Bouwteam rond Lelystad zuid – Aanbestedingsnieuws

Bouwteam rond Lelystad zuid

De gemeente Lelystad zoekt een bouwteam voor het bouwen van 3 bruggen in de omgeving van Lelystad Zuid. Er is gekozen voor een niet-openbare Europese procedure. Op deze procedure is het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) van toepassing.

De Opdracht is niet in percelen onderverdeeld. Naar mening van de Aanbestedende Dienst biedt zowel de omvang als de reikwijdte van de Opdracht daartoe onvoldoende mogelijkheden. Een verdeling in percelen zou tot versnippering van de Opdracht leiden en voor zowel de Aanbestedende Dienst als Ondernemers leiden tot een toename van tijd en transactiekosten.

A6 bij Lelystad. Foto: Google Streetview

De aanbestedingsprocedure verloopt in twee fasen:
• De selectiefase
• De gunningfase
In de selectiefase selecteert de Aanbesteder de vijf meest geschikte gegadigden die vervolgens
worden uitgenodigd voor het indienen van een Inschrijving in de gunningfase. Het uiteindelijke doel
van deze aanbesteding is om een overeenkomst te sluiten met één opdrachtnemer.

Het gaat daarbij om de vervanging van de brug Lage Dwarsvaart voor een autoverkeersbrug en
separate fietsbrug en de aanleg van een nieuwe fietsbrug naast de bestaande autoverkeersbrug over
het Havendiep en de aansluitingen van (langzaam) verkeer op het systeem Rondweg Lelystad Zuid.

Binnen de kaders van het bouwteam dienen de volgende onderdelen vanuit het VO te worden
opgewerkt naar een integraal DO als beschreven van west naar oost:
– Verkeersbrug Lage Dwarsvaart (KW07A)
– Fietsbrug Lage Dwarsvaart (KW07B)
– Aansluiting op de rotonde Hollandse Hout
– Reconstructie van de Buizerdlaan (vml. Buizerdweg) tussen Rotonde Hollands Hout en
turborotonde Laan van Nieuw Land
– Aansluiting op de turboronde Laan van Nieuw Land – Verlengde Westerdreef

– Aansluiting op de rotonde Westerdreef – Larserdreef
– Aanpassing van de langzaam verkeerstructuur langs Westerdreef;
– Aansluiting op het Woonhavenpad;
– Aanpassing van de situatie op de Verkeersbrug Havendiep (KW08A)
– Fietsbrug Havendiep (KW08b)

Tevens zijn er vanuit de reconstructie vanuit de aanleg van de Laan van Nieuwland en de Verlengde
Westerdreef ontwerpdocumenten van de Provincie te toetsen op de nieuwe situatie voor de
onderdelen met raakvlakken binnen de opdracht. Dit betreffen onder meer de volgende onderdelen
(alignement horizontaal en verticaal):
– Turboronde Laan van Nieuw Land – Verlengde Westerdreef
– Verlengde Westerdreef (2×2 rijstroken) inclusief bermen, groenstroken en watergangen
– Fietstunnel onder Verlengde Westerdreef (KW6)
– Rotonde Westerdreef – Larserdreef
Gemeente Lelystad heeft naar aanleiding hiervan een aanbesteding voor een bouwteam
uitgeschreven om voorbereiding en uitvoering van de gemeentelijke scope binnen het project
Rondweg Lelystad Zuid te verzorgen. Gemeente Lelystad is voornemens deze opdracht te gunnen aan
één geschikte partij.

Bron: Selectieleidraad / Tenderned, 1 juli 2024

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/341756

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *