Burgerzakensysteem ’s-Hertogenbosch – Aanbestedingsnieuws

Burgerzakensysteem ’s-Hertogenbosch

Foto: Pixabay.com

De Gemeente ’s-Hertogenbosch wil haar inwoners en bedrijven zo goed mogelijk ten dienst zijn. Dit doet zij door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening maar ook door het in stand houden van de diverse basisregistraties. Een van de basisregistraties is de BRP. Deze basisregistratie draagt zorg voor het bijhouden van de BRP-gegevens van inwoners. De Gemeente ’s-Hertogenbosch maakt op dit moment gebruik van Key2Burgerzaken van Centric voor het bijhouden van de BRPgegevens, de verstrekking hiervan binnen en buiten de organisatie en voor dienstverlening. De gemeente ’s-Hertogenbosch wil deze registratie kwalitatief hoogwaardig houden.  In deze openbare aanbesteding zoekt de gemeente een nieuw, gebruiksvriendelijk, Burgerzakensysteem waarmee kwalitatief hoogwaardige dienstverlenging aan burgers en bedrijven wordt gerealiseerd. Tevens ligt de nadruk op de kwaliteit van de BRP-gegevens en de aansluiting bij relevante marktonwikkelingen zoals Common Ground.

De aanbieding dient te voorzien in een toereikende computerfunctionaliteit, -capaciteit – en faciliteiten (in de vorm van een Saas-oplossing) ten behoeve van een burgerzakensysteem inclusief de bijbehorende ondersteunende digitale dienstverlening aan burgers en/of bedrijven, zodat met dit systeem toekomstgericht gewerkt kan worden. Het burgerzakensysteem dient:

• Voorzien te zijn van workflows voor een procesmatige en zaakgerichte wijze van afhandelen van de werkzaamheden;
• De mogelijkheid te hebben voor binnengemeentelijke raadplegers van BRP-gegevens;
• Mogelijk te maken dat gegevens op een efficiënte, gebruiksvriendelijke manier gegevens vast gelegd en bewerkt worden;
• Een geïntegreerd onderdeel uit te maken van de structuur van processen en systemen door het realiseren van koppelingen met bestaande en nieuwe systemen;
• Te voldoen aan de eisen die gesteld worden door de opdrachtgever in de Technische Architectuur en de Informatie Architectuur.

De opdracht omvat de levering van alle software, bijbehorende licenties en dienstverleningscomponenten voor een
burgerzakensysteem, bestaande uit één of meerdere geïntegreerde applicaties die tezamen voorzien in:
1. Alle voor de uitvoering van Burgerzaken en Burgerlijke Stand beschikbare functionaliteiten (alle modules), op het gebied van muteren, digitale dienstverlening en workflows.
2. Aanvullende functionaliteiten,
3. Koppelingen met landelijke voorzieningen en de interne applicaties van de gemeente;
4. Binnengemeentelijke raadpleegfunctionaliteit voor ongeveer 300 gebruikers;
5. Beheerfunctionaliteiten.
b. De jaarlijkse levering van diensten

De af te sluiten overeenkomst gaat in op 15 mei 2022 (streefdatum 1 oktober 2022) en eindigt op 30 september 2025.
Na het verstrijken van de looptijd kan de overeenkomst optioneel eenzijdig door de gemeente worden verlengd met zeven periodes van één jaar. Op deze opdracht is de GIBIT2020 van toepassing. 

Nadat er uit de inschrijving is gebleken dat er geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn en, indien van toepassing, de inschrijver voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen en wordt voldaan aan hetgeen is opgenomen in aanbestedingsdocumenten waaronder het PvE, zal de inschrijving verder beoordeeld worden. De beoordeling vindt plaats op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding.

De inschrijver wordt uitgenodigd om op woensdag 6 april 2022 door middel van een demonstratie inzicht te geven in de
wijze waarop de voorgestelde oplossing vier cases verwerkt. Deze cases zijn opgenomen in de aanbestedingsdocumenten. De demonstratie van de voorgestelde oplossing wordt live verzorgd in het stadhuis van de gemeente ‘s-Hertogenbosch, Markt 1 te ‘s-Hertogenbosch. Om een goed beeld te krijgen van het beoogde implementatieteam wordt verwacht dat een afvaardiging van het implementatieteam (gewenst zijn de projectleider en lead-consultant) aanwezig is bij de demonstratie. De maximale afvaardiging vanuit de leverancier zijn vier personen. De demonstratie duurt niet langer dan 2 uur, waarbinnen tevens ruimte is voor vragen van opdrachtgever.

Bron: Tenderned donderdag 17 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/252564

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *