Calamiteiten A7 prinses Magriettunnel gepubliceerd op Tenderned – Aanbestedingsnieuws

Calamiteiten A7 prinses Magriettunnel gepubliceerd op Tenderned

De opdrachten voor het verrichten van onderzoek en herstelwerkzaamheden aan de Prinses Magriettunnel, die aan Hattum en Blankenvoort is gegund, zijn wel gepubliceerd maar als een onderhandeling zonder bekendmaking. Dat blijkt uit onderzoek op Tenderned van Aanbestedingsnieuws. De soep wordt aanzienlijk minder heet gegeten, het is weer dezelfde vage “dwingende spoed” beleidsregel die regelvolgende ambtenaren als een ongeleid projectiel het bos in stuurt.

De relevante publicaties zijn:

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/326295

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/299628

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/290552

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/290007

 

Het onderzoek naar de oorzaak is daarbij duidelijk gescheiden van de opdracht naar de uitvoering van herstelwerkzaamheden, getuige onder meer de opdrachtomschrijving van de onderzoeksopdracht:

Het doel van deze opdracht betreft het inkopen van hoofdzakelijk navolgende werkzaamheden: 1. Onderzoek van mogelijkheden om het verkeer (beperkt) z.s.m. doorgang te verlenen en het toepassen van de daaruit voortvloeiende (verkeers)maatregelen; 2. Faciliteren van namens Opdrachtgever geregisseerd onderzoek naar de oorzaak en impact van de calamiteit; 3. Opstellen en van een herstelplan voor korte en lange termijn en na verkrijging van opdracht daartoe van Opdrachtgever. N.B.: Het daadwerkelijk uitvoeren van de herstelwerkzaamheden uit het herstelplan valt buiten de reikwijdte van dit inkoopplan; hiervoor wordt een separaat inkoopplan opgesteld. Deze werkzaamheden vallen wel binnen het reeds verkregen mandaat.

Deze week publiceerde Follow the Money een publicatie waaruit zou blijken dat de kosten van het project sterk overschreden zijn.

Dat ziet echter op de opdracht tot herstel en daarvan is al van tevoren in de bekendmaking het geraamde bedrag van 95 miljoen euro uitgekomen.

De bekendmaking die ziet op het bedrag van 95.961.000 euro, motiveert ook waarom er is gekozen voor de onderhandeling zonder bekendmaking, van belang want er rust een motiveringsplicht op aanbesteders die met deze procedure afwijken van de reguliere aanbestedingswijze:

“De opdracht kan alleen door een bepaalde ondernemer worden uitgevoerd wegens het ontbreken van mededinging om technische redenen”

Dat is wel een summiere motivering, voor een opdracht van 95 miljoen. Echter concluderen dat de aanbestedingsregels zijn overtreden, zoals FTM doet, gaat aanbestedingsnieuws te ver, het is wel duidelijk dat de randen van het toelaatbare zijn opgezocht.

Volgens Pianoo is deze procedure van de onderhandeling zonder bekendmaking alleen toegelaten als :

  • Er zijn geen of geen geschikte inschrijvingen
  • Maar één bepaalde ondernemer kan de opdracht uitvoeren
  • De opdracht heeft dwingende spoed
  • De opdracht vloeit voort uit een prijsvraag

Dat betekent dat hier dan de reden van dwingende spoed is opgezicht, zoals ook hier in het geval van een calamiteit, op zich wel terecht het geval lijkt. Dat vindt Aanbestedingsnieuws een gemankeerde regel vanwege de mogelijkheid van overheden om “dwingende spoed” zelf te creëeren. Je kan toch al wel aanbestedingsfilosoferen wat dan precies dwingende spoed is ten opzichte van overige soorten spoed, wat is het omgekeerde: vrijblijvende spoed? En of er dan geen enkele maat of drempelwaarde verbonden is aan “dwingende spoed”. Wanneer is er dan “dwingende spoed”? Als de aanbesteder naar de wc moet?

©Zaz 2019

Het zou goed zijn als een nieuw kabinet de maat aangaf door in nationale wetgeving duidelijke regels mee te geven over dit “dwingende spoed”, daar Rutte vak K verlaten heeft, kan de “geen nationale koppen”-doctrine op europese regelgeving mooi overboord gegooid.

Dat is van belang omdat er zoals gezegd geen enkele maatstaf mee is gegeven aan de vorm van dit dwingende spoed.

https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/aanbestedingsprocedures/eu-specifieke-procedures/onderhandelingsprocedure-zonder

https://www.ftm.nl/artikelen/herstel-prinses-margriettunnel-extreem-duur?share=mawY081BVXWoF08oP2D04+MtXoSoQOrx4kTZupLkfNRpmF7ZmuXA7KIKPvQVOWU%3D

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *