Bouwteampartner/-aannemer herbestemming Grasso Den Bosch – Aanbestedingsnieuws

Bouwteampartner/-aannemer herbestemming Grasso Den Bosch

Foto: Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Het voormalige Grasso bedrijfsgebouw aan de Parallelweg 27 te ‘s-Hertogenbosch is aangewezen als locatie voor de ontwikkeling van een bedrijvencentrum voor ondernemers uit de ICT sector. Een ontwikkeling naar ICT community waarvoor in opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch als eigenaar van het pand door architectenbureau Tarra een Voorontwerp en Definitief ontwerp van 6.457 m2 is opgesteld en eind 2019 afgerond.
Enkele uitgangspunten daarbij:

  • Herbestemming tot bedrijvencentrum voor ondernemers uit de ICT sector als doelgroep;
  • Marktconforme exploitatie door NV BIM;
  • Herstel silhouet van het hoofdgebouw. Verstorende gebouwaanpassingen verwijderen /aanpassen cf. DO;
  • Accent achtergevel aan de Paardskerkhofweg cf. DO;
  • Energetische verduurzaming van gebouw en installaties, cf. DO.

Sinds 2001 is het kantoor en de fabriekshallen een Rijksmonument. De voorzijde met administratiekantoor en tekenkamers en kantine kent een hoog monumentale waarde. De achtergelegen werkplaatsen kennen een positief monumentale waarde (de bovenste later aangebrachte kantoor laag is een indifferente waarde toebedeeld).

De Aanbestedende dienst heeft gekozen voor een bouworganisatievorm waarbij de opdracht opgedeeld is in twee fasen:
Fase 1: Bouwteamfase. De geselecteerde aannemer neemt vanaf Definitief Ontwerp (DO-) fase deel aan een bouwteam. Het bouwteam bestaat verder uit een ontwerpteam en de opdrachtgever.
De aannemer zal voor haar inbreng en rol in het Bouwteam een daarop afgestemde en nog nader te bepalen bijdrage in de kosten krijgen.
Fase 2: Uitvoeringsfase. De geselecteerde aannemer is na overeenstemming over de aanneemsom en bij een getekende aannemingsovereenkomst verantwoordelijk voor de bouwvoorbereiding, uitvoering, oplevering en nazorg gedurende de onderhouds- en garantieperiode.

Gedurende fase 1 (Bouwteamfase) blijft het ontwerpteam in opdracht van de opdrachtgever verantwoordelijk voor het maken van de bestekstukken (TO/bestek). De aannemer is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn input t.b.v. van de bestekstukken in deze fase. De
opdrachtgever maakt met zowel het ontwerpteam als met de geselecteerde aannemer concrete afspraken over de te leveren prestaties c.q. te verrichten werkzaamheden. Deze afspraken worden verankerd in de bouwteamovereenkomst, waaronder inbegrepen een beheersplan. In dat
beheersplan is eveneens de wijze van toetsing van de afspraken geregeld. Nadat de aannemer en de opdrachtgever overeenstemming hebben bereikt over de aanneemsom en de bestekstukken (TO/bestek), zal de opdrachtgever met de aannemer een aannemings- of
realisatieovereenkomst sluiten.

Bron: Tenderned 26 februari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/188498

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *