Camerabeveiliging Stichting “Het Rijnlands Lyceum” Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Camerabeveiliging Stichting “Het Rijnlands Lyceum” Den Haag

ISH Google Streetview

De opdracht betreft het projectmatig leveren, installeren en bedrijfsklaar opleveren van toegangs- en
beveiligingscamera’s, opname apparatuur, randapparatuur en aanleg infrastructuur in- en rondom het gebouw en het terrein. Hierbij zijn de systemen, verbindingen tussen onderdelen, bekabeling, lussen en netwerk inbegrepen. Infrastructurele werkzaamheden zijn onderdeel van de opdracht. Het Programma van Eisen geeft een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de door opdrachtgever aan toegangs- en beveiligingscamera’s en opnameapparatuur vereiste functionaliteit, alsmede
een beeld van de omvang van de levering en dienstverlening. Met de inschrijver die een inschrijving heeft ingediend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding wordt de overeenkomst gesloten. De opdracht bestaat uit één perceel.

De opdracht bestaat op hoofdlijnen uit het volgende:
Het kunnen bedienen van de beveiligingscamera’s en opname apparatuur vanuit:

– De beveiligingsloge;
– De recepties van beide locaties;

daarbij het in stand houden en onderhouden van de camera beveiligingsapparatuur en randapparatuur gedurende 10 jaar (te rekenen vanaf het moment van acceptatie), inclusief materialen en arbeidsloon.

De camera’s zijn niet bedoeld om studenten, bezoekers en medewerkers tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden te volgen. Bij het positioneren van de camera’s is dan ook getracht om te voorkomen dat studenten, ouders, bezoekers en medewerkers continu in beeld zijn. Op die enkele plek waar de risico’s op agressie en/of diefstal relatief hoog zijn, hangen camera’s waarop personen continu in beeld zijn. Dit is functioneel en geeft de student, bezoeker, ouder en medewerker een gevoel van veiligheid.

Er dient aan alle eisen voor cameratoezicht en privacybescherming te worden voldaan. De observatie wordt door
particuliere beveiligers, in opdracht van The International School of The Hague (ISH), uitgelezen voor het vergoten van de veiligheid van de assets van ISH ten behoeve van de handhaving van de orde en objectbeveiliging. In de nacht, weekenden en ten tijde van sluiting van de school dient het cameratoezicht door een Particuliere Alarm Centrale (PAC) op afstand, door middel van live view, uitgevoerd te worden. Door middel van een cameraplan en samenwerking van ISH met de specifieke kennis van de opdrachtnemer, welke gevraagd en ongevraagd advies geeft, over de soorten camera’s en specificaties welke deze in het assortiment heeft.
Het cameraplan is gericht op het zo succesvol mogelijk inrichten van de cameraposities en verschillende soorten camera’s om ten eerste het sub- en objectieve veiligheidsgevoel van de assets van ISH te vergroten. Ten tweede om de, in de nabije toekomst, de beveiligingsloge dan wel Security Control Room (SCR) operators hun werk zo succesvol mogelijk te maken.
Het monitoren van de omgeving en personen welke zich op en rondom ISH bevinden en hierop de beveiligingssurveillanten aan te kunnen sturen om de veiligheid van ISH en haar assets zo groot mogelijk te maken. Dit is alleen mogelijk indien er een goed, doordacht, cameraplan is waarbij de samenwerking tussen ISH, de huidige beveiligingsorganisatie Securitas en de opdrachtnemer (CCTV-leverancier) proactief en meedenkend verloopt waarbij de visie voor alle partijen duidelijk is gesteld.
De CCV-beoordelingsrichtlijn voor cameratoezicht geldt als richtlijn en eisenpakket voor het PvE.
Het cameraplan dient als richtlijn voor de uiteindelijke ten uitvoerbrenging van een CCTV- en VM-Systeem waarbij de Security Coördinator van ISH in samenwerking met de opdrachtnemer zorgt voor een goede afstemming van cameraposities- eisen en wensen ten uitvoer van de dagelijkse gang van operaties. Hierop zal een definitief cameraplan en programma van eisen door de Security Coördinator en Opdrachtnemer worden samengesteld om deze te gaan implementeren op The International School of The Hague waarbij een hoge eis van kwaliteit en veiligheid voorop staan.
Tot slot zal het programma van eisen jaarlijkse worden geëvalueerd en jaarlijkse aangepast worden met de opdrachtnemer op de nieuwe ontwikkelingen in de domeinen van juridisch, organisatorisch, bestuurlijk, technische en bouwkundige aspecten, indien dit benodigd is.

De uiteindelijke startdatum van de werkzaamheden wordt in overleg met de opdrachtnemer bepaald.
Startdatum: 1 september 2021, einddatum: Na definitieve oplevering werkzaamheden fase 2 (verwacht 31 december 2021)
Onderhoudsovereenkomst:
Aansluitend aan de aanleg volgt de regluiere onderhoudsovereenkomst inzake het onderhoud van de camerabeveiliging en de noodzakelijke updates of upgrades.
Startdatum: 1 januari 2022 (waarbij het eerste jaar garantiejaar betreft). einddatum: 31 december 2027
Optiejaren: vijf maal één  jaar
Optiejaren worden onder gelijkblijvende voorwaarden (met uitzondering van de toegestane indexering zoals opgenomen in de overeenkomst) uitsluitend op initiatief van opdrachtgever geëffectueerd.

Op 9 juli 2021 is er gelegenheid om de locatie van aanbestedende dienst te bezichtigen. De schouw start om 09:00 uur.
Locatie: Wijndaelerweg 11, Den Haag. U dient zich hiervoor uiterlijk op 8 juli 2021, 12.00 uur via TenderNed aan te melden. Per inschrijver zullen maximaal twee personen tot de schouw worden toegelaten. Tijdens deze schouw krijgt u de gelegenheid om de
locatie te bezichtigen. Er zullen geen inhoudelijke vragen worden beantwoord. Tijdens de schouw worden de richtlijnen van het RIVM in acht genomen.

Deze aanbesteding betreft een Europese openbare aanbesteding onder toepassing van de Aanbestedingswet 2012 (Aw2012).

Bron: Tenderned 25 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/231453

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *