Bouwteampartner Open Club Klimmen (Voerendaal) – Aanbestedingsnieuws

Bouwteampartner Open Club Klimmen (Voerendaal)

Impressie: © Gemeente Voerendaal

Naar aanleiding van een burgerinitiatief is een van de grootste en meest ambitieuze projecten van de gemeente Voerendaal ontstaan: Open Club Klimmen (OCK). De fusie van twee voetbalverenigingen, de noodzaak voor vernieuwing van de basisschool, een toekomstplan voor de leefbaarheid van de kern Klimmen en Klimmense verenigingen, heeft de krachten van de inwoners van Klimmen doen bundelen. OCK wordt een ontmoetingsplek waar onderwijs, zorg, cultuur, sport, ondernemerschap en verenigingsleven samen komen en elkaar gaan versterken. In de OCK komen in ieder geval de basisschool Ummer Klumme, een gymzaal met kleed- & doucheaccomodatie en kinderopvang Humankind samen onder een dak. In de OCK delen behalve de
basisschool en de kinderopvang ook verenigingen, sport, ondernemers en zorgaanbieders de faciliteiten op slimme wijze en maken zij gebruik van elkaars expertise, inzet en betrokkenheid.  

De volgende programmaonderdelen definiëren de uitgangspunten voor het ontwerp en realisatie van het project OCK:
De OCK heeft een totale omvang van ongeveer 2538 m2 bruto vloeroppervlak (BVO), verdeeld over 2 bovengrondse bouwlagen die wel getrapt in de gelaagdheid van het terrein verspringen. De verschillende gebouwzones omvatten ongeveer de volgende bruto vloeroppervlakten:

1. Kind Centrum Basisonderwijs & kinderopvang 1.150
2. Educatief Maatschappelijk Bibliotheek 31
3. Sociaal Maatschappelijk Wijksteunpunt, de Burgerij 30
4. Paramedisch Fysiotherapie Psychologie en outdoor coaching 88
5. Sport Gymzaal & Kleed- & opbergruimtes sportzaal-voetbal-tennis 717
6. Horeca/ Kantine/ ontmoeting/ activiteiten/ werken 217
7. Algemene ruimtes 305

De infrastructurele werkzaamheden OCK van ongeveer 39.000 m2 omvatten de navolgende programmaonderdelen:
– Sloopwerken bestaande opstallen;
– Terreinverhardingen en terreininrichting t.b.v. speelvoorzieningen Kind Centrum (± 1.400 m2);
– Terreinverhardingen, groenvoorzieningen en terreininrichting buurtplein (± 2.600 m2);
– Parkeervoorz. voor auto’s en fietsbezoekers aan OCK van alle hierboven genoemd gebruikers en transferia (± 2.600 m2);
– Infrastructurele & Groenvoorz. Algemeen; terreininrichting-laanbomen, boomgaarden & Common Green (± 10.200 m2)
– Parkeervoorzieningen voor auto’s en fietsen buitensport (tennis, voetbal) (± 2.400 m2);
– Reconstructie verkeersafwikkeling parkeerplaats-Schoolstraat (± 1.200 m2);
– Wadi en waterbuffer (± 12.500 m2);
– Athletic Skills Court (± 2.600 m2);
– Revitalisatie/omvorming bestaande tennisvelden (± 3.000 m2);
– Jeux de Boulesbaan en hellende speeltuin (± 500 m2)
Parkeren en terreininrichting t.b.v. de woningbouw maken geen deel uit van de OCK en zullen door de ontwikkelende (derde) partij t.b.v. de woningbouw moeten worden gerealiseerd.

Tot zover een excerpt van de zéér uitgebreide projectomschrijving.


De te volgen aanbestedingsprocedure is de Europese aanbesteding volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016), meer in het bijzonder de daarin beschreven nietopenbare procedure (aanbesteding met voorafgaande selectie), zie paragraaf 3.1.1. ARW 2016. Het ARW is van toepassing op de onderhavige aanbestedingsprocedure. 

De aan te besteden werkzaamheden omvatten (maar zijn niet gelimiteerd tot):
Deelname bouwteam (fase A)
Op basis van een DO in samenwerking met het al bestaande ontwerpteam komen tot een uitvoeringsgereed ontwerp en definitieve prijsvorming. De projectmanager, architect, installatieadviseur, constructeur en adviseurs bouwfysica en brandveiligheid zijn al geselecteerd. 

Uitvoering nieuwbouw (Fase B – UAV 2012)
bouwkundige en constructieve werkzaamheden;
elektrotechnische voorzieningen;
werktuigbouwkundige voorzieningen;
liftinstallaties;
vaste timmerwerken;
sloop van het bestaande schoolgebouw Ummer Clumme, de gymzaal, de verenigingsgebouwen VV Hellas en TV Klimmen en alle bijhorende terreininrichting en infrastructuur;
aanleg speelterreinen Kindcentrum;
aanleg terreininrichting algemene voorzieningen;
aanleg parkeervoorzieningen;
aanleg terrein- & landschapsinrichting;
reconstructie kruispunt Schoolstraat en ontsluiting daarop van de parkeerplaatsen en toegang OCK terrein;
aanleg sportvoorzieningen Athletic Skillls Court en Jeux de Boules baan en de revitalisatie van de bestaande tennisvelden.
infiltratie en buffervoorzieningen. 

De opdracht omvat één perceel. Voor de twee projectfases A en B worden separate overeenkomsten afgesloten, respectievelijk een bouwteamovereenkomst en een aannemingsovereenkomst. De opdrachtnemer komt pas in aanmerking voor het sluiten van een aannemingsovereenkomst voor fase B, nadat fase A succesvol is afgerond en tot overeenstemming tussen partijen heeft geleid.De overeenkomsten zullen in de gunningleidraad worden bijgevoegd.

Bron: Tenderned 4 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/232146

NDR: De trend is natuurlijk al jaren aan de gang het opschuiven van “producent” richting consument. Denk aan koffiepads en Koffie cups ongetwijfeld in de toekomst nog aangevuld door bijlevering van de goede hoeveelheid water van de juiste hardheid in een flesje. Bij het aflopen van het zwangerschapsverlof breng je het kind naar IKC of OCK of combinatie en als het kind 12 is mag je het weer afhalen. Misschien een ambtelijke tussenreportage:

Middels deze brief zijn wij voornemens u te informerens over de voortgangs uwes kind. Verleden week heeft …. voor het eerst heel duidelijk JUF gezegd …

Tja, je wil toch op de hoogte blijven. Nieuw is het overigens niet, kijk maar naar de enorme investeringen in RK weeshuizen de vorige eeuwen. Kinderen van een ander blijken een goed verdienmodel.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *