Camerahandhaving door kentekenregistratie Dordrecht – Aanbestedingsnieuws

Camerahandhaving door kentekenregistratie Dordrecht

Foto: ANPR- Camera.com

In de binnenstad van gemeente Dordrecht bevinden zich veertien automatische bollards (pollers)  en twee handbediende bollards. De gemeente Dordrecht wil de automatische bollards vervangen door een systeem voor camerahandhaving op basis van kentekenherkenning, om de hoeveelheid verkeer in het autoluwe gebied en de voetgangerszone te beperken én het doorgaand verkeer door de binnenstad tegen te gaan.

Momenteel zijn ongeveer 2.000 ontheffingen in omloop, welke buiten de venstertijden een passagemogelijkheid bieden voor één of meerdere bollards. De geldigheid van de lopende ontheffingen eindigt per 31 maart 2020. Alle ontheffinghouders dienen een nieuwe ontheffing aan
te vragen voor het nieuwe systeem. Deze aanvraag verloopt via het e-loket, de ontheffingen worden opgenomen in het Nationaal Parkeer Register (NPR) van RDW.

Het Sophiapark en de Sophiapromenade zijn voetgangersgebieden in de gemeente Hendrik-IdoAmbacht. Motorvoertuigen mogen gedurende de venstertijden op de Sophiapromenade laden en lossen. Het Sophiapark is alleen bestemd voor voetgangers en fietsers en kent geen venstertijden
voor motorvoertuigen. Brom- en snorfietsen zijn zowel op de promenade als het park te allen tijden niet toegestaan.  Bij een aantrekkelijk en leefbaar winkelgebied en stadspark hoort zo min mogelijk gemotoriseerd verkeer. In het Sophiapark is het daarnaast van belang dat het groene en ontspannen karakter in stand wordt gehouden. Momenteel wordt er vaak over de promenade of door het park gereden met brom- en snorfietsen.

Bewoners, bezoekers en winkeliers ervaren hinder en overlast van de aanwezigheid van met name snorfietsers en bromfietsers. Ook ervaren zij overlast van auto’s die buiten de venstertijden de Sophiapromenade oprijden. Het rijden van auto’s, snorfietsen en bromfietsen door het voetgangersgebied doet afbreuk aan de leefbaarheid en het gewenste aangename winkelklimaat. De gemeente handhaaft op het weren van auto’s, snor- en bromfietsers in het gebied. Deze inzet van BOA’s op straat heeft de afgelopen jaren maar beperkt effect gehad op het gedrag van
overtreders. De handhaving vraagt permanente inzet van de BOA’s, hetgeen gezien het brede takenpakket van de BOA’s niet realistisch is. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft na zorgvuldige afweging besloten het Sophiapark en de Sophiapromenade met behulp van
kentekencamera’s te gaan handhaven.

De globale omvang van het handhavingssysteem behelst:

  • De levering, implementatie en gebruiksklare oplevering van een Saas-applicatie voor camerahandhaving op basis van kentekenherkenning.
  • Het opleiden van BOA’s.
  • Het verzorgen van het technisch beheer en onderhoud en doorvoeren van alle softwarematige updates en upgrades van het geleverde systeem.
  • Het bieden van een continuïteitsgarantie voor minimaal 10 jaar op het voortdurend conform de gestelde eisen kunnen functioneren van het geleverde systeem.
  • Het leveren en plaatsen van hardware.

In het geval dat partnergemeenten aansluiten:

  • – Het gebruik van de applicatie.
  • – Leveren en installeren van de hardware.
  • – Opleiden van BOA’s.

Partnergemeenten kunnen ook beslissen om alleen op de software aan te sluiten.

Bron: Tenderned 12 oktober 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/177627

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *