van werken en diensten, maar dat die niet gelden voor woningbouw. Daar is het eigendom van de grond nog steeds doorslaggevend voor de vraag wie erop mag bouwen (red: zelfrealisatie: de […]

NS en ProRail kopen groen gas bij Essent

NS en ProRail kopen groen gas in bij Essent. Dat laat Essent weten in een persbericht van 3 januari 2017. Het gaat om een aanzienlijke order: NS en ProRail nemen in 2020 10% van de totale huidige groen gas productie in Nederland af voor verwarmen van stations en wissels. In totaal levert Essent per jaar 13,7 […]

TenderNed storing met attenderingsmails

TenderNed heeft een storing met attenderingsmails. Dat bericht TenderNed 4 januari 2017. De attenderingsmails werken met een trigger, waarmee inschrijvende ondernemers kunnen aangeven op de hoogte te willen worden gehouden van het verloop van de aanbesteding. TenderNed raadt daarom aan het aankondigingenplatform goed in de gaten te houden. TenderNed bericht: Heeft u vandaag geen attenderingsmail […]

PIANOo en TenderNed nu onderdeel van RVO.nl

PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden en TenderNed zijn per 1 januari 2017 onderdeel van RVO.nl. Het expertisecentrum heeft als taak het inkopen en aanbesteden bij alle overheden te professionaliseren. PIANOo biedt (semi-)overheden informatie, advies en ondersteuning voor de toepassing van aanbestedingswet- en regelgeving. Ook TenderNed, het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid met ruim 100.000 gebruikers, is bij […]

Ondernemers gedwongen tot akkoord met openbaar maken gegevens

TenderNed voert dinsdag 3 januari een aantal verbeteringen door in de applicatie, zo bericht TenderNed op zijn website. Zo is het na deze release mogelijk om in uw persoonlijke inbox (onder tabblad Berichten) meerdere berichten te selecteren en vervolgens te verplaatsen naar het archief of te verwijderen. Een van de, volgens onze redactie, meest opvallende `verbeteringen´ […]