Brusselse brandweer vergeet aanbesteding

Hij was er wel, alleen wist niemand daar nog van. Dat blijkt uit onderzoek van het Rekenhof, een parlementair controle-instrument vergelijkbaar met onze Rekenkamer naar aanbestedingen van de brandweer. De vaststelling kwam aan het licht bij een parlementair onderzoek naar aanbestedingen van de Brandweer.

Dat Rekenhof, dat voor het Parlement financiële audits verricht, had op eigen initiatief een audit gevoerd naar de Brandweer-aanbestedingen van de Brusselse Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. Daarbij bleek al in december vorig jaar, dat van 138 openbare aanbestedingen tussen 2012 en 2015, (ter waarde van €9,2 miljoen) er bij zestig daarvan sprake was van een gebrek aan concurrentie. In vijftig gevallen was daarvoor geen geldige reden. Het rapport wijst ook uit dat grotere aanbestedingen worden opgesplitst. In het algemeen stelde het Rekenhof vast, dat de “interne controle onvoldoende is en veel inbreuken vertoont tegen de wettelijke voorschriften voor overheidsopdrachten.”

In het rapport van het Rekenhof las huidig inspecteur Cécile Boddaert dat er geen overheidsopdracht zou uitgeschreven zijn voor de toekenning van het brandstofcontract. “Maar in onze administratie vond ik die aanbesteding wel terug.”

©Makeameme.org 2018

Volgens Boddaert toont het aan dat er een probleem is met de archivering van de stukken.
“Dat toont wel aan dat er een ernstig probleem is rond de bewaring van documenten bij de brandweer, als ze zelfs niet meer weten welke overheidsopdrachten gegund zijn.”

Bron: Bruzz  19 maart 2018

Zie ook:

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180110_03291298

https://www.ccrek.be/Docs/22e_b_opm_br_Persbericht.pdf

https://www.ccrek.be/NL/Publicaties/Fiche.html?id=e99e01e6-07d8-4d2f-be3d-078dde678193

redactie Auteur

Geef een reactie