Burgerzakensysteem voor Vlaardingen – Aanbestedingsnieuws

Burgerzakensysteem voor Vlaardingen

Foto: Google Streetview

De gemeente Vlaardingen maakt al sinds 2014 gebruik van het huidige burgerzakensysteem. De
gemeente Vlaardingen wil er zeker van zijn de komende jaren van het meest passende burgerzaken
systeem op de markt gebruik te maken. Binnen de scope van de opdracht valt:
• Het leveren van een burgerzakensysteem;
• Het verlenen van service en onderhoud op dit systeem;
• De implementatie van dit systeem;
• Het migreren van de data van het huidige systeem naar het aangeboden systeem;
• Het verzorgen van opleidingen en instructies aan gebruikers;
• Het realiseren van de koppelingen;
• Het begeleiden van de aanpassingen aan processen/werkwijzen voor het benutten van het systeem.

Belangrijke uitgangspunten in deze aanbesteding zijn volgens de aanbestedende dienst:
• De wijze van implementeren en de snelheid daarvan wordt afgestemd op invoeringsdatum 1 mei 2025.
• Het systeem inclusief eisen aan koppelingen moet voldoen aan alle technische eisen gesteld binnen de ICT-omgeving van Vlaardingen;
• Het systeem moet passen binnen het aanwezige informatie- en IT- beleid.

De gewenste software wordt als een SAAS oplossing aangeboden en het technisch beheer blijft bij de
leverancier. Het functioneel beheer wordt bij de gemeente Vlaardingen belegd, technisch beheer bij
de leverancier.

De gemeente maakt op dit moment gebruik van de oplossingen ProWeb en ProBev van Procura voor het bijhouden van de BRP-gegevens, de verstrekking hiervan binnen en buiten de organisatie en voor dienstverlening. Team burgerzaken kent twee functies: baliemedewerker en backofficemedewerker. In totaal omvat het team 22 FTE. In het huidige burgerzakensysteem zijn in totaal 10 beheerdersaccounts, 96 interne en 67 externe gebruikersaccounts geactiveerd.

Het doel van de aanbesteding is het afsluiten van een overeenkomst met één opdrachtnemer voor
de aanschaf, implementatie, het beheer en onderhoud van een burgerzakensysteem. De eerste fase
van de overeenkomst bestaat uit het implementatietraject. De beoogde livedatum van het systeem is 1 mei 2025. Na de livegang van het systeem vangt de beheer- en onderhoudsfase aan. De beheer- en
onderhoudsfase kent een initiële looptijd van zes jaar. Na deze periode heeft de aanbestedende
dienst de mogelijkheid om de overeenkomst twee keer met twee jaar te verlengen. De gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) 2023 zijn van toepassing.

Bron: Tenderned zaterdag 29 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/341211

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 1 juli 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *