Bouwteam Gijsbrecht van Amstelstraat Hilversum – Aanbestedingsnieuws

Bouwteam Gijsbrecht van Amstelstraat Hilversum

Impressie VO: ©Gemeente Hilversum

Stichting Ondernemersfonds Gijsbrecht en Stichting BIZ Vastgoed Gijsbrecht hebben zich sterk gemaakt voor de herinrichting van de Gijsbrecht in de geest van het in 2019 opgestelde wensbeeld “Van Winkelstraat naar Winkelerf”.  Als eerste stap heeft adviesbureau Goudappel onderzocht welke verkeerskundige aandachtspunten en randvoorwaarden gelden voor een herinrichting van de Gijsbrecht van Amstelstraat.

Het her in te richten gebied betreft de Gijsbrecht van Amstelstraat tussen de Gladiolusstraat en de Neuweg, inclusief de betreffende kruisingen. Hierbij blijft het wegprofiel van het gedeelte Bosdrift-Gladiolusstraat onveranderd, omdat de fietser hier al van de rijbaan gebruik maakt. De Gijsbrecht sluit aan op een aantal zijstraten. Per aansluiting is de exacte plangrens bepaald. Uitgangspunt is daarbij dat er een goede aansluiting gerealiseerd wordt op de zijstraten maar dat de zijstraten verder buiten de scope van het project vallen.
De herinrichting van de kruisingen Bosdrift en Neuweg is van belang voor het realiseren van het gewenste doel en eindresultaat. Deze kruisende wegen kennen momenteel nog een 50 km/u regime, onderdeel van de herinrichting is het terugbrengen van de snelheid ter hoogte van deze kruisingen naar 30 km/u. Daarnaast verandert ook de voorrangssituatie op de kruisingen Neuweg en Bosdrift, deze worden gelijkwaardig. De 30 km zone oostelijk van de Neuweg valt buiten de projectscope, omdat hier reeds een ander wegprofiel aanwezig is (fietsers op de rijbaan) met meer ruimte voor de voetgangers en hier nog een beperkt aantal winkels aanwezig zijn. Het kernwinkelgebied wordt met een duidelijke entree
geaccentueerd ter hoogte van de kruisingen Neuweg en Bosdrift.

De aanbestedende dienst wil een Bouwteamovereenkomst afsluiten met één opdrachtnemer. Tijdens de bouwteamfase zijn de algemene inkoopvoorwaarden van de Gemeente Hilversum van toepassing. De overeengekomen diensten moeten uiterlijk in week 18 van het jaar 2024 voltooid zijn. De geplande ingangsdatum van deze bouwteamovereenkomst is in week 48 van het jaar 2023. Tijdens de realisatiefase en gedurende de uitvoering is de UAV van toepassing.
Op 15 november 2023 beslist de Hilversumse Gemeenteraad over het Voorlopig Ontwerp. Deze geeft uitsluitsel over de voortgang van het project. Aanbesteder volgt met deze aanbesteding een openbare procedure.

Bron: Tenderned donderdag 21 september 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/310443

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 22 september 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *